​​

Folkhälsodagen

​7 nov 2019

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


För en jämlik folkhälsa i tiden

Vi står fortsatt inför stora utmaningar vad gäller hälsoklyftorna i landet.
Vilka är nästa steg mot en mer jämlik hälsa?

Det är nu över ett år sedan den statliga utredningen Kommissionen för jämlik hälsa avslutade sitt arbete. Utredningen ledde fram till en folkhälsoproposition som framför allt satte fingret på behovet av nationell samordning, stödinsatser och uppföljning av det folkhälsoarbete som bedrivs i landets regioner och kommuner. Vad hände sedan med insatserna för en bättre och jämlik folkhälsa?

Välkommen till Folkhälsodagen 2019 där såväl nationella som regionala företrädare för folkhälsoarbetet medverkar.

Talare

Anna Nergårdh

Anna Nergårdh

regeringens utredare för samordnad utveckling för god och nära vård
Jesper Ekberg

Jesper Ekberg

folkhälsochef, Region Jönköpings län. Samordnare Strategi för hälsa, SKL
Ulrika Årehed Kågström

Ulrika Årehed Kågström

generalsekreterare Cancerfonden
Stefan Jutterdal

Stefan Jutterdal

förbundsordförande, Fysioterapeuterna
Emelie Andersson

Emelie Andersson

biträdande enhetschef, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
Johan Carlson

Johan Carlson

generaldirektör, Folkhälsomyndigheten
Inger Ros

Inger Ros

ordförande Riksförbundet HjärtLung
Margareta Kristenson

Margareta Kristenson

professor, emeritus, Linköpings Universitet
Olivia Wigzell

Olivia Wigzell

generaldirektör, Socialstyrelsen
Maja Fjaestad

Maja Fjaestad

statssekreterare, Socialdepartementet
Anna Bergström

Anna Bergström

implementeringsforskare, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
Feryal Messö Bolos

Feryal Messö Bolos

biträdande verksamhetschef, Tensta Vårdcentral
Elin Olsson

Elin Olsson

distriktssköterska, Tensta Vårdcentral
Annika Larsson

Annika Larsson

folkhälsostrateg, Region Östergötland
Magnus Isacson

Magnus Isacson

ordförande, SFAM
Gabriel Wikström

Gabriel Wikström

enheten för social utveckling, Länsstyrelsen Stockholms län
Info

Datum: Torsdag 7 november 2019

Tid: ​Registrering från kl 09.00

Var:  7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm

Deltagaravgift

3.595:- exkl. moms för anställda i sjukvården, förtroendevalda, företrädare för myndigheter och patienter.

5.995:- exkl. moms för leverantörer av produkter och tjänster 

samt konsulter till hälso- och sjukvården.

3.095:- exkl. moms (ord. pris 3.595:- exkl. moms) för prenumeranter på Dagens Medicin för anställda i sjukvården, förtroendevalda, företrädare för myndigheter och patienter. En deltagare per prenumeration.

5.495:- exkl. moms (ord. pris 5.995:- exkl. moms) för prenumeranter på Dagens Medicin för leverantörer av produkter och tjänster samt konsulter till hälso- och sjukvården. En deltagare per prenumeration.

Schema
torsdag, november 7, 2019
09:00 - 09:30 CET

Registrering med kaffe och smörgås

09:30 - 09:35 CET

Dagens moderator hälsar välkommen

09:35 - 10:00 CET

Regeringen: Så ska det fortsatta folkhälsoarbetet bedrivas

10:00 - 10:25 CET

Folkhälsomyndigheten om folkhälsans utveckling och utmaningar

10:25 - 10:50 CET

Öppna jämförelser Folkhälsa – gemensamt stöd för regionalt och lokalt utvecklingsarbete

10:50 - 11:00 CET
11:00 - 11:25 CET

Hälso- och sjukvårdens bidrag till en god folkhälsa

Tillgänglighet för olika grupper och jämlik vård, barnhälsovård och mödrahälsovård, arbetet med levnadsvanor vid prevention samt behandling och rehabilitering.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:25 - 11:50 CET

Preventivt arbete, en del av av god och nära vård

Fokus på hur vi kan stärka hälsa, inte bara behandla sjukdom, är avgörande för att vi ska klara av att möta framtidens hälsoutmaningar och vårdbehov i befolkningen. Genom att förebygga eller skjuta upp insjuknande i akuta eller kroniska sjukdomar, minska risken för återinsjuknande och skapa eller återskapa funktionsförmåga kan såväl mänskligt lidande undvikas som den begränsade gemensamma resursen användas mer effektivt. Detta är en av utgångspunkterna för utredningens breda arbete och reflekteras bl.a. i utredningens förslag till nationellt uppdrag för primärvården, vilket pekar ut att såväl förebyggande som rehabiliterade insatser är en central del av primärvårdens uppdrag. Såväl somatisk som psykisk ohälsa omfattas. 

Läs mer om utredningen och dess arbete på: www.sou.gov.se/godochnaravard

Visa detaljer Gömma detaljer
11:50 - 12:10 CET

Folkhälsopilot - för god och jämlik hälsa

Regeringen har gett Länsstyrelsen i Stockholm och Västerbottens län i uppdrag att genomför ett pilotprojekt för en förbättrad och mer jämlik folkhälsa. Uppdraget pågår 2019-2020. Syftet med projektet är att utveckla metoder och arbetssätt för samordning av ett regionalt arbete för en god och jämlik folkhälsa. Målet är att skapa bättre förutsättningar för det lokala hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbetet. Till projektet finns en styrgrupp som består av representanter från bl a Folkhälsomyndigheten och SKL.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:10 - 13:00 CET
13:00 - 13:25 CET

Primärvårdens roll i folkhälsoarbetet

Primärvården träffar 80-90 procent av alla invånare inom loppet av två år och därför har de en enorm möjlighet att påverka. Arbetet med folkhälsa kräver kontinuitet och ofta måste man känna en patient i många år innan de öppnar upp sig kring exempelvis alkoholmissbruk. Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigare att många sköter sig lite bättre än att få, sjuka personer, får perfekt vård.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:25 - 13:50 CET

Hur står det till med den svenska folkhälsopolitiken?

Minst en tredjedel av alla cancerfall är relaterade till våra levnadsvanor. Det betyder att cirka 20 000 cancerfall per år i Sverige skulle kunna undvikas. Men tyvärr blir våra levnadsvanor allt sämre. Över hälften av befolkningen har övervikt eller fetma och fortfarande börjar tiotusentals unga röka varje år. Dessutom fortsätter hälsoklyftorna i samhället öka. Samtidigt brister folkhälsopolitiken. I årtionden har utredningar, kommittéer, propositioner och omorganisationer som berör folkhälsopolitiken avlöst varandra, utan framgång. Hur ska politiken vända trenden.

 

Visa detaljer Gömma detaljer
13:50 - 14:15 CET

Östergötland – från ord till handling

14:15 - 14:40 CET

Hur mår Stockholm? Nuläge och framtida utmaningar

Emelie Andersson berättar mer om Folkhälsorapporten, hur de arbetar med Folkhälsokollen och om deras nya Folkhälsoapp. Fokus blir nya metoder att samla in data.

 

Visa detaljer Gömma detaljer
14:40 - 15:05 CET

Kaffe med tillbehör

15:05 - 15:30 CET

Region Jönköpings län: Tillsammans gör vi skillnad.

15:30 - 15:55 CET
15:55 - 16:15 CET

Diskussion: Hur ska vi minska hälsoklyftorna?

 

Visa detaljer Gömma detaljer
16:15 - 16:20 CET

Folkhälsodagen Avslutas

09:00 - 09:30 CET

Registrering med kaffe och smörgås

09:30 - 09:35 CET

Dagens moderator hälsar välkommen

09:35 - 10:00 CET

Regeringen: Så ska det fortsatta folkhälsoarbetet bedrivas

10:00 - 10:25 CET

Folkhälsomyndigheten om folkhälsans utveckling och utmaningar

10:25 - 10:50 CET

Öppna jämförelser Folkhälsa – gemensamt stöd för regionalt och lokalt utvecklingsarbete

10:50 - 11:00 CET
11:00 - 11:25 CET

Hälso- och sjukvårdens bidrag till en god folkhälsa

Tillgänglighet för olika grupper och jämlik vård, barnhälsovård och mödrahälsovård, arbetet med levnadsvanor vid prevention samt behandling och rehabilitering.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:25 - 11:50 CET

Preventivt arbete, en del av av god och nära vård

Fokus på hur vi kan stärka hälsa, inte bara behandla sjukdom, är avgörande för att vi ska klara av att möta framtidens hälsoutmaningar och vårdbehov i befolkningen. Genom att förebygga eller skjuta upp insjuknande i akuta eller kroniska sjukdomar, minska risken för återinsjuknande och skapa eller återskapa funktionsförmåga kan såväl mänskligt lidande undvikas som den begränsade gemensamma resursen användas mer effektivt. Detta är en av utgångspunkterna för utredningens breda arbete och reflekteras bl.a. i utredningens förslag till nationellt uppdrag för primärvården, vilket pekar ut att såväl förebyggande som rehabiliterade insatser är en central del av primärvårdens uppdrag. Såväl somatisk som psykisk ohälsa omfattas. 

Läs mer om utredningen och dess arbete på: www.sou.gov.se/godochnaravard

Visa detaljer Gömma detaljer
11:50 - 12:10 CET

Folkhälsopilot - för god och jämlik hälsa

Regeringen har gett Länsstyrelsen i Stockholm och Västerbottens län i uppdrag att genomför ett pilotprojekt för en förbättrad och mer jämlik folkhälsa. Uppdraget pågår 2019-2020. Syftet med projektet är att utveckla metoder och arbetssätt för samordning av ett regionalt arbete för en god och jämlik folkhälsa. Målet är att skapa bättre förutsättningar för det lokala hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbetet. Till projektet finns en styrgrupp som består av representanter från bl a Folkhälsomyndigheten och SKL.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:10 - 13:00 CET
13:00 - 13:25 CET

Primärvårdens roll i folkhälsoarbetet

Primärvården träffar 80-90 procent av alla invånare inom loppet av två år och därför har de en enorm möjlighet att påverka. Arbetet med folkhälsa kräver kontinuitet och ofta måste man känna en patient i många år innan de öppnar upp sig kring exempelvis alkoholmissbruk. Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigare att många sköter sig lite bättre än att få, sjuka personer, får perfekt vård.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:25 - 13:50 CET

Hur står det till med den svenska folkhälsopolitiken?

Minst en tredjedel av alla cancerfall är relaterade till våra levnadsvanor. Det betyder att cirka 20 000 cancerfall per år i Sverige skulle kunna undvikas. Men tyvärr blir våra levnadsvanor allt sämre. Över hälften av befolkningen har övervikt eller fetma och fortfarande börjar tiotusentals unga röka varje år. Dessutom fortsätter hälsoklyftorna i samhället öka. Samtidigt brister folkhälsopolitiken. I årtionden har utredningar, kommittéer, propositioner och omorganisationer som berör folkhälsopolitiken avlöst varandra, utan framgång. Hur ska politiken vända trenden.

 

Visa detaljer Gömma detaljer
13:50 - 14:15 CET

Östergötland – från ord till handling

14:15 - 14:40 CET

Hur mår Stockholm? Nuläge och framtida utmaningar

Emelie Andersson berättar mer om Folkhälsorapporten, hur de arbetar med Folkhälsokollen och om deras nya Folkhälsoapp. Fokus blir nya metoder att samla in data.

 

Visa detaljer Gömma detaljer
14:40 - 15:05 CET

Kaffe med tillbehör

15:05 - 15:30 CET

Region Jönköpings län: Tillsammans gör vi skillnad.

15:30 - 15:55 CET
15:55 - 16:15 CET

Diskussion: Hur ska vi minska hälsoklyftorna?

 

Visa detaljer Gömma detaljer
16:15 - 16:20 CET

Folkhälsodagen Avslutas

Kontakta oss

Image

Gabriella Lundström 

Produktionsledare

deltagare@dagensmedicin.se 

+46 76 940 30 72

Image

Gita Nair

Projektledare

gita.nair@bonniernews.se

Image

Annika Östholm

Partneransvarig

annika.ostholm@dagensmedicin.se

7A Odenplan
Norrtullsgatan 6, Stockholm 113 22, Sweden