​​

Folkhälsodagen

​7 nov 2019

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


För en jämlik folkhälsa i tiden

Vi står fortsatt inför stora utmaningar vad gäller hälsoklyftorna i landet.
Vilka är nästa steg mot en mer jämlik hälsa?

Det är nu över ett år sedan den statliga utredningen Kommissionen för jämlik hälsa avslutade sitt arbete. Utredningen ledde fram till en folkhälsoproposition som framför allt satte fingret på behovet av nationell samordning, stödinsatser och uppföljning av det folkhälsoarbete som bedrivs i landets regioner och kommuner. Vad hände sedan med insatserna för en bättre och jämlik folkhälsa?

Välkommen till Folkhälsodagen 2019 där såväl nationella som regionala företrädare för folkhälsoarbetet medverkar.

Talare

Anna Nergårdh

Anna Nergårdh

regeringens utredare för samordnad utveckling för god och nära vård
Elisabeth Skoog Garås

Elisabeth Skoog Garås

handläggare kvalitet och uppföljning folkhälsa, SKL
Jesper Ekberg

Jesper Ekberg

Folkhälsochef, Region Jönköpings län. Samordnare Strategi för hälsa, SKL
Emelie Andersson

Emelie Andersson

Biträdande enhetschef, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
Stefan Jutterdal

Stefan Jutterdal

Förbundsordförande, Fysioterapeuterna
Inger Ros

Inger Ros

Ordförande Riksförbundet HjärtLung
Gabriel Wikström

Gabriel Wikström

Enheten för social utveckling, Länsstyrelsen Stockholms län
Margareta Kristensson

Margareta Kristensson

Professor, emeritus, Linköpings Universitet
Maja Fjaestad

Maja Fjaestad

Statssekreterare, Socialdepartementet
Johan Carlson

Johan Carlson

generaldirektör, Folkhälsomyndigheten
Magnus Isacson

Magnus Isacson

ordförande, SFAM
Annika Larsson

Annika Larsson

Folkhälsostrateg, Region Östergötland
Ulrika Årehed Kågström

Ulrika Årehed Kågström

generalsekreterare Cancerfonden
Olivia Wigzell

Olivia Wigzell

generaldirektör, Socialstyrelsen
Info

Datum: Torsdag 7 november 2019

Tid: ​Registrering från kl 09.15

Var:  Bonnier Conference Center, Torsgatan 21 , Stockholm

Deltagaravgift

3.095:- exkl. moms för prenumeranter på Dagens Medicin. En deltagare per prenumeration.


3.595:- exkl. moms för anställda  i sjukvården, förtroendevalda, företrädare för myndigheter och patienter.

5.995:- exkl. moms för leverantörer av produkter och tjänster till hälso- och sjukvården.

Schema
torsdag, november 7, 2019
09:00 - 09:30 CET

Registrering med kaffe och smörgås

09:30 - 09:35 CET

Dagens moderator hälsar välkommen

09:35 - 10:00 CET

Regeringen: Så ska det fortsatta folkhälsoarbetet bedrivas

10:00 - 10:25 CET

Folkhälsomyndigheten om folkhälsans utveckling och utmaningar

10:25 - 10:50 CET

Öppna jämförelser Folkhälsa – gemensamt stöd för regionalt och lokalt utvecklingsarbete

10:50 - 11:00 CET
11:00 - 11:25 CET

Hälso- och sjukvårdens bidrag till en god folkhälsa

Tillgänglighet för olika grupper och jämlik vård, barnhälsovård och mödrahälsovård, arbetet med levnadsvanor vid prevention samt behandling och rehabilitering.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:25 - 11:50 CET

Preventivt folkhälsoarbete, en del av god och nära vård

11:50 - 12:10 CET

Folkhälsopilot - för god och jämlik hälsa

Regeringen har gett Länsstyrelsen i Stockholm och Västerbottens län i uppdrag att genomför ett pilotprojekt för en förbättrad och mer jämlik folkhälsa. Uppdraget pågår 2019-2020. Syftet med projektet är att utveckla metoder och arbetssätt för samordning av ett regionalt arbete för en god och jämlik folkhälsa. Målet är att skapa bättre förutsättningar för det lokala hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbetet. Till projektet finns en styrgrupp som består av representanter från bl a Folkhälsomyndigheten och SKL.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:10 - 13:00 CET
13:00 - 13:25 CET

Primärvårdens roll i folkhälsoarbetet

Primärvården träffar 80-90 procent av alla invånare inom loppet av två år och därför har de en enorm möjlighet att påverka. Arbetet med folkhälsa kräver kontinuitet och ofta måste man känna en patient i många år innan de öppnar upp sig kring exempelvis alkoholmissbruk. Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigare att många sköter sig lite bättre än att få, sjuka personer, får perfekt vård.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:25 - 13:50 CET

Hur står det till med den svenska folkhälsopolitiken?

Minst en tredjedel av alla cancerfall är relaterade till våra levnadsvanor. Det betyder att cirka 20 000 cancerfall per år i Sverige skulle kunna undvikas. Men tyvärr blir våra levnadsvanor allt sämre. Över hälften av befolkningen har övervikt eller fetma och fortfarande börjar tiotusentals unga röka varje år. Dessutom fortsätter hälsoklyftorna i samhället öka. Samtidigt brister folkhälsopolitiken. I årtionden har utredningar, kommittéer, propositioner och omorganisationer som berör folkhälsopolitiken avlöst varandra, utan framgång. Hur ska politiken vända trenden.

 

Visa detaljer Gömma detaljer
13:50 - 14:15 CET

Östergötland – från ord till handling

14:15 - 14:40 CET

Nätverket för hälsa – Folkhälsokollen

Emelie Andersson berättar mer om Folkhälsorapporten, hur de arbetar med Folkhälsokollen och om deras nya Folkhälsoapp. Fokus blir nya metoder att samla in data.

 

Visa detaljer Gömma detaljer
14:40 - 15:05 CET

Kaffe med tillbehör

15:05 - 15:30 CET

Region Jönköpings län: Tillsammans gör vi skillnad.

15:30 - 15:55 CET

Befolkningsinriktade insatser för en jämlik hälsa

Fler talare från vården meddelas senare.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:55 - 16:15 CET

Diskussion: Hur ska vi minska hälsoklyftorna?

Fler talare tillkommer

Visa detaljer Gömma detaljer
16:15 - 16:20 CET

Folkhälsodagen Avslutas

09:00 - 09:30 CET

Registrering med kaffe och smörgås

09:30 - 09:35 CET

Dagens moderator hälsar välkommen

09:35 - 10:00 CET

Regeringen: Så ska det fortsatta folkhälsoarbetet bedrivas

10:00 - 10:25 CET

Folkhälsomyndigheten om folkhälsans utveckling och utmaningar

10:25 - 10:50 CET

Öppna jämförelser Folkhälsa – gemensamt stöd för regionalt och lokalt utvecklingsarbete

10:50 - 11:00 CET
11:00 - 11:25 CET

Hälso- och sjukvårdens bidrag till en god folkhälsa

Tillgänglighet för olika grupper och jämlik vård, barnhälsovård och mödrahälsovård, arbetet med levnadsvanor vid prevention samt behandling och rehabilitering.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:25 - 11:50 CET

Preventivt folkhälsoarbete, en del av god och nära vård

11:50 - 12:10 CET

Folkhälsopilot - för god och jämlik hälsa

Regeringen har gett Länsstyrelsen i Stockholm och Västerbottens län i uppdrag att genomför ett pilotprojekt för en förbättrad och mer jämlik folkhälsa. Uppdraget pågår 2019-2020. Syftet med projektet är att utveckla metoder och arbetssätt för samordning av ett regionalt arbete för en god och jämlik folkhälsa. Målet är att skapa bättre förutsättningar för det lokala hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbetet. Till projektet finns en styrgrupp som består av representanter från bl a Folkhälsomyndigheten och SKL.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:10 - 13:00 CET
13:00 - 13:25 CET

Primärvårdens roll i folkhälsoarbetet

Primärvården träffar 80-90 procent av alla invånare inom loppet av två år och därför har de en enorm möjlighet att påverka. Arbetet med folkhälsa kräver kontinuitet och ofta måste man känna en patient i många år innan de öppnar upp sig kring exempelvis alkoholmissbruk. Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigare att många sköter sig lite bättre än att få, sjuka personer, får perfekt vård.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:25 - 13:50 CET

Hur står det till med den svenska folkhälsopolitiken?

Minst en tredjedel av alla cancerfall är relaterade till våra levnadsvanor. Det betyder att cirka 20 000 cancerfall per år i Sverige skulle kunna undvikas. Men tyvärr blir våra levnadsvanor allt sämre. Över hälften av befolkningen har övervikt eller fetma och fortfarande börjar tiotusentals unga röka varje år. Dessutom fortsätter hälsoklyftorna i samhället öka. Samtidigt brister folkhälsopolitiken. I årtionden har utredningar, kommittéer, propositioner och omorganisationer som berör folkhälsopolitiken avlöst varandra, utan framgång. Hur ska politiken vända trenden.

 

Visa detaljer Gömma detaljer
13:50 - 14:15 CET

Östergötland – från ord till handling

14:15 - 14:40 CET

Nätverket för hälsa – Folkhälsokollen

Emelie Andersson berättar mer om Folkhälsorapporten, hur de arbetar med Folkhälsokollen och om deras nya Folkhälsoapp. Fokus blir nya metoder att samla in data.

 

Visa detaljer Gömma detaljer
14:40 - 15:05 CET

Kaffe med tillbehör

15:05 - 15:30 CET

Region Jönköpings län: Tillsammans gör vi skillnad.

15:30 - 15:55 CET

Befolkningsinriktade insatser för en jämlik hälsa

Fler talare från vården meddelas senare.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:55 - 16:15 CET

Diskussion: Hur ska vi minska hälsoklyftorna?

Fler talare tillkommer

Visa detaljer Gömma detaljer
16:15 - 16:20 CET

Folkhälsodagen Avslutas

Kontakta oss

Image

Gabriella Lundström 

Produktionsledare

deltagare@dagensmedicin.se 

+46 76 940 30 72

Image

Maria Tunebro

Konceptchef

maria.tunebro@dagensmedicin.se

Image

Annika Östholm

Partneransvarig

annika.ostholm@dagensmedicin.se

Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, Stockholm 113 21 , Sweden