Upphandling i vården

​23 okt 2019

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Upphandla med ansvar och framgång

Hälso- och sjukvården står för en betydande del av av det offentliga Sveriges upphandling av varor och tjänster. Det är affärer vars syfte är att främja patienters rätt till god vård, men också stimulera innovation och resultat.

Det är avtal som ska beakta såväl hållbara leveranskedjor, som ekonomiska och kvalitativa aspekter.

Vilka är då de viktigaste aspekterna och hur kan förutsättningarna för upphandling förbättras för ökad framgång?

Tre goda skäl att delta 

  • Vässa din kunskap inom offentlig upphandling.
  • Lär dig mer om betydande rättsfall, innovationsupphandling och marknadsdialog.
  • Möt experterna.


Talare

Anna Ulfsdotter Forssell

Anna Ulfsdotter Forssell

Advokat Ulfsdotter Law/Advokatfirman Ulfsdotter
Ted Stalte

Ted Stalte

Ansvarig för leverantörsrelationer på SKL Kommentus
Ann Fryksdahl

Ann Fryksdahl

Enhetschef Konkurrensverket
Arian Mandegari

Arian Mandegari

Kategoriansvarig vårdrelaterad förbrukning och läkemedel, SKL Kommentus Inköpscentral
Maria Öhman

Maria Öhman

Strateg med inriktning innovation på Upphandlingsmyndigheten
Anders Morin

Anders Morin

Ansvarig välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv
Ellen Hausel Heldahl

Ellen Hausel Heldahl

Jurist och expert på offentlig upphandling, Svenskt Näringsliv
Kathleen McCaughey

Kathleen McCaughey

Strateg hållbara leverantörskedjor, Region Stockholm
Åsa Edman

Åsa Edman

Chefsjurist SKL Kommentus
Victoria Arenbro Forsberg

Victoria Arenbro Forsberg

Inköpschef, Region Norrbotten
Info

Datum: Onsdag 23 oktober 2019

Tid: ​Registrering från kl 09.00

Var: Kapitel 8, Stockholm 

Deltagaravgift

3.095:- exkl. moms för prenumeranter på Dagens Medicin. En deltagare per prenumeration.


3.595:- exkl. moms för anställda  i sjukvården, förtroendevalda, företrädare för myndigheter och patienter.

5.995:- exkl. moms för leverantörer av produkter och tjänster till hälso- och sjukvården.

Program
onsdag, oktober 23, 2019
09:00 - 09:30 CEST

Registrering och kaffe

09:30 - 10:00 CEST

Vad kostar överprövningarna vården? Hur kan vi minska problemen när överprövningarna tar tid?

Med exempel från verkligheten visar chefsjurist Åsa Edman på kostnader och lösningar.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 10:30 CEST

Vikten av marknadsdialog

Ted Stalte berättar om dialogmodeller med leverantörer och förklarar de yttre gränserna för dialogen. Vilka modeller finns och när bör de användas? Hur kan samverkan med branschorganisationer se ut och vilka tekniska lösningar finns?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:30 - 11:00 CEST

Risker för kränkningar av mänskliga rättigheter i produktionsled – hur upphandling kan användas som verktyg för hållbara leveranskedjor

Riskanalyser, krav och uppföljning inför, under och efter upphandling är ett effektivt verktyg för hållbara leveranskedjor. Hör mer om hur dessa redskap kan användas inom upphandling för att säkerställa hållbara leveranskedjor.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:20 CEST
11:20 - 12:05 CEST

Upphandling i vården – rättsfallen du måste ha koll på!

Advokaten Anna Ulfsdotter Forssell, Ulfsdotter Law/Advokatfirman Ulfsdotter, redogör för några av rättsfallen på upphandlingsområdet som du måste ha koll på. Det kommer att bli en blandning av rättsfall från de högsta instanserna men även något eller några från kammarrätterna.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:05 - 13:10 CEST
13:10 - 13:50 CEST

Upphandling som realiserar dina behov

Lär mer om hur du kan jobba med funktionskrav och innovation i upphandling.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:50 - 14:20 CEST

Det nationella barnvaccinprogrammet

Vaccinupphandlingen är ett exempel på ett samarbete där SKL Kommentus med samlad kraft från samtliga affärsområden har kunnat säkerställa en strategisk försörjning av en samhällsviktig produkt. Hör Arian Mandegari berätta om vilka upphandlingsstrategier som användes och hur man kommer att säkerställa förvaltningen?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:20 - 14:40 CEST
14:40 - 15:20 CEST

Aktuella frågor inom vård & omsorg ur Konkurrensverkets perspektiv

Om Konkurrensverkets tillsyn och vilka särskilda frågor kopplade till vård- och omsorg som aktualiseras i tillsynen.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:20 - 15:50 CEST

Så upphandlade Region Norrbotten Tyst vårdmiljö och hyrpersonal

Ta del av två lyckade upphandlingar från Region Norrbotten: Tyst vårdmiljö - där uppdraget var att upphandla en helhetslösning för hela regionen av patientanrop och överfallslarm i syfte att förbättra och effektivisera samt digitalisera arbetsmiljön för vårdpersonalen.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:50 - 16:30 CEST

Hur kan upphandlingar användas för att främja innovation?

Det pågår en snabb utveckling mot ökad digitalisering i hela samhället, men offentlig sektor, och inte minst sjukvården släpar efter. Samtidigt är behovet av nya arbetssätt, möjliggjorda med stöd av den  nya tekniken, som både kan förbättra kvaliteten och effektiviteten mycket stort inom sjukvården. Upphandlingar som främjar innovation är ett viktigt redskap för att snabba på utvecklingen. Men hur kan dessa bäst utformas? Och vilka utmaningar finns att hantera? 

Visa detaljer Gömma detaljer
09:00 - 09:30 CEST

Registrering och kaffe

09:30 - 10:00 CEST

Vad kostar överprövningarna vården? Hur kan vi minska problemen när överprövningarna tar tid?

Med exempel från verkligheten visar chefsjurist Åsa Edman på kostnader och lösningar.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 10:30 CEST

Vikten av marknadsdialog

Ted Stalte berättar om dialogmodeller med leverantörer och förklarar de yttre gränserna för dialogen. Vilka modeller finns och när bör de användas? Hur kan samverkan med branschorganisationer se ut och vilka tekniska lösningar finns?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:30 - 11:00 CEST

Risker för kränkningar av mänskliga rättigheter i produktionsled – hur upphandling kan användas som verktyg för hållbara leveranskedjor

Riskanalyser, krav och uppföljning inför, under och efter upphandling är ett effektivt verktyg för hållbara leveranskedjor. Hör mer om hur dessa redskap kan användas inom upphandling för att säkerställa hållbara leveranskedjor.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:20 CEST
11:20 - 12:05 CEST

Upphandling i vården – rättsfallen du måste ha koll på!

Advokaten Anna Ulfsdotter Forssell, Ulfsdotter Law/Advokatfirman Ulfsdotter, redogör för några av rättsfallen på upphandlingsområdet som du måste ha koll på. Det kommer att bli en blandning av rättsfall från de högsta instanserna men även något eller några från kammarrätterna.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:05 - 13:10 CEST
13:10 - 13:50 CEST

Upphandling som realiserar dina behov

Lär mer om hur du kan jobba med funktionskrav och innovation i upphandling.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:50 - 14:20 CEST

Det nationella barnvaccinprogrammet

Vaccinupphandlingen är ett exempel på ett samarbete där SKL Kommentus med samlad kraft från samtliga affärsområden har kunnat säkerställa en strategisk försörjning av en samhällsviktig produkt. Hör Arian Mandegari berätta om vilka upphandlingsstrategier som användes och hur man kommer att säkerställa förvaltningen?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:20 - 14:40 CEST
14:40 - 15:20 CEST

Aktuella frågor inom vård & omsorg ur Konkurrensverkets perspektiv

Om Konkurrensverkets tillsyn och vilka särskilda frågor kopplade till vård- och omsorg som aktualiseras i tillsynen.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:20 - 15:50 CEST

Så upphandlade Region Norrbotten Tyst vårdmiljö och hyrpersonal

Ta del av två lyckade upphandlingar från Region Norrbotten: Tyst vårdmiljö - där uppdraget var att upphandla en helhetslösning för hela regionen av patientanrop och överfallslarm i syfte att förbättra och effektivisera samt digitalisera arbetsmiljön för vårdpersonalen.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:50 - 16:30 CEST

Hur kan upphandlingar användas för att främja innovation?

Det pågår en snabb utveckling mot ökad digitalisering i hela samhället, men offentlig sektor, och inte minst sjukvården släpar efter. Samtidigt är behovet av nya arbetssätt, möjliggjorda med stöd av den  nya tekniken, som både kan förbättra kvaliteten och effektiviteten mycket stort inom sjukvården. Upphandlingar som främjar innovation är ett viktigt redskap för att snabba på utvecklingen. Men hur kan dessa bäst utformas? Och vilka utmaningar finns att hantera? 

Visa detaljer Gömma detaljer

Kontakta oss

Image

Gabriella Lundström 

Produktionsledare

deltagare@dagensmedicin.se 

+46 76 940 30 72

Image

Pernilla Åbrink

Projektledare

pernilla.abrink@dagensmedicin.se

Kapitel 8 - Klara Strand
Klarabergsviadukten 90, Stockholm 111 64, Sweden
Unpublished