Attraktiva arbetsgivare inom vården 2019

​13 nov 2019

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder
Så gör attraktiva arbetsgivare

Kompetensbristen är en av hälso- och sjukvårdens största utmaningar. Att rekrytera ny personal och få dem att stanna är nyckelfrågor. Hur ska vårdgivare i framtiden klara av att locka till sig rätt personal, få arbetet att kännas så meningsfullt att man väljer att stanna kvar? Vilken sorts ledarskap behövs för att bygga rätt kultur? Hur stor roll spelar regelbunden fortbildning? På seminariedagen Attraktiva arbetsgivare i vården får du höra från dem som lärt sig hur man lyckas vända dålig arbetsmiljö till god, och använda mentorskap, integration och kunskap om ungas

drivkrafter för att mota bort tomma schemarader.


Den 13 november är det dags för Dagens Medicin Agendas konferens Attraktiva arbetsgivare i vården. Välkommen!Talare

Sofia Palmquist

Sofia Palmquist

vd för Capio S:t Görans Sjukhus
Johan Ellegård

Johan Ellegård

kirurgimottagningen, NU-sjukvården
Magdalena Gustafsson

Magdalena Gustafsson

Avdelningschef, akutmottagningen i Växjö
Johanna Henriksson

Johanna Henriksson

HR-utvecklare arbetsgivarprofilering, Akademiska sjukhuset
Helena von Pongracz

Helena von Pongracz

Kommunikationsstrateg, Akademiska sjukhuset
Anna Alm Andersson

Anna Alm Andersson

Divisionschef, Närsjukvård, region Norrbotten
Johanna Adami

Johanna Adami

rektor, leg läkare, professor, Sophiahemmet högskola
Johanna Öqvist

Johanna Öqvist

Utredare, Arbetslivssektionen, Avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL
Bodil Umegård

Bodil Umegård

Analytiker, Arbetslivssektionen, Avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL
Elisabeth Eero

Elisabeth Eero

Verksamhetschef, Övertorneå vårdcentral
Christine Lorne

Christine Lorne

Sjukvårdspolitisk talesperson, Centerpartiet i Region Stockholm, Vice ordförande vårdens kompetensförsörjningsråd
 Isabelle Carnlöf

Isabelle Carnlöf

Utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Info

Datum: Onsdag 13 november 2019

Tid: ​Registrering från kl 09.00

Var: Bygget, Stockholm

Deltagaravgift

3.595:- exkl. moms för anställda i sjukvården, förtroendevalda, företrädare för myndigheter och patienter.

5.995:- exkl. moms för leverantörer av produkter och tjänster

samt konsulter till hälso- och sjukvården.

3.095:- exkl. moms (ord. pris 3.595:- exkl. moms) för prenumeranter på Dagens Medicin för anställda i sjukvården, förtroendevalda, företrädare för myndigheter och patienter. En deltagare per prenumeration.

5.495:- exkl. moms (ord. pris 5.995:- exkl. moms) för prenumeranter på Dagens Medicin för leverantörer av produkter och tjänster samt konsulter till hälso- och sjukvården. En deltagare per prenumeration.

Dagens program
onsdag, november 13, 2019
09:00 - 09:25 CET

Registering och kaffe

09:25 - 09:30 CET

Moderatorn Annika Carpman hälsar välkommen

09:30 - 10:00 CET

Unga om välfärdsjobben

Hur intresserade är unga av att jobba i skolan, vården och omsorgen? Hur ser deras drömarbetsgivare ut? Och hur tycker de unga att kommuner och regioner kan bli mer attraktiva som arbetsgivare? Det är några frågor som SKL undersökt i en ny studie om ungas attityder och tankar om jobben inom välfärden

 

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 10:30 CET

Svart på vitt - Vad gör vi för att vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och engagerade medarbetare?

Hur lockar man personal till en bransch med begränsade resurser, som är fysiskt och mentalt utmanande och som kan kräva din närvaro så väl nätter som helger och högtider? Med hög personalbrist inom vården tvingas vi vårdgivare pussla för att få verksamheten att gå ihop. Akademiska Sjukhuset är inget undantag. Så hur har vi skapat engagemang och stolthet för att behålla och attrahera nya medarbetare?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:30 - 11:00 CET

Förmiddagskaffe och nätverkande

11:00 - 11:30 CET

Hur lyckas man som arbetsgivare med kompetensförsörjningen?

11:30 - 12:00 CET

Att vända en negativ spiral - med hjälp av mål, mentorskap & samarbete

Att lyssna, utveckla och utbilda är tre faktorer som lyft den kirurgiska akutvårdsavdelningen på Norra Älvsborgs Länssjukhus från stängda vårdplatser och sjuksköterskor som sa upp sig, till full bemanning.

 

 

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:00 CET
13:00 - 13:30 CET

Mentorskap för trygga medarbetare

På akutmottagningen erbjuder vi nyanställda sjuksköterskor och undersköterskor mentorskap under två år. Mentorn har ett övergripande ansvar för introduktion, utbildningar och reflekterande samtal, enskilt och i grupp. Mentorn fungerar även som stöd för handledarna på akutmottagningen.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:00 CET

Utbildning för integration - ett gemensamt samhällsansvar

Sedan 2016 har ett 90-tal läkare, sjuksköterskor och barnmorskor från 35 länder gått en skräddarsydd utbildning på Sophiahemmet. Detta har gjort att de på kort tid berikat svensk hälso- och sjukvård med sin kompetens.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CET

Drivkraften, respekt och försörjningskvoten

Viktiga element för att vi skall kunna upprätthålla välfärden

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:00 CET

Eftermiddagskaffe och nätverkande

15:00 - 15:30 CET

Visa vägen i vården

På uppdrag av regeringen har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys kartlagt utmaningarna för ledarskapet i hälso- och sjukvården och föreslagit både nationella insatser och insatser i landsting och kommuner för att stärka ledarskapet. I rapporterna Visa vägen i vården och Åt samma håll studerar Vårdanalys vad som är ett god ledarskap i hälso- och sjukvården och vad som är utmaningarna för chefer  och ger bland annat förslag för att stärka chefskapets attraktivitet.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 16:00 CET

Att leda när demografin utmanas - vad krävs för att göra den nödvändiga omställningen?

Hur vi klarar vårt uppdrag med färre medarbetare? Hur vi kan motivera och engagera oss själva och medarbetarna att genomföra något vi inte gjort tidigare utifrån förutsättningar vi aldrig tidigare haft?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:10 CET

Moderatorn avslutar dagen

09:00 - 09:25 CET

Registering och kaffe

09:25 - 09:30 CET

Moderatorn Annika Carpman hälsar välkommen

09:30 - 10:00 CET

Unga om välfärdsjobben

Hur intresserade är unga av att jobba i skolan, vården och omsorgen? Hur ser deras drömarbetsgivare ut? Och hur tycker de unga att kommuner och regioner kan bli mer attraktiva som arbetsgivare? Det är några frågor som SKL undersökt i en ny studie om ungas attityder och tankar om jobben inom välfärden

 

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 10:30 CET

Svart på vitt - Vad gör vi för att vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och engagerade medarbetare?

Hur lockar man personal till en bransch med begränsade resurser, som är fysiskt och mentalt utmanande och som kan kräva din närvaro så väl nätter som helger och högtider? Med hög personalbrist inom vården tvingas vi vårdgivare pussla för att få verksamheten att gå ihop. Akademiska Sjukhuset är inget undantag. Så hur har vi skapat engagemang och stolthet för att behålla och attrahera nya medarbetare?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:30 - 11:00 CET

Förmiddagskaffe och nätverkande

11:00 - 11:30 CET

Hur lyckas man som arbetsgivare med kompetensförsörjningen?

11:30 - 12:00 CET

Att vända en negativ spiral - med hjälp av mål, mentorskap & samarbete

Att lyssna, utveckla och utbilda är tre faktorer som lyft den kirurgiska akutvårdsavdelningen på Norra Älvsborgs Länssjukhus från stängda vårdplatser och sjuksköterskor som sa upp sig, till full bemanning.

 

 

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:00 CET
13:00 - 13:30 CET

Mentorskap för trygga medarbetare

På akutmottagningen erbjuder vi nyanställda sjuksköterskor och undersköterskor mentorskap under två år. Mentorn har ett övergripande ansvar för introduktion, utbildningar och reflekterande samtal, enskilt och i grupp. Mentorn fungerar även som stöd för handledarna på akutmottagningen.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:00 CET

Utbildning för integration - ett gemensamt samhällsansvar

Sedan 2016 har ett 90-tal läkare, sjuksköterskor och barnmorskor från 35 länder gått en skräddarsydd utbildning på Sophiahemmet. Detta har gjort att de på kort tid berikat svensk hälso- och sjukvård med sin kompetens.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CET

Drivkraften, respekt och försörjningskvoten

Viktiga element för att vi skall kunna upprätthålla välfärden

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:00 CET

Eftermiddagskaffe och nätverkande

15:00 - 15:30 CET

Visa vägen i vården

På uppdrag av regeringen har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys kartlagt utmaningarna för ledarskapet i hälso- och sjukvården och föreslagit både nationella insatser och insatser i landsting och kommuner för att stärka ledarskapet. I rapporterna Visa vägen i vården och Åt samma håll studerar Vårdanalys vad som är ett god ledarskap i hälso- och sjukvården och vad som är utmaningarna för chefer  och ger bland annat förslag för att stärka chefskapets attraktivitet.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 16:00 CET

Att leda när demografin utmanas - vad krävs för att göra den nödvändiga omställningen?

Hur vi klarar vårt uppdrag med färre medarbetare? Hur vi kan motivera och engagera oss själva och medarbetarna att genomföra något vi inte gjort tidigare utifrån förutsättningar vi aldrig tidigare haft?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:10 CET

Moderatorn avslutar dagen

Kontakta oss

Image

Gabriella Lundström 

Produktionsledare

deltagare@dagensmedicin.se 

+46 76 940 30 72

Image

Annika Östholm

Partneransvarig

annika.ostholm@dagensmedicin.se

Image

Maria Tunebro

Konceptchef

maria.tunebro@dagensmedicin.se

Bygget
Norrlandsgatan 11, Stockholm 11143, Sweden