Cancerdagen 2019

​27 nov 2019

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Välkommen till Cancerdagen 2019 - en fördjupande dag om framtidens cancervård

Framsteg sker inom forskning och utveckling på cancerområdet - och med det chansen att överleva sjukdom. Trots det är skillnaderna inom cancervården fortfarande stora över landet, och vägen mellan forskning och vård alltför lång när snabb upptäckt, precis diagnos och behandling kan vara livsavgörande. 


Hur omsätts nya metoder och behandlingsformer till praktiskt användande i vården? Och vilka steg måste tas för att komma närmare målet om trygg och jämlik vård?


Varmt välkommen att lyssna, lära och diskutera framtidens cancervård!

Talare

Lena Hallengren

Lena Hallengren

socialminister
Hans Hägglund

Hans Hägglund

MD professor, Nationell cancersamordnare, SKL
Jenni Nordborg

Jenni Nordborg

nationell samordnare, ansvarig för Regeringskansliets life science-kontor
Richard Rosenquist Brandell

Richard Rosenquist Brandell

professor i klinisk genetik, Karolinska institutet och projektledare för Genomic Medicine Sweden
Ingrid Demmelmaier

Ingrid Demmelmaier

docent, leg. fysioterapeut, Uppsala Universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Mattias Rantalainen

Mattias Rantalainen

senior researcher, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet
Ebba Carbonnier

Ebba Carbonnier

MSc MBA, Portföljansvarig Nationellt skalbara lösningar för bättre hälsa, Swelife
Mikael Benson

Mikael Benson

professor och överläkare
Carina Mannefred

Carina Mannefred

verksamhetsansvarig Kraftens hus
Leine Persson Johansson

Leine Persson Johansson

patientföreträdare
Charlotta Sävblom

Charlotta Sävblom

överläkare och verksamhetsutvecklare tidig upptäckt och screening, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
Margareta Haag

Margareta Haag

ordförande Nätverket mot cancer
Info

Datum: Onsdag 27 november 2019

Tid: ​09.00 - 16.00

Var: Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm.Deltagaravgift

3.595:- exkl. moms för anställda i sjukvården, förtroendevalda, företrädare för myndigheter och patienter.


5.995:- exkl. moms för leverantörer av produkter och tjänster 

samt konsulter till hälso- och sjukvården.


3.095:- exkl. moms (ord. pris 3.595:- exkl. moms) för prenumeranter på Dagens Medicin för anställda i sjukvården, förtroendevalda, företrädare för myndigheter och patienter. En deltagare per prenumeration.


5.495:- exkl. moms (ord. pris 5.995:- exkl. moms) för prenumeranter på Dagens Medicin för leverantörer av produkter och tjänster samt konsulter till hälso- och sjukvården. En deltagare per prenumeration.

Schema
onsdag, november 27, 2019
08:30 - 09:00 CET

Registrering och kaffe

09:00 - 09:30 CET

Mål för framtidens cancervård

09:30 - 10:00 CET

Frisk, risk, sjuk. Satsar vi på rätt front?

Levnadsvanor påverkar en rad olika sjukdomar. Trots det går bara en bråkdel av de offentliga resurserna till förebyggande åtgärder. Hur omformar vi ett system där vi i dag fokuserar på patienter som redan är sjuka till att istället se till hela individens hälsoresa?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 10:30 CET

Hur precisionsmedicin kan transformera cancersjukvården

Introduktion av breda genetiska analyser vid cancer möjliggör förbättrad diagnostik och även individanpassad vård och mer specifik behandling. För att införa detta på nationell nivå så behöver vi använda oss av samma sekvenseringstekniker och tolkningsverktyg samt lagra dessa data i en gemensam databas. Genomic Medicine Sweden tar nu fram gemensamma genpaneler och standarder för genanalys samt satsar på att bygga en gemensam resurs för datadelning. Detta kommer vara centralt för att precisionsmedicin ska kunna lyckas och kunna erbjudas till alla cancerpatienter över landet.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:30 - 11:00 CET
11:00 - 11:30 CET

Vad ligger i framtiden för cancerscreening? 

Charlotta Sävblom, verksamhetsutvecklare Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, ger en samlad bild av ett område i stark utveckling. Så går processen för screening av tjock- och ändtarmscancer, vad händer med organiserad prostatacancertestning är några frågor som besvaras. Ta del av en framtidsinriktad lägesrapport kring cancerscreening.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:00 CET

Potentialen för AI inom histopatologisk diagnostik

Artificiell intelligens (AI) i form av s.k. djupinlärning har nyligen demonstrerat stor framgång för automatisk bildigenkänning inom en rad tillämpningsområden, inklusive medicinsk bilddiagnostik. Diagnos och klassificering av cancer baseras primärt på mikroskopisk inspektion av vävnadsprover, men en ansenlig osäkerhet är associerad med den manuella granskningen. Den pågående digitaliseringen av patologifältet öppnar nu möjligheter för AI-baserade beslutsstöd, vilket kommer att öka precision såväl som säkerhet i rutindiagnostik. Samtidigt kan dessa modeller också extrahera ytterligare kliniskt relevant information från vävnadsproverna som kan bidra till förbättrad diagnostik och riskstratifiering av cancerpatienter i framtiden

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:00 CET
13:00 - 13:30 CET

Digitala tvillingar för skräddarsydd cancermedicinering

Två patienter med samma cancerdiagnos kanske svarar helt olika på samma mediciner. Detta beror på att tusentals celler och gener är aktiverade i varje tumör, men i olika kombinationer. Nya gen- och datatekniker kan möjliggöra konstruktion av datamodeller av varje patients tumör, ”digitala tvillingar”. Dessa tvillingar kan med datorns hjälp behandlas med tusentals olika mediciner, för att skräddarsy behandling till varje patient. 

Föredraget bygger på samarbete inom det nystartade "Swedish Digital Twin Consortium" som inkluderar ledande svenska experter från universitet, sjukvård och industri. SDTC har redan sökt ett patent för tidig cancerdiagnostik och syftar till klinisk implementering inom 3-5 år.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 13:45 CET

Integrering av forskning och innovation i vården

Det svenska kontoret för Life science har bland annat i uppdrag att främja kunskapsutveckling vid universitet och högskolor samt innovation och kvalitet i hälso- och sjukvården. 
Hur ser processen ut för införande av nya behandlingsmetoder i vården, och vad krävs för att förkorta den? Är tillgången till hälsodata avgörande för att forskning och innovation ska bli naturliga delar i vårdens och omsorgens verksamheter. Hur bör det hanteras?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:45 - 14:00 CET

Paneldiskussion

Vad krävs för att forskning och innovation ska bli en naturlig del i vårdens och omsorgens verksamheter?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CET

Fysisk aktivitet vid cancer

Patienter med cancer fick tidigare råd från hälso- och sjukvården om att vila mycket för att orka med sjukdomen och biverkningar av behandlingarna. Numera vet vi att fysisk aktivitet under och efter cancerbehandling minskar biverkningarna och bidrar till bättre livskvalitet. Det finns också studier som tyder på ett samband mellan hög aktivitetsnivå och förmåga att fullfölja cytostatikabehandling. I denna föreläsning beskrivs kunskapsläget på området kortfattat.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:00 CET
15:00 - 15:30 CET

Kraftens hus  - social innovation av, för och med cancerberörda

Kraftens hus är Sveriges första stödcenter för cancerberörda som är initierat och designat av, för och med cancerberörda. Genom att erbjuda cancerberörda emotionellt, socialt och praktiskt stöd utvecklar Kraftens Hus en ny roll i den svenska välfärden i gränslandet mellan cancervård och övriga samhällsfunktioner. Det är ett resultat av samarbete mellan cancerberörda och en mängd olika samhällsaktörer - allt i syfte att hitta och bejaka det friska och att komplettera sjukvårdens rehabilitering.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 16:00 CET

Nästa nivå för svensk cancervård

Svensk cancervård håller hög nivå när det gäller överlevnad. Trots det når vi inte våra mål för väntetiderna inom cancervården och de regionala skillnaderna stora. Hur tar vi svensk cancervård till nästa nivå - en nationell, jämlik cancervård som är bland de bästa i Europa? Hans Hägglund, nationell cancersamordnare förmedlar sin bild av den process cancervården befinner sig i och den utveckling den står inför.  

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:05 CET

Summering och avslutning

08:30 - 09:00 CET

Registrering och kaffe

09:00 - 09:30 CET

Mål för framtidens cancervård

09:30 - 10:00 CET

Frisk, risk, sjuk. Satsar vi på rätt front?

Levnadsvanor påverkar en rad olika sjukdomar. Trots det går bara en bråkdel av de offentliga resurserna till förebyggande åtgärder. Hur omformar vi ett system där vi i dag fokuserar på patienter som redan är sjuka till att istället se till hela individens hälsoresa?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 10:30 CET

Hur precisionsmedicin kan transformera cancersjukvården

Introduktion av breda genetiska analyser vid cancer möjliggör förbättrad diagnostik och även individanpassad vård och mer specifik behandling. För att införa detta på nationell nivå så behöver vi använda oss av samma sekvenseringstekniker och tolkningsverktyg samt lagra dessa data i en gemensam databas. Genomic Medicine Sweden tar nu fram gemensamma genpaneler och standarder för genanalys samt satsar på att bygga en gemensam resurs för datadelning. Detta kommer vara centralt för att precisionsmedicin ska kunna lyckas och kunna erbjudas till alla cancerpatienter över landet.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:30 - 11:00 CET
11:00 - 11:30 CET

Vad ligger i framtiden för cancerscreening? 

Charlotta Sävblom, verksamhetsutvecklare Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, ger en samlad bild av ett område i stark utveckling. Så går processen för screening av tjock- och ändtarmscancer, vad händer med organiserad prostatacancertestning är några frågor som besvaras. Ta del av en framtidsinriktad lägesrapport kring cancerscreening.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:00 CET

Potentialen för AI inom histopatologisk diagnostik

Artificiell intelligens (AI) i form av s.k. djupinlärning har nyligen demonstrerat stor framgång för automatisk bildigenkänning inom en rad tillämpningsområden, inklusive medicinsk bilddiagnostik. Diagnos och klassificering av cancer baseras primärt på mikroskopisk inspektion av vävnadsprover, men en ansenlig osäkerhet är associerad med den manuella granskningen. Den pågående digitaliseringen av patologifältet öppnar nu möjligheter för AI-baserade beslutsstöd, vilket kommer att öka precision såväl som säkerhet i rutindiagnostik. Samtidigt kan dessa modeller också extrahera ytterligare kliniskt relevant information från vävnadsproverna som kan bidra till förbättrad diagnostik och riskstratifiering av cancerpatienter i framtiden

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:00 CET
13:00 - 13:30 CET

Digitala tvillingar för skräddarsydd cancermedicinering

Två patienter med samma cancerdiagnos kanske svarar helt olika på samma mediciner. Detta beror på att tusentals celler och gener är aktiverade i varje tumör, men i olika kombinationer. Nya gen- och datatekniker kan möjliggöra konstruktion av datamodeller av varje patients tumör, ”digitala tvillingar”. Dessa tvillingar kan med datorns hjälp behandlas med tusentals olika mediciner, för att skräddarsy behandling till varje patient. 

Föredraget bygger på samarbete inom det nystartade "Swedish Digital Twin Consortium" som inkluderar ledande svenska experter från universitet, sjukvård och industri. SDTC har redan sökt ett patent för tidig cancerdiagnostik och syftar till klinisk implementering inom 3-5 år.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 13:45 CET

Integrering av forskning och innovation i vården

Det svenska kontoret för Life science har bland annat i uppdrag att främja kunskapsutveckling vid universitet och högskolor samt innovation och kvalitet i hälso- och sjukvården. 
Hur ser processen ut för införande av nya behandlingsmetoder i vården, och vad krävs för att förkorta den? Är tillgången till hälsodata avgörande för att forskning och innovation ska bli naturliga delar i vårdens och omsorgens verksamheter. Hur bör det hanteras?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:45 - 14:00 CET

Paneldiskussion

Vad krävs för att forskning och innovation ska bli en naturlig del i vårdens och omsorgens verksamheter?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CET

Fysisk aktivitet vid cancer

Patienter med cancer fick tidigare råd från hälso- och sjukvården om att vila mycket för att orka med sjukdomen och biverkningar av behandlingarna. Numera vet vi att fysisk aktivitet under och efter cancerbehandling minskar biverkningarna och bidrar till bättre livskvalitet. Det finns också studier som tyder på ett samband mellan hög aktivitetsnivå och förmåga att fullfölja cytostatikabehandling. I denna föreläsning beskrivs kunskapsläget på området kortfattat.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:00 CET
15:00 - 15:30 CET

Kraftens hus  - social innovation av, för och med cancerberörda

Kraftens hus är Sveriges första stödcenter för cancerberörda som är initierat och designat av, för och med cancerberörda. Genom att erbjuda cancerberörda emotionellt, socialt och praktiskt stöd utvecklar Kraftens Hus en ny roll i den svenska välfärden i gränslandet mellan cancervård och övriga samhällsfunktioner. Det är ett resultat av samarbete mellan cancerberörda och en mängd olika samhällsaktörer - allt i syfte att hitta och bejaka det friska och att komplettera sjukvårdens rehabilitering.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 16:00 CET

Nästa nivå för svensk cancervård

Svensk cancervård håller hög nivå när det gäller överlevnad. Trots det når vi inte våra mål för väntetiderna inom cancervården och de regionala skillnaderna stora. Hur tar vi svensk cancervård till nästa nivå - en nationell, jämlik cancervård som är bland de bästa i Europa? Hans Hägglund, nationell cancersamordnare förmedlar sin bild av den process cancervården befinner sig i och den utveckling den står inför.  

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:05 CET

Summering och avslutning

Kontakta oss

Image

Gabriella Lundström 

Produktionsledare

deltagare@dagensmedicin.se 

+46 76 940 30 72

Image

Annika Östholm

Partneransvarig

annika.ostholm@dagensmedicin.se

Image

Pernilla Åbrink

Projektledare

pernilla.abrink@dagensmedicin.se

Bygget
Norrlandsgatan 11, Stockholm 11143, Sweden