Sjukvårdens ersättningsmodeller

​9 okt 2019

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Sjukvårdens ersättningsmodeller

Bra verktyg som främjar utveckling är avgörande för att styra vården mot kvalitet och effektivitet. Ersättningsmodeller är ett av de viktigaste redskapen som sjukvården har för att skapa ekonomiska strukturer som gynnar såväl patienter som vårdgivare. 

Det är en del i verksamhetsstyrningen som ska ge incitament för vårdgivare att driva kvalitets- och produktivitetsförbättringar, eller för att implementera digitala lösningar och innovationer.

Välkommen till en seminariedag där vi tittar närmare på hur floran av ersättningsmodeller kan hanteras för att främja framtidens vård.

Talare

Göran Stiernstedt

Göran Stiernstedt

Särskild utredare för Styrning för en mer jämlik vård
Peter Lindgren

Peter Lindgren

Vd, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi och adjungerad professor i hälsoekonomi, Karolinska Institutet
Hans Winberg

Hans Winberg

Generalsekreterare på tankesmedjan Leading Health Care
Thérèse Eriksson

Thérèse Eriksson

Doktorand vid Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet
Clas Rehnberg

Clas Rehnberg

Professor i hälso­ekonomi, Karolinska ­institutet
Jan Eriksson

Jan Eriksson

Programchef omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen
Per Hansson

Per Hansson

Controller Avtal o Produktion, Capio S:t Görans Sjukhus
Anna Glenngård

Anna Glenngård

Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet
Andreas Henriksson

Andreas Henriksson

Ekonomidirektör Danderyds sjukhus
Info

Datum: Onsdag 9 oktober 2019

Tid: ​Registrering från kl 09.00

Var: Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm.

Deltagaravgift

3.095:- exkl. moms för prenumeranter på Dagens Medicin. En deltagare per prenumeration.


3.595:- exkl. moms för anställda i sjukvården, förtroendevalda, företrädare för myndigheter och patienter.


5.995:- exkl. moms för leverantörer av produkter och tjänster till hälso- och sjukvården

Dagens program
onsdag, oktober 9, 2019
09:00 - 09:30 CEST

Registrering och kaffe

09:30 - 10:00 CEST

Styrning för framtidens jämlika vård

Slutbetänkandet i utredningen Styrning för en mer jämlik vård vill visa vägen fram till en mer likvärdig, tillgänglig och behovsanpassad vård. Hur skattemedel kan användas på bästa sätt för att utveckla hälso- och sjukvården i Sverige och möta patienters och vårdgivares behov. Vad är då de viktigaste prioriteringarna för att nå det målet? Vilken struktur behöver skapas och vilken roll bör staten och regionerna ha?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 10:40 CEST

Ekonomisk styrning i praktiken

Andreas Henriksson, ekonomidirektör Danderyds sjukhus och Per Hansson, controller Avtal o Produktion Capio S:t Görans sjukhus talar om hur väl olika ersättningsmodeller reflekterar faktiska kostnader, vilken roll de spelar i ekonomistyrningen samt hur uppföljningen ser ut.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:40 - 11:00 CEST
11:00 - 11:30 CEST

Ersättningsmodeller är ett föränderligt styrinstrument

Olika ersättningsmodeller har införts över tid som ett svar på de förändringar och utmaningar som den svenska vården ställts inför. Vilka problem är det som sjukvårdshuvudmännen försöker lösa med olika modeller för att ersätta vårdgivare och hur kommer det sig att dessa modeller förändras hela tiden? Hur ser dagens modeller för att ersätta primärvård och sjukhus ut? Och vad kommer härnäst?


Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:00 CEST

Ersättningssystem i ett internationellt perspektiv

Utvecklingen av ersättningsprinciper inom sjukvården utvecklas över tiden och skiljer sig åt mellan länder och sjukvårdssystem. En viktig källa till kunskap är erfarenheter från andra länder – inte minst kartläggning av nya modeller för styrning och fördelning av resurser med målsättningar som god tillgänglighet, hög kvalitet, innovativa arbetssätt och jämlik vård.


Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:00 CEST
13:00 - 13:40 CEST

Ersättningsmodellernas påverkan i omställningen till nära vård

För att erbjuda invånarna god nära vård i framtiden och samtidigt klara kompetensförsörjning och ekonomi har Västra Götalandsregionen sett över hela verksamheten från enskilda arbetsuppgifter, organisering av arbetet samt kulturen på arbetsplatsen. I omställningsarbetet har en del förändringar gjorts av ersättningsmodellen för mobil närvård och digitala invånartjänster och idag förespråkar regionen en styrning för hög kontinuitet, tillgänglighet för patienterna och ersättningsmodeller som stödjer detta med färre detaljkrav. Vad grundar sig det på? Vilka effekter har regionen kunnat se och hur förhåller man sig till floran av ersättningsmodeller.


Visa detaljer Gömma detaljer
13:40 - 14:10 CEST

Implementeringens betydelse för ersättningsmodellers resultat

Ersättningsmodeller används ofta som ett styrmedel inom hälso- och sjukvården, dock är det vanligt att bieffekter uppstår. Är dessa bieffekter alltför stora, kan arbetsmiljön för vårdpersonal upplevas som ohållbar när professionella och ekonomiska incitament drar åt olika håll. Thérèse Eriksson, doktorand vid Linköpings Universitet, berättar om hur vårdpersonal och anställda på Region Stockholm upplevde införandet av värdebaserad ersättningsmodell inom elektiv ryggkirurgi samt dess effekt på arbetsprocesser.


Visa detaljer Gömma detaljer
14:10 - 14:40 CEST
14:40 - 15:20 CEST

Ersättningsmodeller som får oss att anamma nya innovationer

Med avstamp i rapporten “Ersättningen och e-hälsan” som presenterades tidigare i år talar Peter Lindgren om kopplingen mellan ersättningsmodeller och möjligheten att innovera vården med hjälp av ökat användande av e-hälsolösningar.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:20 - 15:50 CEST

Bättre utväxling med nya perspektiv

Många års jagande efter den perfekta ersättningsmodellen har idag landat i en mer balanserad syn kring vad ersättningssystem kan bidra med. Det råder generellt en bredare förståelse för att ersättningsmodeller bör ses som en del i en helhet. Hälso- och sjukvården börjar lyfta blicken och se styrning, organisation och kultur i ett större perspektiv. Vad är då nästa steg? Hur optimeras resurserna inom vården på bästa sätt och hur kan vi mäta resultatet?

Visa detaljer Gömma detaljer
09:00 - 09:30 CEST

Registrering och kaffe

09:30 - 10:00 CEST

Styrning för framtidens jämlika vård

Slutbetänkandet i utredningen Styrning för en mer jämlik vård vill visa vägen fram till en mer likvärdig, tillgänglig och behovsanpassad vård. Hur skattemedel kan användas på bästa sätt för att utveckla hälso- och sjukvården i Sverige och möta patienters och vårdgivares behov. Vad är då de viktigaste prioriteringarna för att nå det målet? Vilken struktur behöver skapas och vilken roll bör staten och regionerna ha?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 10:40 CEST

Ekonomisk styrning i praktiken

Andreas Henriksson, ekonomidirektör Danderyds sjukhus och Per Hansson, controller Avtal o Produktion Capio S:t Görans sjukhus talar om hur väl olika ersättningsmodeller reflekterar faktiska kostnader, vilken roll de spelar i ekonomistyrningen samt hur uppföljningen ser ut.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:40 - 11:00 CEST
11:00 - 11:30 CEST

Ersättningsmodeller är ett föränderligt styrinstrument

Olika ersättningsmodeller har införts över tid som ett svar på de förändringar och utmaningar som den svenska vården ställts inför. Vilka problem är det som sjukvårdshuvudmännen försöker lösa med olika modeller för att ersätta vårdgivare och hur kommer det sig att dessa modeller förändras hela tiden? Hur ser dagens modeller för att ersätta primärvård och sjukhus ut? Och vad kommer härnäst?


Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:00 CEST

Ersättningssystem i ett internationellt perspektiv

Utvecklingen av ersättningsprinciper inom sjukvården utvecklas över tiden och skiljer sig åt mellan länder och sjukvårdssystem. En viktig källa till kunskap är erfarenheter från andra länder – inte minst kartläggning av nya modeller för styrning och fördelning av resurser med målsättningar som god tillgänglighet, hög kvalitet, innovativa arbetssätt och jämlik vård.


Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:00 CEST
13:00 - 13:40 CEST

Ersättningsmodellernas påverkan i omställningen till nära vård

För att erbjuda invånarna god nära vård i framtiden och samtidigt klara kompetensförsörjning och ekonomi har Västra Götalandsregionen sett över hela verksamheten från enskilda arbetsuppgifter, organisering av arbetet samt kulturen på arbetsplatsen. I omställningsarbetet har en del förändringar gjorts av ersättningsmodellen för mobil närvård och digitala invånartjänster och idag förespråkar regionen en styrning för hög kontinuitet, tillgänglighet för patienterna och ersättningsmodeller som stödjer detta med färre detaljkrav. Vad grundar sig det på? Vilka effekter har regionen kunnat se och hur förhåller man sig till floran av ersättningsmodeller.


Visa detaljer Gömma detaljer
13:40 - 14:10 CEST

Implementeringens betydelse för ersättningsmodellers resultat

Ersättningsmodeller används ofta som ett styrmedel inom hälso- och sjukvården, dock är det vanligt att bieffekter uppstår. Är dessa bieffekter alltför stora, kan arbetsmiljön för vårdpersonal upplevas som ohållbar när professionella och ekonomiska incitament drar åt olika håll. Thérèse Eriksson, doktorand vid Linköpings Universitet, berättar om hur vårdpersonal och anställda på Region Stockholm upplevde införandet av värdebaserad ersättningsmodell inom elektiv ryggkirurgi samt dess effekt på arbetsprocesser.


Visa detaljer Gömma detaljer
14:10 - 14:40 CEST
14:40 - 15:20 CEST

Ersättningsmodeller som får oss att anamma nya innovationer

Med avstamp i rapporten “Ersättningen och e-hälsan” som presenterades tidigare i år talar Peter Lindgren om kopplingen mellan ersättningsmodeller och möjligheten att innovera vården med hjälp av ökat användande av e-hälsolösningar.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:20 - 15:50 CEST

Bättre utväxling med nya perspektiv

Många års jagande efter den perfekta ersättningsmodellen har idag landat i en mer balanserad syn kring vad ersättningssystem kan bidra med. Det råder generellt en bredare förståelse för att ersättningsmodeller bör ses som en del i en helhet. Hälso- och sjukvården börjar lyfta blicken och se styrning, organisation och kultur i ett större perspektiv. Vad är då nästa steg? Hur optimeras resurserna inom vården på bästa sätt och hur kan vi mäta resultatet?

Visa detaljer Gömma detaljer

Kontakta oss

Image

Gabriella Lundström 

Produktionsledare

deltagare@dagensmedicin.se 

+46 76 940 30 72

Image

Pernilla Åbrink

Projektledare

pernilla.abrink@dagensmedicin.se

Bygget
Norrlandsgatan 11, Stockholm 11143, Sweden