Sjukvårdens forskningsdag 2019

​19 nov 2019

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Prevention och precision – fokus för framtiden

Välkommen till Sjukvårdens forskningsdag 2019 som i år fokuserar på individens framtida hälsoresa. Nya tekniker och data har potentialen att effektivisera hälsan och vården genom att tidigt identifiera riskfaktorer som kan användas för preventivt hälsoarbete – och för att identifiera rätt behandling till rätt patient.

 

Men är svensk hälso- och sjukvård redo för de förändringar som krävs i organisation, regelverk och ekonomi för att både forska fram och använda data och de nya teknikerna?

 

Med utgångspunkt från precisionshälsans och precisionsmedicinens möjligheter och utmaningar diskuterar vi under Sjukvårdens forskningsdag 2019 Sveriges ambitioner inom den kliniska och medicinska forskningen. 

Talare

Gerd Lärfars

Gerd Lärfars

ordförande NT-rådet, enhetschef, ordförande för Stockholms läns läkemedelskommitté , SLL
Anna Nilsson Vindefjärd

Anna Nilsson Vindefjärd

generalsekreterare, Forska Sverige!
Karin Båtelson

Karin Båtelson

ordförande i Sjukhusläkarna, 1:e vice ordförande i Läkarförbundet
Jan Andersson

Jan Andersson

direktör Forskning och innovation, Region Stockholm
Jenni Nordborg

Jenni Nordborg

regeringens life sciencesamordnare
Lina Nordquist (L)

Lina Nordquist (L)

riksdagsledamot, Liberalerna
Ola Winqvist

Ola Winqvist

ledamot, forskningsdelegationen, Svenska Läkaresällskapet
Sonja Eaker

Sonja Eaker

ordförande för beredningsgruppen för Biobank Sverige (tidigare Nationella biobanksrådet) och enhetschef för Regionalt biobankscentrum (RBC), epidemiolog
Ebba Carbonnier

Ebba Carbonnier

MSc, MBA, portföljansvarig nationellt skalbara lösningar, Swelife
Richard Rosenquist Brandell

Richard Rosenquist Brandell

professor I klinisk genetik, Karolinska institutet, ordförande ledningsgruppen, Genomic Medicine Sweden
Kristina Kannisto

Kristina Kannisto

projektledare, Karolinska Centrum för Cellterapi (KCC), och Swelife ATMP.
Thomas Drevhammar

Thomas Drevhammar

Vinnare av Athenapriset 2019, överläkare i anestesi och intensivvård, Östersunds sjukhus
Snorri Donaldsson

Snorri Donaldsson

biträdande överläkare i neonatologi, doktorand KI
Kjell Nilsson

Kjell Nilsson

pensionerad överläkare i anestesi och uppfinnare
Baldvin Jonsson

Baldvin Jonsson

överläkare i neonatologi, docent KI
Info

Datum: Tisdag 19 november 2019

Tid: ​Registrering från kl 12:00

Var: Bygget, Stockholm

Deltagaravgift

1.995 :- exkl. moms för anställda i sjukvården, förtroendevalda, företrädare för myndigheter och patienter.


3.995:- exkl. moms för leverantörer av produkter och tjänster samt konsulter till hälso- och sjukvården.


Dagens program
tisdag, november 19, 2019
12:00 - 13:00 CET

Lunch och registrering

13:00 - 13:05 CET

Moderator hälsar välkomna

13:05 - 13:25 CET

Frisk, risk, sjuk - en spaning kring individens framtida hälsoresa

Ebba Carbonnier, MSc, MBA, portföljansvarig nationellt skalbara lösningar, Swelife

Visa detaljer Gömma detaljer
13:25 - 14:25 CET

Hur kan vi använda data genom individens hälsoresa

Sonja Eaker,ordförande för beredningsgruppen för Biobank Sverige (tidigare Nationella biobanksrådet) och enhetschef för Regionalt biobankscentrum (RBC), epidemiolog,
Kristina Kannisto, projektledare, Karolinska Centrum för Cellterapi (KCC), och Swelife ATMP,
Richard Rosenquist Brandell, professor I klinisk genetik, Karolinska institutet, ordförande ledningsgruppen, Genomic Medicine Sweden

Visa detaljer Gömma detaljer
14:25 - 14:55 CET

NT-rådets utmaningar kring beslut om genterapier

Gerd Lärfars, ordförande NT-rådet

Visa detaljer Gömma detaljer
14:55 - 15:15 CET
15:15 - 15:45 CET

Centrum för hälsodata - så ska det bana vägen för mer forskning

Jan Andersson, direktör Forskning och innovation, Region Stockholm

Visa detaljer Gömma detaljer
15:45 - 16:15 CET

Panel: Huvudfrågor för klinisk forskning i kommande forskningsproposition

16:15 - 16:25 CET

Vad krävs för att stärka klinisk forskning i vårdens vardag?

Regeringens life sciencesamordnare Jenni Nordborg intervjuas på scen.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:25 - 16:30 CET

Athenapriset delas ut av Jenni Nordborg

Regeringens lifesciencesamordnare Jenni Nordborg delar ut Athenapriset 2019 till årets pristagare.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:30 - 16:55 CET

Vinnaren av Athenapriset berättar om forskning som ska hjälpa för tidigt födda barn att andas

Årets Athenapris går till en grupp forskare som tagit fram en teknik för tidigt födda barn att andas på egen hand. Nu utvärderas tekniken rPAP i en internationell svenskledd studie. Små barn, även de som är för tidigt födda, andas naturligt genom näsan och inte munnen eftersom de behöver amma. Det har forskargruppen utgått ifrån när de utvecklat produkten, en utrustning till nyfödda barn.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:55 - 17:00 CET
17:00 - 17:30 CET
12:00 - 13:00 CET

Lunch och registrering

13:00 - 13:05 CET

Moderator hälsar välkomna

13:05 - 13:25 CET

Frisk, risk, sjuk - en spaning kring individens framtida hälsoresa

Ebba Carbonnier, MSc, MBA, portföljansvarig nationellt skalbara lösningar, Swelife

Visa detaljer Gömma detaljer
13:25 - 14:25 CET

Hur kan vi använda data genom individens hälsoresa

Sonja Eaker,ordförande för beredningsgruppen för Biobank Sverige (tidigare Nationella biobanksrådet) och enhetschef för Regionalt biobankscentrum (RBC), epidemiolog,
Kristina Kannisto, projektledare, Karolinska Centrum för Cellterapi (KCC), och Swelife ATMP,
Richard Rosenquist Brandell, professor I klinisk genetik, Karolinska institutet, ordförande ledningsgruppen, Genomic Medicine Sweden

Visa detaljer Gömma detaljer
14:25 - 14:55 CET

NT-rådets utmaningar kring beslut om genterapier

Gerd Lärfars, ordförande NT-rådet

Visa detaljer Gömma detaljer
14:55 - 15:15 CET
15:15 - 15:45 CET

Centrum för hälsodata - så ska det bana vägen för mer forskning

Jan Andersson, direktör Forskning och innovation, Region Stockholm

Visa detaljer Gömma detaljer
15:45 - 16:15 CET

Panel: Huvudfrågor för klinisk forskning i kommande forskningsproposition

16:15 - 16:25 CET

Vad krävs för att stärka klinisk forskning i vårdens vardag?

Regeringens life sciencesamordnare Jenni Nordborg intervjuas på scen.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:25 - 16:30 CET

Athenapriset delas ut av Jenni Nordborg

Regeringens lifesciencesamordnare Jenni Nordborg delar ut Athenapriset 2019 till årets pristagare.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:30 - 16:55 CET

Vinnaren av Athenapriset berättar om forskning som ska hjälpa för tidigt födda barn att andas

Årets Athenapris går till en grupp forskare som tagit fram en teknik för tidigt födda barn att andas på egen hand. Nu utvärderas tekniken rPAP i en internationell svenskledd studie. Små barn, även de som är för tidigt födda, andas naturligt genom näsan och inte munnen eftersom de behöver amma. Det har forskargruppen utgått ifrån när de utvecklat produkten, en utrustning till nyfödda barn.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:55 - 17:00 CET
17:00 - 17:30 CET

Partner

Kontakta oss

Image

Gabriella Lundström 

Produktionsledare

deltagare@dagensmedicin.se 

+46 76 940 30 72

Image

Charlotta Kjellberg
Konceptredaktör

charlotta.kjellberg@dagensmedicin.se 
+46 70 722 76 72

Image

Annika Östholm

Partneransvarig

annika.ostholm@dagensmedicin.se

Bygget
Norrlandsgatan 11, Stockholm 11143, Sweden