VÄRLDSDIABETESDAGEN 2019

Olika dimensioner av diabetes och diabetesvården

Dagens Medicin Agenda och Nationella diabetesteamet bjuder in till Världsdiabetesdagen 2019. Programmet tar sikte på nya möjligheter och utmaningar vid diabetes och i diabetesvården.

Under dagen lyfts även psykologiska aspekter för patienter med diabetes.

Vilken ny kunskap finns för att utveckla diabetesvården? Hur ska vi ta tillvara den?


Agneta Lindberg

Agneta Lindberg

ordförande, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD), representant för Nationella Diabetesteamet
Ida Lindstén

Ida Lindstén

Påverkansråd, Ung Diabetes
Jon Haug

Jon Haug

specialist i klinisk psykologi vid Psykosomatisk Institutet i Oslo
Stefan Jansson

Stefan Jansson

specialist i allmänmedicin, Region Örebro län, ordförande i nationella arbetsgruppen för diabetes (NAG-D)
Magnus Löndahl

Magnus Löndahl

docent, överläkare, endokrinkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund
Rebecka Husdal

Rebecka Husdal

med, dr, folkhälsovetare, regional diabetessamordnare i Västmanland och forskare vid Centrum för klinisk forskning Västerås.
Mårten Lindström

Mårten Lindström

biträdande ordförande NT-rådet, överläkare medicinkliniken, länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län
Sheyda Sofizadeh

Sheyda Sofizadeh

Diabetes/distriktssköterska & Studie Koordinator, Närhälsan Dalaberg vårdcentral, Forskningsenheten för Diabetes, Uddevalla sjukhus
Mats Martinell

Mats Martinell

med dr, distriktsläkare Eriksbergs akademiska vårdcentral, lektor i allmänmedicin, Uppsala universitet
Sara Hammer

Sara Hammer

legitimerad psykolog, seniorkonsult, Psykologpartners
Jonas Bergstedt

Jonas Bergstedt

ledamot i Diabetesförbundets styrelse och moderator för gruppen Bolla diabetestankar
Info

Datum: Torsdag 14 nov 2019

Tid: ​Registrering från kl 09.00

Var: Bygget fest & konferens, Stockholm

Deltagaravgift

3.095:- exkl. moms för prenumeranter på Dagens Medicin. En deltagare per prenumeration.

3.595:- exkl. moms för anställda  i sjukvården, förtroendevalda, företrädare för myndigheter och patienter.

5.995:- exkl. moms för leverantörer av produkter och tjänster till hälso- och sjukvården.

Dagens program
torsdag, november 14, 2019
09:00 - 09:40 CET

Registrering med kaffe och smörgås

09:40 - 09:45 CET

Moderator hälsar välkommen

09:45 - 09:50 CET

Inledning

Agneta Lindberg, ordförande, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD), representant för Nationella Diabetesteamet 
 

Visa detaljer Gömma detaljer
09:50 - 10:15 CET

Diabetesvårdens organisation och vägen att nå nationella behandlingsmål

Rebecka Husdal, med, dr, folkhälsovetare, regional diabetessamordnare i Västmanland och forskare vid Centrum för klinisk forskning Västerås. 

Visa detaljer Gömma detaljer
10:15 - 10:40 CET

Kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård

Nationella ArbetsGruppen för Diabetes (NAG-D), hur arbetar vi för att alla personer med diabetes i Sverige ska få en kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet? 
Stefan Jansson, specialist i allmänmedicin, Region Örebro län, ordförande i nationella arbetsgruppen för diabetes (NAG-D)

Visa detaljer Gömma detaljer
10:40 - 11:00 CET
11:00 - 11:25 CET

Samverkan för jämlik användning av medicinteknik vid diabetes

NT-rådet ger rekommendationer för vissa medicintekniska produkter vid diabetes som ett led i att åstadkomma en jämlik och kostnadseffektiv användning av ny medicinteknik. Vi får höra om arbetet som görs i samarbete med TLV.

Mårten Lindström, biträdande ordförande NT-rådet, överläkare medicinkliniken, länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län
 

Visa detaljer Gömma detaljer
11:25 - 12:00 CET

Klassificering av diabetes- vad är det som gäller?

En studie publicerad i Lancet Diabetes & Endocrinology föreslår att diabetes ska delas in i fem istället för i två grupper. Genom den nya indelningen skulle behandlingen bli bättre, med färre komplikationer. Vad talar för och emot denna nya klassifikation?

Magnus Löndahl, docent, överläkare, endokrinkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund och Mats Martinell, med dr, distriktsläkare Eriksbergs akademiska vårdcentral, lektor i allmänmedicin, Uppsala universitet

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:00 CET
13:00 - 13:25 CET

Framgångsfaktorer vid behandling av diabetespatienter med annan kulturell bakgrund

Sheyda Sofizadeh, Diabetes/distriktssköterska & Studie Koordinator, Närhälsan Dalaberg vårdcentral, Forskningsenheten för Diabetes, Uddevalla sjukhus.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:25 - 14:00 CET

Diabetespsykologi-samspelet mellan kropp och sinne

Jon Haug är i Norge en välkänd psykolog och författare samt har en podcast om livet med diabetes. Han har utvecklat området för klinisk hälsopsykologi, inte minst för personer med diabetes. Att leva med diabetes är både medicin och psykologi

Jon Haug, specialist i klinisk psykologi vid Psykosomatisk Institutet i Oslo.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:25 CET

Kaffe med tillbehör

14:25 - 14:55 CET

Sociala medier och diabetes

Facebookgruppen Bolla diabetestankar har fler än 13 000 medlemmar och är en av landets största nätverk för diabetespatienter. Hur kan man vara till stöd för patienter med diabetes?
Jonas Bergstedt är ledamot i Diabetesförbundets styrelse och moderator för gruppen Bolla diabetestankar  

Visa detaljer Gömma detaljer
14:55 - 15:20 CET

Så vill vi göra psykosocialt stöd till en del av diabetesvården

Sara Hammer, legitimerad psykolog, seniorkonsult, Psykologpartners och Ida Lindstén, Ung Diabetes

Visa detaljer Gömma detaljer
15:20 - 15:30 CET
09:00 - 09:40 CET

Registrering med kaffe och smörgås

09:40 - 09:45 CET

Moderator hälsar välkommen

09:45 - 09:50 CET

Inledning

Agneta Lindberg, ordförande, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD), representant för Nationella Diabetesteamet 
 

Visa detaljer Gömma detaljer
09:50 - 10:15 CET

Diabetesvårdens organisation och vägen att nå nationella behandlingsmål

Rebecka Husdal, med, dr, folkhälsovetare, regional diabetessamordnare i Västmanland och forskare vid Centrum för klinisk forskning Västerås. 

Visa detaljer Gömma detaljer
10:15 - 10:40 CET

Kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård

Nationella ArbetsGruppen för Diabetes (NAG-D), hur arbetar vi för att alla personer med diabetes i Sverige ska få en kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet? 
Stefan Jansson, specialist i allmänmedicin, Region Örebro län, ordförande i nationella arbetsgruppen för diabetes (NAG-D)

Visa detaljer Gömma detaljer
10:40 - 11:00 CET
11:00 - 11:25 CET

Samverkan för jämlik användning av medicinteknik vid diabetes

NT-rådet ger rekommendationer för vissa medicintekniska produkter vid diabetes som ett led i att åstadkomma en jämlik och kostnadseffektiv användning av ny medicinteknik. Vi får höra om arbetet som görs i samarbete med TLV.

Mårten Lindström, biträdande ordförande NT-rådet, överläkare medicinkliniken, länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län
 

Visa detaljer Gömma detaljer
11:25 - 12:00 CET

Klassificering av diabetes- vad är det som gäller?

En studie publicerad i Lancet Diabetes & Endocrinology föreslår att diabetes ska delas in i fem istället för i två grupper. Genom den nya indelningen skulle behandlingen bli bättre, med färre komplikationer. Vad talar för och emot denna nya klassifikation?

Magnus Löndahl, docent, överläkare, endokrinkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund och Mats Martinell, med dr, distriktsläkare Eriksbergs akademiska vårdcentral, lektor i allmänmedicin, Uppsala universitet

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:00 CET
13:00 - 13:25 CET

Framgångsfaktorer vid behandling av diabetespatienter med annan kulturell bakgrund

Sheyda Sofizadeh, Diabetes/distriktssköterska & Studie Koordinator, Närhälsan Dalaberg vårdcentral, Forskningsenheten för Diabetes, Uddevalla sjukhus.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:25 - 14:00 CET

Diabetespsykologi-samspelet mellan kropp och sinne

Jon Haug är i Norge en välkänd psykolog och författare samt har en podcast om livet med diabetes. Han har utvecklat området för klinisk hälsopsykologi, inte minst för personer med diabetes. Att leva med diabetes är både medicin och psykologi

Jon Haug, specialist i klinisk psykologi vid Psykosomatisk Institutet i Oslo.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:25 CET

Kaffe med tillbehör

14:25 - 14:55 CET

Sociala medier och diabetes

Facebookgruppen Bolla diabetestankar har fler än 13 000 medlemmar och är en av landets största nätverk för diabetespatienter. Hur kan man vara till stöd för patienter med diabetes?
Jonas Bergstedt är ledamot i Diabetesförbundets styrelse och moderator för gruppen Bolla diabetestankar  

Visa detaljer Gömma detaljer
14:55 - 15:20 CET

Så vill vi göra psykosocialt stöd till en del av diabetesvården

Sara Hammer, legitimerad psykolog, seniorkonsult, Psykologpartners och Ida Lindstén, Ung Diabetes

Visa detaljer Gömma detaljer
15:20 - 15:30 CET

Partner

Kontakta oss

Image

Gabriella Lundström 

Produktionsledare

deltagare@dagensmedicin.se 

+46 76 940 30 72

Image

Annika Östholm

Partneransvarig

annika.ostholm@dagensmedicin.se

Bygget fest konferens
Norrlandsgatan 11, Stockholm 111 43, Sweden