Så tar du tillvara på digitaliseringens möjligheter

Effektiv utveckling av nya läkemedel förutsätter ett informationsutbyte med hälso- och sjukvården. Den pågående digitaliseringen är en nyckelfaktor som driver utvecklingen framåt. På Läkemedelsmarknadsdagen får du en inblick i hur långt Sverige har kommit för att tillhandahålla en innovationsfrämjande miljö för utveckling och införande av nya behandlingar. 


Möt de som driver den digitala utvecklingen framåt samt de som tar tillvara på kraften i den.

Välkommen!

Medverkande talare

Silvia Bäckström

Silvia Bäckström

Head Center of Excellence for Innovation, Takeda
Ulrika Landström

Ulrika Landström

ordförande Sussa samverkan
Daniel Forslund (L)

Daniel Forslund (L)

Biträdande regionråd, ordförande för Beredningen för digitalisering i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Karin Gårdmark Östh

Karin Gårdmark Östh

ordförande Läkemedelsverkets eHälsogrupp, strateg och projektledare
Mats Berggren

Mats Berggren

Director, Digital Business Innovation and External Collaborations, Merck
Sofie Gustafsson

Sofie Gustafsson

Senior uppföljningskoordinator TLV
Jonas Vikman

Jonas Vikman

Samhällspolitisk chef, LIF
Jenni Nordborg

Jenni Nordborg

Nationell samordnare, ansvarig för Regeringskansliets life science-kontor
Karolina Antonov

Karolina Antonov

Analyschef, LIF
Anders Sylvan

Anders Sylvan

Senior rådgivare i programmet för Nationella läkemedelslistan, eHälsomyndigheten
Info

Datum: Onsdag 4 december 2019

Tid: ​Registrering från kl 08.30

Var: Bygget, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Dagens program uppdateras kontinuerligt. 

Deltagaravgift

3.495:- exkl. moms för anställda  i sjukvården, förtroendevalda, företrädare för myndigheter och patienter.

6.995:- exkl. moms för deltagare från läkemedelsföretag

8.995:- exkl. moms för deltagare från konsultföretag, advokatbyråer och andra leverantörer till läkemedelsföretag

Dagens program
onsdag, december 4, 2019
08:30 - 09:00 CET

Registrering och kaffe

09:00 - 09:20 CET

En strategi för innovation

Deadline för den nationella life science-strategin närmar sig. Strategin är en tydlig signal för att Sverige vill vara en konkurrenskraftig och ledande Life science-nation. Dessa strategiska åtgärder kommer att främja klimatet för företag och akademi att kunna skapa nya lösningar för patienter.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:20 - 09:50 CET

Läkemedelsbranschens bidrag till Vision e-hälsa 2025

Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa år 2025, och här har läkemedelsföretagen en viktig roll att spela! LIFs årliga e-hälsoindex ger en lägesbild och en indikation på var branschen befinner sig, samt vart den är påväg.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:50 - 10:20 CET

Building partnerships for a sustainable healthcare

Takeda has established a Center of Excellence for Innovation in the Nordics that is building cross-sectoral partnerships based on the vision that a joint, holistic approach to healthcare innovation can create better value for patients, payers, and the society in general.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 10:50 CET
10:50 - 11:20 CET

När patienten tar kommando över sin läkemedelslista

Lagen om Nationella läkemedelslistan börjar gälla den 1 juni 2020. Då får patienten själv tillgång till samma information om sina förskrivna och uthämtade läkemedel som vården, omsorgen och apoteken. En förändringsprocess som påverkar mer än arbetssätt och ansvarsfrågor.
 

Visa detaljer Gömma detaljer
11:20 - 11:50 CET

Ett nytt vårdinformationssystem

En nulägesanalys av processen kring införandet av ett nytt vårdinformationssystem som ska knyta ihop vården i Sussa regionerna och underlätta i verksamheten. Ulrika Landström delar med sig av erfarenheter av upphandlingen och utmaningar med att nå målet om standardisering.


Visa detaljer Gömma detaljer
11:50 - 12:00 CET

Prisutdelning Guldpillret 2019

12:00 - 13:00 CET
13:00 - 13:30 CET

Brexit – så påverkas företag och myndigheter inom läkemedelsområdet

Brexit drar ut på tiden. Storbritannien har ju beslutat att lämna EU,  men formerna för detta är allt annat än klara. Landet har återigen fått uppskov (till 31 januari) eftersom brittiska parlamentet efterfrågat ytterligare tid för att processa frågorna kring utträdet. Det är alltså inte klart vare sig när eller på vilket sätt Brexit kommer att genomföras. Men vad som är klart är att Brexit påverkar och kommer att påverka såväl företag som myndigheter verksamma inom läkemedelsområdet.


Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:00 CET

Läkemedelsverket som informationskälla

Läkemedelsverket ger tillstånd och utövar tillsyn, följer upp och analyserar användning, reglerar och skriver föreskrifter. Allt detta arbete betyder dock ingenting om inte data, information och kunskap når ut i en form som gör den användbar och digitalt vidareförädlingsbar. Läkemedelsverket var bland de första i Europa med att tillgängliggöra en nationell produktdatabas, NPL, och 2019 togs de första stegen i ett helhetsgrepp kring hur Läkemedelsverket bäst ska försörja omvärlden med data, information och kunskap. 

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CET

Uppföljning av läkemedelsanvändning och effekt i klinisk vardag - vad är på gång?

14:30 - 15:00 CET
15:00 - 15:30 CET

Resursen hälsodata

Kunskapen som göms i vårdens hälsodata kan rädda liv. Dessa konkreta satsningar görs för att hälso- och sjukvården effektivt ska kunna dela information och skapa verksamhetsnytta, patientnytta och samhällsnytta genom datadriven innovation.
 

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 16:00 CET

Digital utveckling är lika viktigt som medicinsk forskning

Mats Berggren ansvarar för det digitala innovationslabb Merck globala organisation driver i Sverige för nya patienttjänster och externa samarbeten. Ta del av exempel på hur ”omöjliga” samarbeten och ny teknik skapar patientnytta och ger medicinsk delaktighet i Sverige och världen. Men även på de utmaningar som uppstår när hälsoområdet förändras snabbt.  

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:05 CET

Summering och avslutning

08:30 - 09:00 CET

Registrering och kaffe

09:00 - 09:20 CET

En strategi för innovation

Deadline för den nationella life science-strategin närmar sig. Strategin är en tydlig signal för att Sverige vill vara en konkurrenskraftig och ledande Life science-nation. Dessa strategiska åtgärder kommer att främja klimatet för företag och akademi att kunna skapa nya lösningar för patienter.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:20 - 09:50 CET

Läkemedelsbranschens bidrag till Vision e-hälsa 2025

Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa år 2025, och här har läkemedelsföretagen en viktig roll att spela! LIFs årliga e-hälsoindex ger en lägesbild och en indikation på var branschen befinner sig, samt vart den är påväg.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:50 - 10:20 CET

Building partnerships for a sustainable healthcare

Takeda has established a Center of Excellence for Innovation in the Nordics that is building cross-sectoral partnerships based on the vision that a joint, holistic approach to healthcare innovation can create better value for patients, payers, and the society in general.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 10:50 CET
10:50 - 11:20 CET

När patienten tar kommando över sin läkemedelslista

Lagen om Nationella läkemedelslistan börjar gälla den 1 juni 2020. Då får patienten själv tillgång till samma information om sina förskrivna och uthämtade läkemedel som vården, omsorgen och apoteken. En förändringsprocess som påverkar mer än arbetssätt och ansvarsfrågor.
 

Visa detaljer Gömma detaljer
11:20 - 11:50 CET

Ett nytt vårdinformationssystem

En nulägesanalys av processen kring införandet av ett nytt vårdinformationssystem som ska knyta ihop vården i Sussa regionerna och underlätta i verksamheten. Ulrika Landström delar med sig av erfarenheter av upphandlingen och utmaningar med att nå målet om standardisering.


Visa detaljer Gömma detaljer
11:50 - 12:00 CET

Prisutdelning Guldpillret 2019

12:00 - 13:00 CET
13:00 - 13:30 CET

Brexit – så påverkas företag och myndigheter inom läkemedelsområdet

Brexit drar ut på tiden. Storbritannien har ju beslutat att lämna EU,  men formerna för detta är allt annat än klara. Landet har återigen fått uppskov (till 31 januari) eftersom brittiska parlamentet efterfrågat ytterligare tid för att processa frågorna kring utträdet. Det är alltså inte klart vare sig när eller på vilket sätt Brexit kommer att genomföras. Men vad som är klart är att Brexit påverkar och kommer att påverka såväl företag som myndigheter verksamma inom läkemedelsområdet.


Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:00 CET

Läkemedelsverket som informationskälla

Läkemedelsverket ger tillstånd och utövar tillsyn, följer upp och analyserar användning, reglerar och skriver föreskrifter. Allt detta arbete betyder dock ingenting om inte data, information och kunskap når ut i en form som gör den användbar och digitalt vidareförädlingsbar. Läkemedelsverket var bland de första i Europa med att tillgängliggöra en nationell produktdatabas, NPL, och 2019 togs de första stegen i ett helhetsgrepp kring hur Läkemedelsverket bäst ska försörja omvärlden med data, information och kunskap. 

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CET

Uppföljning av läkemedelsanvändning och effekt i klinisk vardag - vad är på gång?

14:30 - 15:00 CET
15:00 - 15:30 CET

Resursen hälsodata

Kunskapen som göms i vårdens hälsodata kan rädda liv. Dessa konkreta satsningar görs för att hälso- och sjukvården effektivt ska kunna dela information och skapa verksamhetsnytta, patientnytta och samhällsnytta genom datadriven innovation.
 

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 16:00 CET

Digital utveckling är lika viktigt som medicinsk forskning

Mats Berggren ansvarar för det digitala innovationslabb Merck globala organisation driver i Sverige för nya patienttjänster och externa samarbeten. Ta del av exempel på hur ”omöjliga” samarbeten och ny teknik skapar patientnytta och ger medicinsk delaktighet i Sverige och världen. Men även på de utmaningar som uppstår när hälsoområdet förändras snabbt.  

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:05 CET

Summering och avslutning

Kontakta oss

Image

Gabriella Lundström 

Produktionsledare

deltagare@dagensmedicin.se 

+46 76 940 30 72

Image

Annika Östholm

Partneransvarig

annika.ostholm@dagensmedicin.se

Image

Pernilla Åbrink

Projektledare

pernilla.abrink@dagensmedicin.se
+46 73 558 65 59

Bygget
Norrlandsgatan 11, Stockholm 11143, Sweden