Dagens Medicins Vårdtorg

den 1 jul - 4 jul 2019


Almedalsveckan 2019

Dagens Medicins Vårdtorg är mötesplatsen för sjukvårdsdebatten under politikerveckan i Almedalen 2019. Med start måndag morgon den 1 juli ger Dagens Medicin Agenda plats för seminarier, debatter och utfrågningar om sjukvårdens viktigaste framtidsfrågor tillsammans med andra aktörer i sjukvården.

Info

Datum: 1-4 juli 2019

Var: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8, Visby 

Dagens program
måndag, juli 1, 2019
08:00 - 08:30 CEST

Vision e-hälsa – snart världsbäst eller?

Välkommen till Health tech hub, frukost-tv i Almedalen. År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa. Hur långt har vi kommit? Vad har hänt sedan visionen kom för tre år sedan? Vilken roll spelar E hälsobolagens i visionens uppfyllelse och vilken roll borde de spela?
Talare: Jenni Nordborg, regeringens life science-samordnare,  Daniel Forslund (L), bitr. regionråd, Region Stockholm, ordförande regionstyrelsens innovations- och utvecklingsutskott, ordförande SKL:s beredning för digitalisering, Annemieke Ålenius, E-hälsomyndigheten, Anders Henriksson (S); regionråd, Region Kalmar, Towa Jexmark,  innovationschef, Ramsay Générale de Santé/Capio (fd. vd Capio Go), Marcus Jerräng, chefredaktör, Computer Sweden
Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin och Fredrik Björkman, reporter, Di Digital.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:00 - 09:50 CEST

Från innovation till integration – hur skapas en digifysisk sjukvård med patienten i centrum?

Sjukvårdens digitalisering ställer höga krav på omställningsförmåga. Vi beskriver hur den medicinska och tekniska sidan utvecklats snabbt de senaste åren medan sjukvårdssystemet i princip inte förändrats. Vilka organisatoriska och ekonomiska systemförändringar krävs för att stödja digitaliseringen? De senaste åren har digitala vårdtjänster utvecklats snabbt både vad gäller medicinskt innehåll och teknikstöd och idag är tjänsterna integrerade med såväl fysisk primär- som specialistvård. Digitala vårdtjänster innehåller mer avancerad sjukvård än tidigare och hela vårdteam är nu online och samarbetar med patienten som utgångspunkt, vilket skapar nya effektivtetsvinster. Vi beskriver hur digitala vårdtjänster utvecklats och diskuterar de organisatoriska och ekonomiska hinder som kvarstår och motverkar integrationen av digitala tjänster och traditionell fysisk vård. Borde det vara en skyldighet för alla vårdgivare att erbjuda digitala tjänster? Är ersättning av digitala tjänster inom ramen för de ordinarie systemen, såsom kapiteringsersättning, en lösning för att underlätta och påskynda utvecklingen?
Medverkande: Göran Stiernstedt, läkare och särskild utredare, utsedd av Regeringen, Daniel Olsson, vice affärsområdeschef Capio Närsjukvård, Towa Jexmark, vd Capio Go, Emma Spak, ST-läkare och samordnare för Nära vård SKL, Peter Lindgren, vd för Hälso-och sjukvårdsekonomi och adj. professor i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet.
Moderator: Charlotta Kjellberg

Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 11:10 CEST

Receptet för nationella e-hälsostrategier

Ekosystem och partnerskap är nyckelord för att lyckas med nationella e-hälsostrategier. Matthew Swindells på NHS England är en drivkraft i Englands nationella digitaliseringsstrategi. Om Sverige ska lyckas uppnå vision e-hälsa 2025 är det viktigt att ta lärdom av andra länders misstag och framgångar. I England har nya nationella och regionala program inrättats för att; stödja och påskynda övergången till värdebaserad vård, stödja integrerade vårdsystem och maximera användbarheten av den information som redan finns tillgänglig genom ett innovativt program för folkhälsan i hela England. Hör Matthew Swindells, tidigare rådgivare till Patricia Hewitt och nu vice VD för NHS England ansvarig för Operations and Information, dela med sig av sina erfarenheter och lyssna på paneldeltagarnas diskussion om hur visionen i Sverige kan uppnås.
Talare: Matthew Swindells, vice VD för NHS England ansvarig för Operations and Information, 
Panel: Maja Fjaestad, statssekreterare, socialdepartementet, Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund, Daniel Forslund, bitr. regionråd, Region Stockholm och SKL:s beredning för digitalisering, Carolina Wallenius, Sverigechef, Cerner, Emma Skoglund, patientföreträdare, Ung cancer.
Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:15 - 16:05 CEST

Världens bästa nära vård 2044? – så förändras kraven på primärvården

Hur och var vill svenskarna möta sin nära vård? Vad kan och vill de göra själva och när behöver de vård? Hur ska kommuner och regioner organisera sig? Kan fikakompisar till ensamma äldre vara lika viktigt som kvällsöppet på vårdcentralen? Tillsammans med en expertpanel ska vi ta fram en konkret bild av vad som kommer att krävas av den nära vården 2044. Med utgångspunkt i sitt senaste delbetänkande inleder regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh med en tillbakablick på hur primärvården fungerat och organiserats det senaste kvartsseklet.
Medverkande: Anna Nergårdh, särskild utredare, God och nära vård, Carl-Johan Robertz, chef Hälsostaden Ängelholm, Magnus Isacson, ordförande, Svensk förening för allmänmedicin, Annika Roman, chef för vård- och omsorgsförvaltningen, Örebro kommun, Mattias Millbro, ordförande, Ung med MS, Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin samt Ulrika Sharifi, vice ordförande, Psykologförbundet. 
Detta är ett jubileumsseminarium som hålls med anledning av att Dagens Medicin i år fyller 25 år, landets enda oberoende branschbevakare av hälso- och sjukvården.

Visa detaljer Gömma detaljer
tisdag, juli 2, 2019
08:00 - 08:30 CEST

E-hälsobolagen - kollega eller konkurrent till vården?

Välkommen till Health tech hub, frukost-tv i Almedalen.Vården är svårtillgänglig för e-hälsoföretagen. Ska vården utveckla tjänster som liknar sådana som redan finns? Hur ska resurserna användas på bästa sätt? Vilka krav kan och bör vi ställa på e-hälsobolagen? Hur ska vi få till ett attraktivt klimat för e-hälso-entreprenörer? Health Tech Hub diskuterar bland annat: Hur kan vården bli en bättre mottagare av nya digitala tjänster? Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin, Fredrik Björkman, reporter, Di Digital
Talare: Lena Hallengren (S), socialminister, Ulf G Andersson, vd, Medeon science park, Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa, SKL, Ylva Sandström, distriktsläkare och ordförande i Distriktsläkarföreningen Stockholm, Martin Lindman, vd, Doktor.se

Visa detaljer Gömma detaljer
09:00 - 09:50 CEST

Hur får vi en sjukt bra vård av patienter som vandrar mellan sluten- och öppenvården?

Hur skapas en bra struktur för överlämning mellan slutenvård och öppenvård för patienter med både akuta och kroniska episoder? Vem ansvarar för att patienterna får en god och jämlik vård enligt riktlinjer? Hur skall vård och patienter interagera och i vilka roller? Hur ska uppföljningar bäst göras? Med utveckling av nära vård och kunskapsstyrning på olika nivåer skapas nya förutsättningar för bättre omhändertagande av patienter. Vid diabetes och hjärt-kärlsjukdom kan patienters behov av vård varvas mellan sluten och öppenvård. Detta ställer särskilda krav på överlämningen mellan öppen –och slutenvården och att primärvården har rätt förutsättningar för de patienter som skickas. Vem ansvarar för att patienterna når till sina målvärden med aktiv monitorering? Hur för man över patienterna över tid till primärvården? Styr och följer politiken upp att patienter får en jämlik vård enligt riktlinjer? Hur ska patienters medinflytande över sin egen vård öka?
Medverkande: Mikael Dellborg, professor i kardiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Kristina Söderlund, intressepolitisk chef, Storstockholms Diabetesförening, Carl Johan Östgren, professor i allmänmedicin, Linköpings universitet, David Nathanson, överläkare, ordförande, Svensk Förening för Diabetologi, Talla Alkurdi (S), regionråd i opposition, Region Stockholm, ledamot SKL:s sjukvårdsdelegation, Jonas Andersson (L), regionråd, Västra Götalandsregionen.
Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 11:10 CEST

Var är haverikommissionen för bättre läkemedelsanvändning?

Felmedicinering är ett problem i vården. Varje år blir uppskattningsvis 35 000 personer så sjuka av sina läkemedel att de måste läggas in. Kostnaderna för felmedicinering uppskattas till 10 miljarder kronor per år. Hur ska vi hantera problemet? Var finns bristerna i vården och vad gör vi åt dem?
Medverkande: Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot, Pär Hommerberg, Riksförbundet Hjärtlung, Thony Björk, sakkunnig i läkemedelsfrågor, SPF seniorerna, Anna-Lena Hogerud, regionråd, vice ordförande SKL:S sjukvårdsdelegation, (S), Region Skåne, Anders Torell, vd, Kronans Apotek, Karin Söderberg, kvalitet- och farmacidirektör, Kronans Apotek
Moderator: Charlotta Kjellberg, projektledare, Dagens Medicin Agenda.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:40 - 12:30 CEST

Framtidens sjukvård – om unga patienter och medarbetare får bestämma

Hur vill dagens unga patienter att sjukvården ska fungera i framtiden? Hur skapar vi förutsättningar för den delaktiga patienten? Och hur vill framtidens medarbetare jobba i vården?Vad kommer att göra sjukvården till en attraktiv arbetsgivare i framtiden? Unga patienter och medarbetare, vad tycker de om sjukvården i dag och vad behöver förändras? Seminariet har fokus på vårdens två största utmaningar, patientdelaktighet och att locka nya medarbetare. Vi utgår från Akademiska sjukhusets egna satsningar på forum och samarbete med unga patienter, studenter och medarbetare som möts för att samtala om förväntningar, behov och krav. Två olika paneler med unga patienter, studenter och medarbetare diskuterar varsitt tema.
Medverkande: Emma Skoglund, patientföreträdare, Ung cancer Beatrice Larsson, patientföreträdare, Stolta magar, Malin Hosio, patientföreträdare, Unga reumatiker, Maja Carlsson, patientföreträdare, Ung diabetes, Theodor Lav, ordförande, Sveriges läkarförbund student, Sophia Godau, ordförande, Vårdförbundet student, Hanna Bexhorn, medarbetare, Akademiska sjukhusets utvecklingsavdelning, Sofia Vernersson, undersköterska, Akademiska sjukhuset, Morten Kildal, ansvarig värdebaserad vård, Akademiska sjukhuset, Karolina Wretbring, projektledare, Region Uppsala Innovation.
Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:40 - 13:10 CEST

Framtidsstolen – vem ska egentligen bestämma om framtidens vård?

Hur skapar vi förutsättningar för den delaktiga patienten i framtidens vård? Och vad behöver sjukvården göra för att bli en attraktiv arbetsgivare i framtiden?
Medverkande: Lena Hallengren (S), socialminister, Malin Sjöberg Högrell, regionråd, (L), Region Uppsala, Christina Östberg Lloyd, medicinsk och klinisk forskningsdirektör, Novo Nordisk, styrelseordförande Swelife.
Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:40 - 15:30 CEST

När vården inte är en plats utan en kvalitet

Hur kommer digitaliseringen påverka den svenska hälso- och sjukvården och hur ser den ut om 5-10 år? Kommer svensk sjukvård klara av att innovera och ställa om sig själv eller är vägen framåt en 22:a region?  Är det en naturlig transformation som vården har framför sig, likt andra branscher som genomgått samma process, eller behöver även lagar och regelverk förändras för att transformationen ska vara möjligt? Telia, som en digitaliseringspartner för vården, diskuterar tillsammans med en panel den digitaliseringsresa vården har påbörjat och sneglar på finanssektorn som redan genomgått resan mot den digitala världen. Vilka lärdomar och paralleller från finansbranschen kan appliceras på vården? Med röster från finanssektorn och svensk hälso- och sjukvård diskuterar panelen vägen framåt för vården.
Medverkande: Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund, Fredrik Öhrn, enhetschef, Life Science Bestor AB ansluten till Karolinska Institutet (KI), Rickhard Broman, Head of Sales Public Sector South, Telia Sverige, Magnus Leonhardt, Director, Head of Business Development & Innovation, Telia Sverige samt Sara Öhrvall, Chief Digital, Customer Experience and Communications Officer, SEB.
Läs mer

Visa detaljer Gömma detaljer
onsdag, juli 3, 2019
08:00 - 08:30 CEST

Löser digitala vårdtjänster kompetensförsörjningen i vården?

Välkommen till Health tech hub, frukost-tv i Almedalen. Kompetensförsörjningen är en av vårdens största utmaningar. Hur kan digitaliseringen hjälpa till att lösa den? Health Tech Hub diskuterar hur man kan jobba smartare i vården och förändra arbetssätt med digitaliseringens hjälp.
Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin och Fredrik Björkman, reporter, Di Digital
Medverkande: Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova, Göran Hägglund, senior rådgivare, tidigare socialminister, Narva, styrelseledamot Frisq, Nasim Farrokhnia, ordförande, E-hälsoläkarföreningen, Peter Larsson, särskild utredare, Regeringskansliet, Ann Johansson, vice ordförande, Vårdförbundet, Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:00 - 09:50 CEST

Ny rapport: Så lägger läkarna sin tid

En nyckelfråga för att säkra god vård för de resurser vi har är att verksamheten tillåter alla anställda att verka effektivt. Detta innebär att man nyttjar kompetens på rätt sätt, lägger tid på sådant som verkligen skapar nytta för patienten och minimerar onödig administration. Det innebär också att man öppet och faktabaserat kan diskutera hur arbetstid nyttjas, fördelas och hur verksamheten utvecklas på basis av denna kunskap.
En ny rapport från McKinsey & Company presenterar resultat och ger förslag på arbetssätt. Rapporten bygger bland annat på en undersökning där mer än 1000 läkare deltagit.
Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin.
Medverkande: Björn Zoëga, Sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset, Ann-Marie Wennberg, Sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Karin Båtelson, 1:e vice ordf Sveriges Läkarförbund, Oscar Boldt-Christmas, Senior Partner, McKinsey & Company.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 11:10 CEST

Nivåstrukturering av vården – hur ska universitetssjukhuset tänka?

Arbetet med utvidgning av nivåstruktureringen av den högspecialiserade vården har startat med påverkan på såväl den regionala som nationella sjukvårdsnivån. Vad innebär det för universitetssjukhus? Med mångårig erfarenhet av rikssjukvård och andra högspecialiserade uppdrag ser Karolinska universitetssjukhuset såväl risker som möjligheter i den nya strukturen. Hur löser vi uppgiften utan att äventyra välfungerande vårdkedjor och nätverk? Hur skapas samverkan? Vad är viktigt för patienter och närstående? Region Stockholm har genom införandet av Framtidens hälso- och sjukvårdsplan genomgått en större regional nivåstrukturering. Intentionen har varit att samla den högspecialiserade vården till Karolinska i Solna samtidigt som det finns etablerad högspecialiserad vård även på andra sjukhus i regionen. Karolinska universitetssjukhuset tar med erfarenheter från såväl rikssjukvård som regional nivåstrukturering in i det nya arbetet, och vill lyssna och diskutera vägen framåt samt dela erfarenheter och lärdomar.
Medverkande: Peter Carstedt, grundare, Mer organdonation, Mod, Björn Zoëga, sjukhusdirektör, Karolinska universitetssjukhuset, Annika Tibell, biträdande sjukhusdirektör, Karolinska universitetssjukhuset, Ella Bohlin, vårdutvecklingsregionråd, (KD), Region Stockholm,Thomas Lindén, avdelningschef, Socialstyrelsen, Anders Lönnberg, ordförande, samverkansrådet för lifescience.
Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:40 - 15:30 CEST

Missar vi etiken när AI tar över vården?

Hur långt kan vi låta AI ta över den den humana handpåläggningen och det fortfarande är etiskt försvarbart? Ett lyckat införande av AI i vården kommer att ge oss möjligheter att få en mer precis diagnos och bättre terapiförslag än vad läkarna kan göra idag. Vård och behandling kommer dock även i fortsättningen behöva den mänskliga kontakten med dess magi, intimitet och handpåläggning som dagens sjukvård erbjuder. Varken en digital doktor eller AI kommer att kunna ersätta detta. Att vara människa handlar inte bara om att leva ett friskt liv utan även ett bra liv. Etiska frågan är naturligtvis, hur långt och var är det är etiskt rätt, att AI tar över den humana handpåläggningen? Om vi kan hantera etiska dilemman på rätt sätt så går läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonalen spännande framtid till mötes där de tillsammans med AI kommer kunna leverera ännu mer vård, vara än mer närvarande hos sina patienter och minska risken för felbehandlingar.
Moderator: Malou von Sivers
Medverkande: Jenni Nordborg, regeringens Lifescience-samordnare, Göran Hägglund, senior rådgivare på Narva och tidigare socialminister, Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Daniel Forslund, ordförande för ett nyinrättat Innovations- och utvecklingsutskott, samt blir vice ordförande för Forskningsberedningen och ledamot av Landstingsstyrelsen, Lars Sandman, professor vid Linköpings universitet med fokus på organisationsetik inom hälso- och sjukvården med fokus på prioriteringar och etisk analys av vårdens metoder.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 17:00 CEST

En revolution för Sveriges reumatiker – 20 år sedan introduktionen av biologiska läkemedel

Medverkande: Cecilia Carlens, ordförande, Svensk Reumatologisk Förening, Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet

Visa detaljer Gömma detaljer
torsdag, juli 4, 2019
10:00 - 11:00 CEST

Stärkt ledarskap i vården. Rätt bollar till rätt aktörer?

Hur kan nationella insatser för stärkt ledarskap komplettera huvudmännens insatser? Vilken typ av insatser ger bäst effekt? Vad innebär egentligen kunskapsbaserad ledarskapsutveckling? Finns det o-kunskapsbaserad i dag? Vad ska regionerna göra mer av? Mindre av ? Helt nytt? Sjukvårdens ledare står inför stora utmaningar och behöver stöd och nya kompetenser för att kunna skapa förutsättningar för gränsöverskridande verksamhetsutveckling och innovation. Åt samma håll heter vårens nya rapport från Vårdanalys. Den är ett svar på ett regeringsuppdrag om att ta fram underlag för nationella insatser för stärkt ledarskap i hälso- och sjukvården. Uppdraget baseras på rapporten Visa vägen i vården från 2017. Vårdanalys har identifierat tre områden där nationella insatser kan bidra till att stärka ledarskapet: Ökad kapacitet för systemutveckling, förändringsledning och personcentrering. En mer kunskapsbaserad ledarskapsutveckling. Ökad attraktivitet för ledarskap.
Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin. Talare: Kajsa Westling, utredare, Vårdanalys. Panel: Maja Fjaestad, statssekreterare, Socialdepartementet, Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Katarina Johnsson, biträdande förvaltningschef, Skånes universitetssjukhus, Anders Sylvan, förbundsdirektör Skandionkliniken samt senior rådgivare, E-hälsomyndigheten, mentor i Sjukvårdens Ledarskapsakademi, med flera.

Visa detaljer Gömma detaljer
08:00 - 08:30 CEST

Vision e-hälsa – snart världsbäst eller?

Välkommen till Health tech hub, frukost-tv i Almedalen. År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa. Hur långt har vi kommit? Vad har hänt sedan visionen kom för tre år sedan? Vilken roll spelar E hälsobolagens i visionens uppfyllelse och vilken roll borde de spela?
Talare: Jenni Nordborg, regeringens life science-samordnare,  Daniel Forslund (L), bitr. regionråd, Region Stockholm, ordförande regionstyrelsens innovations- och utvecklingsutskott, ordförande SKL:s beredning för digitalisering, Annemieke Ålenius, E-hälsomyndigheten, Anders Henriksson (S); regionråd, Region Kalmar, Towa Jexmark,  innovationschef, Ramsay Générale de Santé/Capio (fd. vd Capio Go), Marcus Jerräng, chefredaktör, Computer Sweden
Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin och Fredrik Björkman, reporter, Di Digital.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:00 - 09:50 CEST

Från innovation till integration – hur skapas en digifysisk sjukvård med patienten i centrum?

Sjukvårdens digitalisering ställer höga krav på omställningsförmåga. Vi beskriver hur den medicinska och tekniska sidan utvecklats snabbt de senaste åren medan sjukvårdssystemet i princip inte förändrats. Vilka organisatoriska och ekonomiska systemförändringar krävs för att stödja digitaliseringen? De senaste åren har digitala vårdtjänster utvecklats snabbt både vad gäller medicinskt innehåll och teknikstöd och idag är tjänsterna integrerade med såväl fysisk primär- som specialistvård. Digitala vårdtjänster innehåller mer avancerad sjukvård än tidigare och hela vårdteam är nu online och samarbetar med patienten som utgångspunkt, vilket skapar nya effektivtetsvinster. Vi beskriver hur digitala vårdtjänster utvecklats och diskuterar de organisatoriska och ekonomiska hinder som kvarstår och motverkar integrationen av digitala tjänster och traditionell fysisk vård. Borde det vara en skyldighet för alla vårdgivare att erbjuda digitala tjänster? Är ersättning av digitala tjänster inom ramen för de ordinarie systemen, såsom kapiteringsersättning, en lösning för att underlätta och påskynda utvecklingen?
Medverkande: Göran Stiernstedt, läkare och särskild utredare, utsedd av Regeringen, Daniel Olsson, vice affärsområdeschef Capio Närsjukvård, Towa Jexmark, vd Capio Go, Emma Spak, ST-läkare och samordnare för Nära vård SKL, Peter Lindgren, vd för Hälso-och sjukvårdsekonomi och adj. professor i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet.
Moderator: Charlotta Kjellberg

Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 11:10 CEST

Receptet för nationella e-hälsostrategier

Ekosystem och partnerskap är nyckelord för att lyckas med nationella e-hälsostrategier. Matthew Swindells på NHS England är en drivkraft i Englands nationella digitaliseringsstrategi. Om Sverige ska lyckas uppnå vision e-hälsa 2025 är det viktigt att ta lärdom av andra länders misstag och framgångar. I England har nya nationella och regionala program inrättats för att; stödja och påskynda övergången till värdebaserad vård, stödja integrerade vårdsystem och maximera användbarheten av den information som redan finns tillgänglig genom ett innovativt program för folkhälsan i hela England. Hör Matthew Swindells, tidigare rådgivare till Patricia Hewitt och nu vice VD för NHS England ansvarig för Operations and Information, dela med sig av sina erfarenheter och lyssna på paneldeltagarnas diskussion om hur visionen i Sverige kan uppnås.
Talare: Matthew Swindells, vice VD för NHS England ansvarig för Operations and Information, 
Panel: Maja Fjaestad, statssekreterare, socialdepartementet, Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund, Daniel Forslund, bitr. regionråd, Region Stockholm och SKL:s beredning för digitalisering, Carolina Wallenius, Sverigechef, Cerner, Emma Skoglund, patientföreträdare, Ung cancer.
Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:15 - 16:05 CEST

Världens bästa nära vård 2044? – så förändras kraven på primärvården

Hur och var vill svenskarna möta sin nära vård? Vad kan och vill de göra själva och när behöver de vård? Hur ska kommuner och regioner organisera sig? Kan fikakompisar till ensamma äldre vara lika viktigt som kvällsöppet på vårdcentralen? Tillsammans med en expertpanel ska vi ta fram en konkret bild av vad som kommer att krävas av den nära vården 2044. Med utgångspunkt i sitt senaste delbetänkande inleder regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh med en tillbakablick på hur primärvården fungerat och organiserats det senaste kvartsseklet.
Medverkande: Anna Nergårdh, särskild utredare, God och nära vård, Carl-Johan Robertz, chef Hälsostaden Ängelholm, Magnus Isacson, ordförande, Svensk förening för allmänmedicin, Annika Roman, chef för vård- och omsorgsförvaltningen, Örebro kommun, Mattias Millbro, ordförande, Ung med MS, Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin samt Ulrika Sharifi, vice ordförande, Psykologförbundet. 
Detta är ett jubileumsseminarium som hålls med anledning av att Dagens Medicin i år fyller 25 år, landets enda oberoende branschbevakare av hälso- och sjukvården.

Visa detaljer Gömma detaljer
08:00 - 08:30 CEST

E-hälsobolagen - kollega eller konkurrent till vården?

Välkommen till Health tech hub, frukost-tv i Almedalen.Vården är svårtillgänglig för e-hälsoföretagen. Ska vården utveckla tjänster som liknar sådana som redan finns? Hur ska resurserna användas på bästa sätt? Vilka krav kan och bör vi ställa på e-hälsobolagen? Hur ska vi få till ett attraktivt klimat för e-hälso-entreprenörer? Health Tech Hub diskuterar bland annat: Hur kan vården bli en bättre mottagare av nya digitala tjänster? Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin, Fredrik Björkman, reporter, Di Digital
Talare: Lena Hallengren (S), socialminister, Ulf G Andersson, vd, Medeon science park, Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa, SKL, Ylva Sandström, distriktsläkare och ordförande i Distriktsläkarföreningen Stockholm, Martin Lindman, vd, Doktor.se

Visa detaljer Gömma detaljer
09:00 - 09:50 CEST

Hur får vi en sjukt bra vård av patienter som vandrar mellan sluten- och öppenvården?

Hur skapas en bra struktur för överlämning mellan slutenvård och öppenvård för patienter med både akuta och kroniska episoder? Vem ansvarar för att patienterna får en god och jämlik vård enligt riktlinjer? Hur skall vård och patienter interagera och i vilka roller? Hur ska uppföljningar bäst göras? Med utveckling av nära vård och kunskapsstyrning på olika nivåer skapas nya förutsättningar för bättre omhändertagande av patienter. Vid diabetes och hjärt-kärlsjukdom kan patienters behov av vård varvas mellan sluten och öppenvård. Detta ställer särskilda krav på överlämningen mellan öppen –och slutenvården och att primärvården har rätt förutsättningar för de patienter som skickas. Vem ansvarar för att patienterna når till sina målvärden med aktiv monitorering? Hur för man över patienterna över tid till primärvården? Styr och följer politiken upp att patienter får en jämlik vård enligt riktlinjer? Hur ska patienters medinflytande över sin egen vård öka?
Medverkande: Mikael Dellborg, professor i kardiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Kristina Söderlund, intressepolitisk chef, Storstockholms Diabetesförening, Carl Johan Östgren, professor i allmänmedicin, Linköpings universitet, David Nathanson, överläkare, ordförande, Svensk Förening för Diabetologi, Talla Alkurdi (S), regionråd i opposition, Region Stockholm, ledamot SKL:s sjukvårdsdelegation, Jonas Andersson (L), regionråd, Västra Götalandsregionen.
Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 11:10 CEST

Var är haverikommissionen för bättre läkemedelsanvändning?

Felmedicinering är ett problem i vården. Varje år blir uppskattningsvis 35 000 personer så sjuka av sina läkemedel att de måste läggas in. Kostnaderna för felmedicinering uppskattas till 10 miljarder kronor per år. Hur ska vi hantera problemet? Var finns bristerna i vården och vad gör vi åt dem?
Medverkande: Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot, Pär Hommerberg, Riksförbundet Hjärtlung, Thony Björk, sakkunnig i läkemedelsfrågor, SPF seniorerna, Anna-Lena Hogerud, regionråd, vice ordförande SKL:S sjukvårdsdelegation, (S), Region Skåne, Anders Torell, vd, Kronans Apotek, Karin Söderberg, kvalitet- och farmacidirektör, Kronans Apotek
Moderator: Charlotta Kjellberg, projektledare, Dagens Medicin Agenda.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:40 - 12:30 CEST

Framtidens sjukvård – om unga patienter och medarbetare får bestämma

Hur vill dagens unga patienter att sjukvården ska fungera i framtiden? Hur skapar vi förutsättningar för den delaktiga patienten? Och hur vill framtidens medarbetare jobba i vården?Vad kommer att göra sjukvården till en attraktiv arbetsgivare i framtiden? Unga patienter och medarbetare, vad tycker de om sjukvården i dag och vad behöver förändras? Seminariet har fokus på vårdens två största utmaningar, patientdelaktighet och att locka nya medarbetare. Vi utgår från Akademiska sjukhusets egna satsningar på forum och samarbete med unga patienter, studenter och medarbetare som möts för att samtala om förväntningar, behov och krav. Två olika paneler med unga patienter, studenter och medarbetare diskuterar varsitt tema.
Medverkande: Emma Skoglund, patientföreträdare, Ung cancer Beatrice Larsson, patientföreträdare, Stolta magar, Malin Hosio, patientföreträdare, Unga reumatiker, Maja Carlsson, patientföreträdare, Ung diabetes, Theodor Lav, ordförande, Sveriges läkarförbund student, Sophia Godau, ordförande, Vårdförbundet student, Hanna Bexhorn, medarbetare, Akademiska sjukhusets utvecklingsavdelning, Sofia Vernersson, undersköterska, Akademiska sjukhuset, Morten Kildal, ansvarig värdebaserad vård, Akademiska sjukhuset, Karolina Wretbring, projektledare, Region Uppsala Innovation.
Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:40 - 13:10 CEST

Framtidsstolen – vem ska egentligen bestämma om framtidens vård?

Hur skapar vi förutsättningar för den delaktiga patienten i framtidens vård? Och vad behöver sjukvården göra för att bli en attraktiv arbetsgivare i framtiden?
Medverkande: Lena Hallengren (S), socialminister, Malin Sjöberg Högrell, regionråd, (L), Region Uppsala, Christina Östberg Lloyd, medicinsk och klinisk forskningsdirektör, Novo Nordisk, styrelseordförande Swelife.
Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:40 - 15:30 CEST

När vården inte är en plats utan en kvalitet

Hur kommer digitaliseringen påverka den svenska hälso- och sjukvården och hur ser den ut om 5-10 år? Kommer svensk sjukvård klara av att innovera och ställa om sig själv eller är vägen framåt en 22:a region?  Är det en naturlig transformation som vården har framför sig, likt andra branscher som genomgått samma process, eller behöver även lagar och regelverk förändras för att transformationen ska vara möjligt? Telia, som en digitaliseringspartner för vården, diskuterar tillsammans med en panel den digitaliseringsresa vården har påbörjat och sneglar på finanssektorn som redan genomgått resan mot den digitala världen. Vilka lärdomar och paralleller från finansbranschen kan appliceras på vården? Med röster från finanssektorn och svensk hälso- och sjukvård diskuterar panelen vägen framåt för vården.
Medverkande: Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund, Fredrik Öhrn, enhetschef, Life Science Bestor AB ansluten till Karolinska Institutet (KI), Rickhard Broman, Head of Sales Public Sector South, Telia Sverige, Magnus Leonhardt, Director, Head of Business Development & Innovation, Telia Sverige samt Sara Öhrvall, Chief Digital, Customer Experience and Communications Officer, SEB.
Läs mer

Visa detaljer Gömma detaljer
08:00 - 08:30 CEST

Löser digitala vårdtjänster kompetensförsörjningen i vården?

Välkommen till Health tech hub, frukost-tv i Almedalen. Kompetensförsörjningen är en av vårdens största utmaningar. Hur kan digitaliseringen hjälpa till att lösa den? Health Tech Hub diskuterar hur man kan jobba smartare i vården och förändra arbetssätt med digitaliseringens hjälp.
Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin och Fredrik Björkman, reporter, Di Digital
Medverkande: Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova, Göran Hägglund, senior rådgivare, tidigare socialminister, Narva, styrelseledamot Frisq, Nasim Farrokhnia, ordförande, E-hälsoläkarföreningen, Peter Larsson, särskild utredare, Regeringskansliet, Ann Johansson, vice ordförande, Vårdförbundet, Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:00 - 09:50 CEST

Ny rapport: Så lägger läkarna sin tid

En nyckelfråga för att säkra god vård för de resurser vi har är att verksamheten tillåter alla anställda att verka effektivt. Detta innebär att man nyttjar kompetens på rätt sätt, lägger tid på sådant som verkligen skapar nytta för patienten och minimerar onödig administration. Det innebär också att man öppet och faktabaserat kan diskutera hur arbetstid nyttjas, fördelas och hur verksamheten utvecklas på basis av denna kunskap.
En ny rapport från McKinsey & Company presenterar resultat och ger förslag på arbetssätt. Rapporten bygger bland annat på en undersökning där mer än 1000 läkare deltagit.
Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin.
Medverkande: Björn Zoëga, Sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset, Ann-Marie Wennberg, Sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Karin Båtelson, 1:e vice ordf Sveriges Läkarförbund, Oscar Boldt-Christmas, Senior Partner, McKinsey & Company.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 11:10 CEST

Nivåstrukturering av vården – hur ska universitetssjukhuset tänka?

Arbetet med utvidgning av nivåstruktureringen av den högspecialiserade vården har startat med påverkan på såväl den regionala som nationella sjukvårdsnivån. Vad innebär det för universitetssjukhus? Med mångårig erfarenhet av rikssjukvård och andra högspecialiserade uppdrag ser Karolinska universitetssjukhuset såväl risker som möjligheter i den nya strukturen. Hur löser vi uppgiften utan att äventyra välfungerande vårdkedjor och nätverk? Hur skapas samverkan? Vad är viktigt för patienter och närstående? Region Stockholm har genom införandet av Framtidens hälso- och sjukvårdsplan genomgått en större regional nivåstrukturering. Intentionen har varit att samla den högspecialiserade vården till Karolinska i Solna samtidigt som det finns etablerad högspecialiserad vård även på andra sjukhus i regionen. Karolinska universitetssjukhuset tar med erfarenheter från såväl rikssjukvård som regional nivåstrukturering in i det nya arbetet, och vill lyssna och diskutera vägen framåt samt dela erfarenheter och lärdomar.
Medverkande: Peter Carstedt, grundare, Mer organdonation, Mod, Björn Zoëga, sjukhusdirektör, Karolinska universitetssjukhuset, Annika Tibell, biträdande sjukhusdirektör, Karolinska universitetssjukhuset, Ella Bohlin, vårdutvecklingsregionråd, (KD), Region Stockholm,Thomas Lindén, avdelningschef, Socialstyrelsen, Anders Lönnberg, ordförande, samverkansrådet för lifescience.
Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:40 - 15:30 CEST

Missar vi etiken när AI tar över vården?

Hur långt kan vi låta AI ta över den den humana handpåläggningen och det fortfarande är etiskt försvarbart? Ett lyckat införande av AI i vården kommer att ge oss möjligheter att få en mer precis diagnos och bättre terapiförslag än vad läkarna kan göra idag. Vård och behandling kommer dock även i fortsättningen behöva den mänskliga kontakten med dess magi, intimitet och handpåläggning som dagens sjukvård erbjuder. Varken en digital doktor eller AI kommer att kunna ersätta detta. Att vara människa handlar inte bara om att leva ett friskt liv utan även ett bra liv. Etiska frågan är naturligtvis, hur långt och var är det är etiskt rätt, att AI tar över den humana handpåläggningen? Om vi kan hantera etiska dilemman på rätt sätt så går läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonalen spännande framtid till mötes där de tillsammans med AI kommer kunna leverera ännu mer vård, vara än mer närvarande hos sina patienter och minska risken för felbehandlingar.
Moderator: Malou von Sivers
Medverkande: Jenni Nordborg, regeringens Lifescience-samordnare, Göran Hägglund, senior rådgivare på Narva och tidigare socialminister, Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Daniel Forslund, ordförande för ett nyinrättat Innovations- och utvecklingsutskott, samt blir vice ordförande för Forskningsberedningen och ledamot av Landstingsstyrelsen, Lars Sandman, professor vid Linköpings universitet med fokus på organisationsetik inom hälso- och sjukvården med fokus på prioriteringar och etisk analys av vårdens metoder.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 17:00 CEST

En revolution för Sveriges reumatiker – 20 år sedan introduktionen av biologiska läkemedel

Medverkande: Cecilia Carlens, ordförande, Svensk Reumatologisk Förening, Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 11:00 CEST

Stärkt ledarskap i vården. Rätt bollar till rätt aktörer?

Hur kan nationella insatser för stärkt ledarskap komplettera huvudmännens insatser? Vilken typ av insatser ger bäst effekt? Vad innebär egentligen kunskapsbaserad ledarskapsutveckling? Finns det o-kunskapsbaserad i dag? Vad ska regionerna göra mer av? Mindre av ? Helt nytt? Sjukvårdens ledare står inför stora utmaningar och behöver stöd och nya kompetenser för att kunna skapa förutsättningar för gränsöverskridande verksamhetsutveckling och innovation. Åt samma håll heter vårens nya rapport från Vårdanalys. Den är ett svar på ett regeringsuppdrag om att ta fram underlag för nationella insatser för stärkt ledarskap i hälso- och sjukvården. Uppdraget baseras på rapporten Visa vägen i vården från 2017. Vårdanalys har identifierat tre områden där nationella insatser kan bidra till att stärka ledarskapet: Ökad kapacitet för systemutveckling, förändringsledning och personcentrering. En mer kunskapsbaserad ledarskapsutveckling. Ökad attraktivitet för ledarskap.
Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin. Talare: Kajsa Westling, utredare, Vårdanalys. Panel: Maja Fjaestad, statssekreterare, Socialdepartementet, Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Katarina Johnsson, biträdande förvaltningschef, Skånes universitetssjukhus, Anders Sylvan, förbundsdirektör Skandionkliniken samt senior rådgivare, E-hälsomyndigheten, mentor i Sjukvårdens Ledarskapsakademi, med flera.

Visa detaljer Gömma detaljer

Arrangör och partners

Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Arrangör
Novo nordisk

Novo nordisk

Partner
Karolinska universitetssjukhuset

Karolinska universitetssjukhuset

Partner
Kronans apotek

Kronans apotek

Partner
Di Digital

Di Digital

Partner
Capio

Capio

Partner
Smile Incubator

Smile Incubator

Partner
Medeon

Medeon

Partner
McKinsey & Company

McKinsey & Company

Partner
Frisq

Frisq

Partner
Doktor.se

Doktor.se

Partner
Cerner

Cerner

Partner
Siemens Healthineers

Siemens Healthineers

Partner
Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim

Partner
Telia

Telia

Partner
Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet

Partner
Svensk Reumatologisk Förening

Svensk Reumatologisk Förening

Partner
Akademiska Sjukhuset

Akademiska Sjukhuset

Partner

Kontakta oss

Image

Gabriella Lundström 

Produktionsledare

deltagare@dagensmedicin.se 

Image

Maria Tunebro

Konceptchef

maria.tunebro@dagensmedicin.se

Image

Annika Östholm

Partneransvarig

annika.ostholm@dagensmedicin.se

Burmeisters bakficka
Tage Cervins gata 8, Visby 621 56, Sweden