Dagens Medicins Vårdtorg

den 1 jul - 4 jul 2019

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Almedalsveckan 2019

Dagens Medicins Vårdtorg är mötesplatsen för sjukvårdsdebatten under politikerveckan i Almedalen 2019. Med start måndag morgon den 1 juli ger Dagens Medicin Agenda plats för seminarier, debatter och utfrågningar om sjukvårdens viktigaste framtidsfrågor tillsammans med andra aktörer i sjukvården.

Info

Datum: 1-4 juli 2019

Var: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8, Visby 

Dagens program
måndag, juli 1, 2019
08:00 - 08:30 CEST

Vision e-hälsa – snart världsbäst eller?

Välkommen till Health tech hub, frukost-tv i Almedalen. År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa. Hur långt har vi kommit? Vad har hänt sedan visionen kom för tre år sedan? Vilken roll spelar E-hälsobolagens i visionens uppfyllelse och vilken roll borde de spela?Talare: Jenni Nordborg, regeringens life science-samordnare, 

Daniel Forslund (L), bitr. regionråd, Region Stockholm, ordförande regionstyrelsens innovations- och utvecklingsutskott, ordförande SKL:s beredning för digitaliseringModerator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin och Fredrik Björkman, reporter, Di


Visa detaljer Gömma detaljer
09:00 - 09:50 CEST

Från innovation till integration – hur skapas en digifysisk sjukvård med patienten i centrum?

Sjukvårdens digitalisering ställer höga krav på omställningsförmåga. Vi beskriver hur den medicinska och tekniska sidan utvecklats snabbt de senaste åren medan sjukvårdssystemet i princip inte förändrats. Vilka organisatoriska och ekonomiska systemförändringar krävs för att stödja digitaliseringen? De senaste åren har digitala vårdtjänster utvecklats snabbt både vad gäller medicinskt innehåll och teknikstöd och idag är tjänsterna integrerade med såväl fysisk primär- som specialistvård. Digitala vårdtjänster innehåller mer avancerad sjukvård än tidigare och hela vårdteam är nu online och samarbetar med patienten som utgångspunkt, vilket skapar nya kvalitets- och effektivitetsvinster och möjliggör sammanhållna digifysiska vårdkedjor som styrs utifrån patientbehovet. Det finns också nya digitala verktyg och tjänster som sätter hälsa och egenvård i fokus. Vi beskriver hur digitala vårdtjänster utvecklats och diskuterar de organisatoriska och ekonomiska hinder som kvarstår och motverkar integrationen av digitala tjänster och traditionell fysisk vård. Borde det vara en skyldighet för alla vårdgivare att erbjuda digitala tjänster? Är ersättning av digitala tjänster inom ramen för de ordinarie systemen, såsom kapiteringsersättning, en lösning för att underlätta och påskynda utvecklingen?Moderator: Charlotta KjellbergTalare: Göran Stiernstedt, läkare och särskild utredare, utsedd av Regeringen, Daniel Olsson, vice affärsområdeschef Capio Närsjukvård, Towa Jexmark, vd Capio Go samt Margareta Danelius, Chefläkare Capio Go


Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 11:10 CEST

Receptet för nationella e-hälsostrategier

Ekosystem och partnerskap är nyckelord för att lyckas med nationella e-hälsostrategier. Matthew Swindells på NHS England är en drivkraft i Englands nationella digitaliseringsstrategi. Om Sverige ska lyckas uppnå vision e-hälsa 2025 är det viktigt att ta lärdom av andra länders misstag och framgångar.

I England har nya nationella och regionala program inrättats för att; stödja och påskynda övergången till värdebaserad vård, stödja integrerade vårdsystem och maximera användbarheten av den information som redan finns tillgänglig genom ett innovativt program för folkhälsan i hela England. Hör Matthew Swindells, tidigare rådgivare till Patricia Hewitt och nu vice VD för NHS England ansvarig för Operations and Information, dela med sig av sina erfarenheter och lyssna på paneldeltagarnas diskussion om hur visionen i Sverige kan uppnås.

Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin

Talare: Matthew Swindells, vice VD för NHS England ansvarig för Operations and Information
Panel: Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund, Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, Region Stockholm, Carolina Wallenius, Sverigechef, Cerner m.fl.

Visa detaljer Gömma detaljer
tisdag, juli 2, 2019
08:00 - 08:30 CEST

E-hälsobolagen - kollega eller konkurrent till vården?

Välkommen till Health tech hub, frukost-tv i Almedalen.Vården är svårtillgänglig för e-hälsoföretagen. Ska vården utveckla tjänster som liknar sådana som redan finns? Hur ska resurserna användas på bästa sätt? Vilka krav kan och bör vi ställa på e-hälsobolagen? Hur ska vi få till ett attraktivt klimat för e-hälso-entreprenörer? Health Tech Hub diskuterar bland annat: Hur kan vården bli en bättre mottagare av nya digitala tjänster? Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin, Fredrik Björkman, reporter, Di Digital Talare: Lena Hallengren (S), socialminister, Karina Tellinger, strateg, SKL med flera.


Visa detaljer Gömma detaljer
09:00 - 09:50 CEST

Hur får vi en sjukt bra vård av patienter som vandrar mellan sluten- och öppenvården?

Hur skapas en bra struktur för överlämning mellan slutenvård och öppenvård för patienter med både akuta och kroniska episoder? Vem ansvarar för att patienterna får en god och jämlik vård enligt riktlinjer? Hur skall vård och patienter interagera och i vilka roller? Hur ska uppföljningar bäst göras?

Med utveckling av nära vård och kunskapsstyrning på olika nivåer skapas nya förutsättningar för bättre omhändertagande av patienter. Vid diabetes och hjärt-kärlsjukdom kan patienters behov av vård varvas mellan sluten och öppenvård. Detta ställer särskilda krav på överlämningen mellan öppen –och slutenvården och att primärvården har rätt förutsättningar för de patienter som skickas. Vem ansvarar för att patienterna når till sina målvärden med aktiv monitorering? Hur för man över patienterna över tid till primärvården? Styr och följer politiken upp att patienter får en jämlik vård enligt riktlinjer? Hur ska patienters medinflytande över sin egen vård öka?

Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin

Talare: Mikael Dellborg, professor i kardiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Kristina Söderlund, intressepolitisk chef, Storstockholms Diabetesförening, Carl Johan Östgren, professor i allmänmedicin, Linköpings universitet, David Nathanson, överläkare, ordförande, Svensk Förening för Diabetologi, Dag Larsson, ledamot (S), riksdagens socialutskott m. fl.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 11:10 CEST

Var är haverikommissionen för bättre läkemedelsanvändning?

Felmedicinering är ett problem i vården. Varje år blir uppskattningsvis 35 000 personer så sjuka av sina läkemedel att de måste läggas in. Kostnaderna för felmedicinering uppskattas till 10 miljarder kronor per år. Hur ska vi hantera problemet? Var finns bristerna i vården och vad gör vi åt dem? Talare: Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot, Inger Ros, ordförande, Riksförbundet Hjärtlung, Thony Björk, sakkunnig i läkemedelsfrågor, SPF seniorerna, Anna-Lena Hogerud, regionråd, vice ordförande SKL:S sjukvårdsdelegation, (S), Region Skåne, Anders Torell, vd, Kronans Apotek, Karin Söderberg, kvalitet- och farmacidirektör, Kronans ApotekModerator: Charlotta Kjellberg, projektledare, Dagens Medicin Agenda


Visa detaljer Gömma detaljer
11:40 - 12:30 CEST

Framtidens sjukvård – om unga patienter och medarbetare får bestämma

Hur vill dagens unga patienter att sjukvården ska fungera i framtiden? Hur skapar vi förutsättningar för den delaktiga patienten? Och hur vill framtidens medarbetare jobba i vården? Vad kommer att göra sjukvården till en attraktiv arbetsgivare i framtiden?

Unga patienter och medarbetare, vad tycker de om sjukvården i dag och vad behöver förändras? Seminariet har fokus på vårdens två största utmaningar, patientdelaktighet och att locka nya medarbetare. Vi utgår från Akademiska sjukhusets egna satsningar på forum och samarbete med unga patienter, studenter och medarbetare som möts för att samtala om förväntningar, behov och krav. Två olika paneler med unga patienter, studenter och medarbetare diskuterar varsitt tema.

Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin

Talare:
Emma Skoglund, patientföreträdare, Ung cancer
Beatrice Larsson, patientföreträdare, Stolta magar
Malin Hosio, patientföreträdare, Unga reumatiker
Robin Åhrling, ordförande, Ung diabetes
Theodor Lav, ordförande, Sveriges läkarförbund student
Sophia Godau, ordförande, Vårdförbundet student
Hanna Bexhorn, medarbetare, Akademiska sjukhusets utvecklingsavdelning
Morten Kildal, ansvarig värdebaserad vård, Akademiska sjukhuset
Karolina Wretbring, projektledare, Region Uppsala Innovation

Visa detaljer Gömma detaljer
12:40 - 13:10 CEST

Framtidsstolen – vem ska egentligen bestämma om framtidens vård?

Hur skapar vi förutsättningar för den delaktiga patienten i framtidens vård? Och vad behöver sjukvården göra för att bli en attraktiv arbetsgivare i framtiden? Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin Talare: Lena Hallengren (S), socialminister, Malin Sjöberg Högrell, regionråd, (L), Region Uppsala, Christina Östberg Lloyd, medicinsk och klinisk forskningsdirektör, Novo Nordisk, styrelseordförande Swelife


Visa detaljer Gömma detaljer
14:40 - 15:30 CEST

När vården inte är en plats utan en kvalité

Är det en naturlig transformation som vården har framför sig likt andra branscher som genomgått samma process. Telia, som en partner för vården, diskuterar tillsammans med en panel den digitaliseringsresa vården har påbörjat och sneglar på finanssektorn som redan genomgått resan mot den digitala världen. Vilka lärdomar och paralleller från finansbranschen kan appliceras på vården? Med experter inom digitalisering och svensk hälso- och sjukvård diskuterar panelen vägen framåt för för vården. Talare: Jonny Sågänger, moderator, Dagens Medicin, Rickhard Broman, Head of Sales Public Sector South, Telia Sverige, Magnus Leonhardt, Director, Head of Business Development & Innovation, Telia Sverige m. fl.


Visa detaljer Gömma detaljer
onsdag, juli 3, 2019
08:00 - 08:30 CEST

Löser digitala vårdtjänster kompetensförsörjningen i vården?

Välkommen till Health tech hub, frukost-tv i Almedalen. Kompetensförsörjningen är en av vårdens största utmaningar. Hur kan digitaliseringen hjälpa till att lösa den? Health Tech Hub diskuterar hur man kan jobba smartare i vården och förändra arbetssätt med digitaliseringens hjälp. Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin och Fredrik Björkman, reporter, Di Digital Talare: Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova, med flera.


Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 11:10 CEST

Nivåstrukturering av vården – hur ska universitetssjukhuset tänka?

Universitetssjukhusen står inför en intensiv tid i och med den nya modellen för beslut om högspecialiserad vård. Fler diagnoser kan bli aktuella för centralisering. Hur ska ett enskilt universitetssjukhus tänka kring nivåstrukturering och högspecialiserad vård?

Socialstyrelsen har nu på sitt bord en bruttolista med diagnoser som kan komma att bli nationell högspecialiserad vård. Nationell högspecialiserad vård bedrivs vid som mest fem enheter i landet. Bara ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. När Socialstyrelsen har fattat beslut kommer flera av dessa diagnosområden att bli föremål för en ansökningsprocess i höst. Kampen om att få bedriva högspecialiserad vård har börjat.

Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin

Talare: Björn Zoëga, sjukhusdirektör, Karolinska universitetssjukhuset
Annika Tibell, biträdande sjukhusdirektör, Karolinska universitetssjukhuset samt Ella Bohlin, Vårdutvecklingsregionråd, (KD), Region Stockholm

Visa detaljer Gömma detaljer
14:40 - 15:30 CEST

Missar vi etiken när AI tar över vården?

Hur långt kan vi låta AI ta över den den humana handpåläggningen och det fortfarande är etiskt försvarbart?

Ett lyckat införande av AI i vården kommer att ge oss möjligheter att få en mer precis diagnos och bättre terapiförslag än vad läkarna kan göra idag. Vård och behandling kommer dock även i fortsättningen behöva den mänskliga kontakten med dess magi, intimitet och handpåläggning som dagens sjukvård erbjuder. Varken en digital doktor eller AI kommer att kunna ersätta detta. Att vara människa handlar inte bara om att leva ett friskt liv utan även ett bra liv. Etiska frågan är naturligtvis, hur långt och var är det är etiskt rätt, att AI tar över den humana handpåläggningen? Om vi kan hantera etiska dilemman på rätt sätt så går läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonalen spännande framtid till mötes där de tillsammans med AI kommer kunna leverera ännu mer vård, vara än mer närvarande hos sina patienter och minska risken för felbehandlingar.

Moderator: Malou von Sivers

Talare: Ann-Marie Wennberg Larkö VD Sahlgrenska Universitets sjukhus, Daniel Forslund ordförande för ett nyinrättat Innovations- och utvecklingsutskott, samt blir vice ordförande för Forskningsberedningen och ledamot av Landstingsstyrelsen, Lars Sandman Professor vid Linköpings universitet med fokus på organisationsetik inom hälso- och sjukvården med fokus på prioriteringar och etisk analys av vårdens metoder m. fl.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 17:00 CEST

En revolution för Sveriges reumatiker – 20 år sedan introduktionen av biologiska läkemedel

Talare: Cecilia Carlens, Ordförande, Svensk Reumatologisk Förening, Lotta Håkansson, Ordförande, Reumatikerförbundet

Visa detaljer Gömma detaljer
torsdag, juli 4, 2019
10:00 - 11:00 CEST

Stärkt ledarskap i vården. Rätt bollar till rätt aktörer?

Hur kan nationella insatser för stärkt ledarskap komplettera huvudmännens insatser?
Vilken typ av insatser ger bäst effekt?
Vad innebär egentligen kunskapsbaserad ledarskapsutveckling? Finns det o-kunskapsbaserad i dag?
Vad ska regionerna göra mer av? Mindre av ? Helt nytt?

Sjukvårdens ledare står inför stora utmaningar och behöver stöd och nya kompetenser för att kunna skapa förutsättningar för gränsöverskridande verksamhetsutveckling och innovation.

Åt samma håll heter vårens nya rapport från Vårdanalys. Den är ett svar på ett regeringsuppdrag om att ta fram underlag för nationella insatser för stärkt ledarskap i hälso- och sjukvården. Uppdraget baseras på rapporten Visa vägen i vården från 2017.

Vårdanalys har identifierat tre områden där nationella insatser kan bidra till att stärka ledarskapet:
Ökad kapacitet för systemutveckling, förändringsledning och personcentrering.
En mer kunskapsbaserad ledarskapsutveckling.
Ökad attraktivitet för ledarskap.

Vårdanalys ger också några rekommendationer till huvudmännen, bland dem:
Huvudmännen bör bedriva ett systematiskt arbete för att se över och skapa bättre förutsättningar för chefer.
Huvudmännen bör inkludera systemförståelse, förbättringsarbete och personcentrering i landstingens och kommunernas ledarskapsutbildning och fortbildning.

Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

Talare: Kajsa Westling, utredare, Vårdanalys.
Panel: Maja Fjaestad, statssekreterare, Socialdepartementet, Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Katarina Johnsson, biträdande förvaltningschef, Skånes universitetssjukhus, Anders Sylvan, Förbundsdirektör Skandionkliniken samt senior rådgivare, E-hälsomyndigheten, mentor i Sjukvårdens Ledarskapsakademi, med flera.

Visa detaljer Gömma detaljer
08:00 - 08:30 CEST

Vision e-hälsa – snart världsbäst eller?

Välkommen till Health tech hub, frukost-tv i Almedalen. År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa. Hur långt har vi kommit? Vad har hänt sedan visionen kom för tre år sedan? Vilken roll spelar E-hälsobolagens i visionens uppfyllelse och vilken roll borde de spela?Talare: Jenni Nordborg, regeringens life science-samordnare, 

Daniel Forslund (L), bitr. regionråd, Region Stockholm, ordförande regionstyrelsens innovations- och utvecklingsutskott, ordförande SKL:s beredning för digitaliseringModerator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin och Fredrik Björkman, reporter, Di


Visa detaljer Gömma detaljer
09:00 - 09:50 CEST

Från innovation till integration – hur skapas en digifysisk sjukvård med patienten i centrum?

Sjukvårdens digitalisering ställer höga krav på omställningsförmåga. Vi beskriver hur den medicinska och tekniska sidan utvecklats snabbt de senaste åren medan sjukvårdssystemet i princip inte förändrats. Vilka organisatoriska och ekonomiska systemförändringar krävs för att stödja digitaliseringen? De senaste åren har digitala vårdtjänster utvecklats snabbt både vad gäller medicinskt innehåll och teknikstöd och idag är tjänsterna integrerade med såväl fysisk primär- som specialistvård. Digitala vårdtjänster innehåller mer avancerad sjukvård än tidigare och hela vårdteam är nu online och samarbetar med patienten som utgångspunkt, vilket skapar nya kvalitets- och effektivitetsvinster och möjliggör sammanhållna digifysiska vårdkedjor som styrs utifrån patientbehovet. Det finns också nya digitala verktyg och tjänster som sätter hälsa och egenvård i fokus. Vi beskriver hur digitala vårdtjänster utvecklats och diskuterar de organisatoriska och ekonomiska hinder som kvarstår och motverkar integrationen av digitala tjänster och traditionell fysisk vård. Borde det vara en skyldighet för alla vårdgivare att erbjuda digitala tjänster? Är ersättning av digitala tjänster inom ramen för de ordinarie systemen, såsom kapiteringsersättning, en lösning för att underlätta och påskynda utvecklingen?Moderator: Charlotta KjellbergTalare: Göran Stiernstedt, läkare och särskild utredare, utsedd av Regeringen, Daniel Olsson, vice affärsområdeschef Capio Närsjukvård, Towa Jexmark, vd Capio Go samt Margareta Danelius, Chefläkare Capio Go


Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 11:10 CEST

Receptet för nationella e-hälsostrategier

Ekosystem och partnerskap är nyckelord för att lyckas med nationella e-hälsostrategier. Matthew Swindells på NHS England är en drivkraft i Englands nationella digitaliseringsstrategi. Om Sverige ska lyckas uppnå vision e-hälsa 2025 är det viktigt att ta lärdom av andra länders misstag och framgångar.

I England har nya nationella och regionala program inrättats för att; stödja och påskynda övergången till värdebaserad vård, stödja integrerade vårdsystem och maximera användbarheten av den information som redan finns tillgänglig genom ett innovativt program för folkhälsan i hela England. Hör Matthew Swindells, tidigare rådgivare till Patricia Hewitt och nu vice VD för NHS England ansvarig för Operations and Information, dela med sig av sina erfarenheter och lyssna på paneldeltagarnas diskussion om hur visionen i Sverige kan uppnås.

Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin

Talare: Matthew Swindells, vice VD för NHS England ansvarig för Operations and Information
Panel: Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund, Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, Region Stockholm, Carolina Wallenius, Sverigechef, Cerner m.fl.

Visa detaljer Gömma detaljer
08:00 - 08:30 CEST

E-hälsobolagen - kollega eller konkurrent till vården?

Välkommen till Health tech hub, frukost-tv i Almedalen.Vården är svårtillgänglig för e-hälsoföretagen. Ska vården utveckla tjänster som liknar sådana som redan finns? Hur ska resurserna användas på bästa sätt? Vilka krav kan och bör vi ställa på e-hälsobolagen? Hur ska vi få till ett attraktivt klimat för e-hälso-entreprenörer? Health Tech Hub diskuterar bland annat: Hur kan vården bli en bättre mottagare av nya digitala tjänster? Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin, Fredrik Björkman, reporter, Di Digital Talare: Lena Hallengren (S), socialminister, Karina Tellinger, strateg, SKL med flera.


Visa detaljer Gömma detaljer
09:00 - 09:50 CEST

Hur får vi en sjukt bra vård av patienter som vandrar mellan sluten- och öppenvården?

Hur skapas en bra struktur för överlämning mellan slutenvård och öppenvård för patienter med både akuta och kroniska episoder? Vem ansvarar för att patienterna får en god och jämlik vård enligt riktlinjer? Hur skall vård och patienter interagera och i vilka roller? Hur ska uppföljningar bäst göras?

Med utveckling av nära vård och kunskapsstyrning på olika nivåer skapas nya förutsättningar för bättre omhändertagande av patienter. Vid diabetes och hjärt-kärlsjukdom kan patienters behov av vård varvas mellan sluten och öppenvård. Detta ställer särskilda krav på överlämningen mellan öppen –och slutenvården och att primärvården har rätt förutsättningar för de patienter som skickas. Vem ansvarar för att patienterna når till sina målvärden med aktiv monitorering? Hur för man över patienterna över tid till primärvården? Styr och följer politiken upp att patienter får en jämlik vård enligt riktlinjer? Hur ska patienters medinflytande över sin egen vård öka?

Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin

Talare: Mikael Dellborg, professor i kardiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Kristina Söderlund, intressepolitisk chef, Storstockholms Diabetesförening, Carl Johan Östgren, professor i allmänmedicin, Linköpings universitet, David Nathanson, överläkare, ordförande, Svensk Förening för Diabetologi, Dag Larsson, ledamot (S), riksdagens socialutskott m. fl.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 11:10 CEST

Var är haverikommissionen för bättre läkemedelsanvändning?

Felmedicinering är ett problem i vården. Varje år blir uppskattningsvis 35 000 personer så sjuka av sina läkemedel att de måste läggas in. Kostnaderna för felmedicinering uppskattas till 10 miljarder kronor per år. Hur ska vi hantera problemet? Var finns bristerna i vården och vad gör vi åt dem? Talare: Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot, Inger Ros, ordförande, Riksförbundet Hjärtlung, Thony Björk, sakkunnig i läkemedelsfrågor, SPF seniorerna, Anna-Lena Hogerud, regionråd, vice ordförande SKL:S sjukvårdsdelegation, (S), Region Skåne, Anders Torell, vd, Kronans Apotek, Karin Söderberg, kvalitet- och farmacidirektör, Kronans ApotekModerator: Charlotta Kjellberg, projektledare, Dagens Medicin Agenda


Visa detaljer Gömma detaljer
11:40 - 12:30 CEST

Framtidens sjukvård – om unga patienter och medarbetare får bestämma

Hur vill dagens unga patienter att sjukvården ska fungera i framtiden? Hur skapar vi förutsättningar för den delaktiga patienten? Och hur vill framtidens medarbetare jobba i vården? Vad kommer att göra sjukvården till en attraktiv arbetsgivare i framtiden?

Unga patienter och medarbetare, vad tycker de om sjukvården i dag och vad behöver förändras? Seminariet har fokus på vårdens två största utmaningar, patientdelaktighet och att locka nya medarbetare. Vi utgår från Akademiska sjukhusets egna satsningar på forum och samarbete med unga patienter, studenter och medarbetare som möts för att samtala om förväntningar, behov och krav. Två olika paneler med unga patienter, studenter och medarbetare diskuterar varsitt tema.

Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin

Talare:
Emma Skoglund, patientföreträdare, Ung cancer
Beatrice Larsson, patientföreträdare, Stolta magar
Malin Hosio, patientföreträdare, Unga reumatiker
Robin Åhrling, ordförande, Ung diabetes
Theodor Lav, ordförande, Sveriges läkarförbund student
Sophia Godau, ordförande, Vårdförbundet student
Hanna Bexhorn, medarbetare, Akademiska sjukhusets utvecklingsavdelning
Morten Kildal, ansvarig värdebaserad vård, Akademiska sjukhuset
Karolina Wretbring, projektledare, Region Uppsala Innovation

Visa detaljer Gömma detaljer
12:40 - 13:10 CEST

Framtidsstolen – vem ska egentligen bestämma om framtidens vård?

Hur skapar vi förutsättningar för den delaktiga patienten i framtidens vård? Och vad behöver sjukvården göra för att bli en attraktiv arbetsgivare i framtiden? Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin Talare: Lena Hallengren (S), socialminister, Malin Sjöberg Högrell, regionråd, (L), Region Uppsala, Christina Östberg Lloyd, medicinsk och klinisk forskningsdirektör, Novo Nordisk, styrelseordförande Swelife


Visa detaljer Gömma detaljer
14:40 - 15:30 CEST

När vården inte är en plats utan en kvalité

Är det en naturlig transformation som vården har framför sig likt andra branscher som genomgått samma process. Telia, som en partner för vården, diskuterar tillsammans med en panel den digitaliseringsresa vården har påbörjat och sneglar på finanssektorn som redan genomgått resan mot den digitala världen. Vilka lärdomar och paralleller från finansbranschen kan appliceras på vården? Med experter inom digitalisering och svensk hälso- och sjukvård diskuterar panelen vägen framåt för för vården. Talare: Jonny Sågänger, moderator, Dagens Medicin, Rickhard Broman, Head of Sales Public Sector South, Telia Sverige, Magnus Leonhardt, Director, Head of Business Development & Innovation, Telia Sverige m. fl.


Visa detaljer Gömma detaljer
08:00 - 08:30 CEST

Löser digitala vårdtjänster kompetensförsörjningen i vården?

Välkommen till Health tech hub, frukost-tv i Almedalen. Kompetensförsörjningen är en av vårdens största utmaningar. Hur kan digitaliseringen hjälpa till att lösa den? Health Tech Hub diskuterar hur man kan jobba smartare i vården och förändra arbetssätt med digitaliseringens hjälp. Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin och Fredrik Björkman, reporter, Di Digital Talare: Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova, med flera.


Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 11:10 CEST

Nivåstrukturering av vården – hur ska universitetssjukhuset tänka?

Universitetssjukhusen står inför en intensiv tid i och med den nya modellen för beslut om högspecialiserad vård. Fler diagnoser kan bli aktuella för centralisering. Hur ska ett enskilt universitetssjukhus tänka kring nivåstrukturering och högspecialiserad vård?

Socialstyrelsen har nu på sitt bord en bruttolista med diagnoser som kan komma att bli nationell högspecialiserad vård. Nationell högspecialiserad vård bedrivs vid som mest fem enheter i landet. Bara ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. När Socialstyrelsen har fattat beslut kommer flera av dessa diagnosområden att bli föremål för en ansökningsprocess i höst. Kampen om att få bedriva högspecialiserad vård har börjat.

Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin

Talare: Björn Zoëga, sjukhusdirektör, Karolinska universitetssjukhuset
Annika Tibell, biträdande sjukhusdirektör, Karolinska universitetssjukhuset samt Ella Bohlin, Vårdutvecklingsregionråd, (KD), Region Stockholm

Visa detaljer Gömma detaljer
14:40 - 15:30 CEST

Missar vi etiken när AI tar över vården?

Hur långt kan vi låta AI ta över den den humana handpåläggningen och det fortfarande är etiskt försvarbart?

Ett lyckat införande av AI i vården kommer att ge oss möjligheter att få en mer precis diagnos och bättre terapiförslag än vad läkarna kan göra idag. Vård och behandling kommer dock även i fortsättningen behöva den mänskliga kontakten med dess magi, intimitet och handpåläggning som dagens sjukvård erbjuder. Varken en digital doktor eller AI kommer att kunna ersätta detta. Att vara människa handlar inte bara om att leva ett friskt liv utan även ett bra liv. Etiska frågan är naturligtvis, hur långt och var är det är etiskt rätt, att AI tar över den humana handpåläggningen? Om vi kan hantera etiska dilemman på rätt sätt så går läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonalen spännande framtid till mötes där de tillsammans med AI kommer kunna leverera ännu mer vård, vara än mer närvarande hos sina patienter och minska risken för felbehandlingar.

Moderator: Malou von Sivers

Talare: Ann-Marie Wennberg Larkö VD Sahlgrenska Universitets sjukhus, Daniel Forslund ordförande för ett nyinrättat Innovations- och utvecklingsutskott, samt blir vice ordförande för Forskningsberedningen och ledamot av Landstingsstyrelsen, Lars Sandman Professor vid Linköpings universitet med fokus på organisationsetik inom hälso- och sjukvården med fokus på prioriteringar och etisk analys av vårdens metoder m. fl.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 17:00 CEST

En revolution för Sveriges reumatiker – 20 år sedan introduktionen av biologiska läkemedel

Talare: Cecilia Carlens, Ordförande, Svensk Reumatologisk Förening, Lotta Håkansson, Ordförande, Reumatikerförbundet

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 11:00 CEST

Stärkt ledarskap i vården. Rätt bollar till rätt aktörer?

Hur kan nationella insatser för stärkt ledarskap komplettera huvudmännens insatser?
Vilken typ av insatser ger bäst effekt?
Vad innebär egentligen kunskapsbaserad ledarskapsutveckling? Finns det o-kunskapsbaserad i dag?
Vad ska regionerna göra mer av? Mindre av ? Helt nytt?

Sjukvårdens ledare står inför stora utmaningar och behöver stöd och nya kompetenser för att kunna skapa förutsättningar för gränsöverskridande verksamhetsutveckling och innovation.

Åt samma håll heter vårens nya rapport från Vårdanalys. Den är ett svar på ett regeringsuppdrag om att ta fram underlag för nationella insatser för stärkt ledarskap i hälso- och sjukvården. Uppdraget baseras på rapporten Visa vägen i vården från 2017.

Vårdanalys har identifierat tre områden där nationella insatser kan bidra till att stärka ledarskapet:
Ökad kapacitet för systemutveckling, förändringsledning och personcentrering.
En mer kunskapsbaserad ledarskapsutveckling.
Ökad attraktivitet för ledarskap.

Vårdanalys ger också några rekommendationer till huvudmännen, bland dem:
Huvudmännen bör bedriva ett systematiskt arbete för att se över och skapa bättre förutsättningar för chefer.
Huvudmännen bör inkludera systemförståelse, förbättringsarbete och personcentrering i landstingens och kommunernas ledarskapsutbildning och fortbildning.

Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

Talare: Kajsa Westling, utredare, Vårdanalys.
Panel: Maja Fjaestad, statssekreterare, Socialdepartementet, Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Katarina Johnsson, biträdande förvaltningschef, Skånes universitetssjukhus, Anders Sylvan, Förbundsdirektör Skandionkliniken samt senior rådgivare, E-hälsomyndigheten, mentor i Sjukvårdens Ledarskapsakademi, med flera.

Visa detaljer Gömma detaljer

Arrangör och partners

Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Arrangör
Novo nordisk

Novo nordisk

Partner
Karolinska universitetssjukhuset

Karolinska universitetssjukhuset

Partner
Kronans apotek

Kronans apotek

Partner
Di Digital

Di Digital

Partner
Capio

Capio

Partner
Smile Incubator

Smile Incubator

Partner
Medeon

Medeon

Partner
Cerner

Cerner

Partner
Siemens Healthineers

Siemens Healthineers

Partner
Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim

Partner
Telia

Telia

Partner
Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet

Partner
Svensk Reumatologisk Förening

Svensk Reumatologisk Förening

Partner
Akademiska Sjukhuset

Akademiska Sjukhuset

Partner

Kontakta oss

Image

Gabriella Lundström 

Produktionsledare

deltagare@dagensmedicin.se 

Image

Maria Tunebro

Konceptchef

maria.tunebro@dagensmedicin.se

Image

Annika Östholm

Partneransvarig

annika.ostholm@dagensmedicin.se

Burmeisters bakficka
Tage Cervins gata 8, Visby 621 56, Sweden