Vårdarenan Psykisk hälsa


15 okt 2019

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder

Välkommen till Vårdarenan Psykisk hälsa - boka in i din kalender redan nu!

Den 15 oktober arrangerar Dagens Medicin Agenda en ny mötesplats för diskussion och lärande om psykiska symtom och sjukdomar. Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga och är numera den vanligaste sjukskrivningsorsaken för vuxna.

 

  • Hur ska samhället, hälso- och sjukvården och ansvariga politiker rustas för att ta sig an en utmaning av denna storlek?
  • Hur ska vården på olika nivåer organiseras och kvalitetssäkras?
  • Hur ska patienternas egen kraft användas i behandlingen?
  •  Hur ser den gemensamma vägen framåt ut?


Dagens Medicin Agenda arrangerar Vårdarenan – Psykisk hälsa med målet att samla beslutsfattare, vårdpersonal, politiker och patientrepresentanter för diskussion och lärande. Dagen inleds med en gemensam förmiddag där stora övergripande frågor diskuteras medan eftermiddagen delas upp i olika spår som går på djupet i områden som depression och utmattning, ungas psykiska hälsa, neuropsykiatri och psykossjukdomar.

 

Talare (fler under inbjudan)


Kerstin Evelius

Kerstin Evelius

Tidigare nationell samordnare
Alessandra Hedlund

Alessandra Hedlund

Ordförande, Svenska Psykiatriska Föreningen
Ing-Marie Wieselgren

Ing-Marie Wieselgren

projektchef, Uppdrag psykisk hälsa, SKL
Heli Ristiniemi

Heli Ristiniemi

leg. fysioterapeut
Anna Jonsson

Anna Jonsson

Projektledare Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL
Susanne Wallin Eriksson

Susanne Wallin Eriksson

rektor, Holmsjöskolan i Karlskrona
Sonny Wåhlstedt

Sonny Wåhlstedt

nationell samordnare, Peer support, NSPH
Simone Gynnemo

Simone Gynnemo

ordförande, Riksförbundet Balans
Anna Duberg

Anna Duberg

Fysioterapeut inom barn- och ungdomspsykiatrin, medicine doktor i hälsovetenskap
Cecilia Björkelund

Cecilia Björkelund

professor och specialist i allmänmedicin
Irene Svenningsson

Irene Svenningsson

projektledare, FoU primärvård, Västra götalandsregionen
Annelie Karlsson

Annelie Karlsson

Specialpedagog, författare
Maja Molin

Maja Molin

Biträdande enhetschef BUP heldygnsvårdsenhet på S:t Görans sjukhus, styrelseledamot Frisk&Fri
Johan Carlson

Johan Carlson

Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten
Christian Rück

Christian Rück

Psykiater, lektor i psykiatri och forskningsgruppsledare vid Karolinska Institutet
Evelina Stranne

Evelina Stranne

Biträdande projektledare, Ungas psykiska hälsa, Kunskapsstöd för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen
Magnus Jansson

Magnus Jansson

Psykolog Kungälvs öppenpsykiatriska mottagning
Info

Datum: Tisdag 15 oktober 2019

Tid: ​Registrering från kl 08.30

Var: 7A Odenplan, Odengatan 65, Stockholm

Deltagaravgift

3.095:- exkl. moms för prenumeranter på Dagens Medicin. Få 10% rabatt vid köp av 3 biljetter eller fler, ange koden 1030 vid betalning.


3.595:- exkl. moms för anställda i vården och inom skolhälsan, förtroendevalda, företrädare för myndigheter och patientorganisationer. Få 10% rabatt vid köp av 3 biljetter eller fler, ange koden 1030 vid betalning. 


5.995:- exkl. moms för leverantörer av produkter och tjänster till hälso- och sjukvården samt skolhälsan.

Ur programmet:

Varför blir vi sjukare fast allt blir bättre?

Vad är friskt och vad är sjukt? Frågan är högaktuell inom psykiatrin eftersom sjuktalen för psykisk ohälsa växer i Sverige och i resten av västvärlden. Fler får diagnos och fler Andersson någonsin tidigare behandlas, ändå vänder det inte? Så vad beror det på?

På seminariet kommer Christian Rück berätta om tillståndet i Sverige utifrån data på hälsa, ohälsa och sjukdom, inte minst bland unga, och vrida och vända på den psykiatriska modellens moderna attraktionskraft.

Talare: Christian Rück, psykiater, lektor i psykiatri och forskningsgruppsledare vid Karolinska institutet

Förstärkt elevhälsa med elevhälsobaserad modell
10 kommuner arbetar idag med att utveckla elevhälsobaserade modeller tillsammans med respektive regioner för att erbjuda förebyggande och tidiga insatser med skolan och elevhälsan som den gemensamma arenan. Hör mer om utvecklingen av modellen, vilka resultat insatser som ges och hur uppföljningen ser ut.

Talare: Anna Jonsson, projektledare processledare , SKL och Susanne Wallin Eriksson, rektor på Holmsjöskolan i Karlskrona


Peer support – när själverfarnas kompetens används i vården

Talare: Sonny Wåhlstedt, nationell samordnare, Peer support, NSPH


Gå på rätt sätt – kroppen, sinnet och tankarna på samma ställe

Vid ett första besöket hos fysioterapeuten Heli Ristiniemi på Stressmottagningen i Stockholm får patienterna lära sig att gå på rätt sätt. Långvarig stress sätter sig i kroppen som spänningar, andningen är hastig och kroppen orytmisk. I sitt föredrag berättar Heli hur hon arbetar för att lära utmattade hålla kroppen, sinnet och tankarna på samma ställe, här och nu, och varför det är viktigt.

Talare: Heli Ristiniemi, leg. fysioterapeut


Primärvårdens tillgänglighet för unga med lättare psykisk ohälsa
Genom att ge patienterna psykologbehandling i ett tidigare skede, kan man förhoppningsvis undvika allvarlig psykisk ohälsa vid ett senare skede i livet. VGR har tillsammans med ett tjugotal vårdcentraler under de senaste året arbetat med detta, med förhoppning att detta ska bli en ordinär del i VGR. Projektet har hitintills hjälpt ca 6000 ungdomar med psykisk ohälsa.

Talare: Magnus Jansson, Psykolog Kungälvs öppenpsykiatriska mottagning
Evelina Stranne, Biträdande projektledare, Ungas psykiska hälsa, Kunskapsstöd för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen


På önskelistan: helhetssyn och snabbare utredningar

Talare: Simone Gynnemo, ordförande, Riksförbundet Balans, intervjuas av chefredaktör Christina Kennedy.


Vägen framåt – hur går förbättringsarbetet i kommuner och regioner?

En av de centrala beståndsdelarna i regeringens strategi är en bred överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting som syftar till att skapa förutsättningar för ett gemensamt, långsiktigt och systematiskt förbättrings­arbete i kommuner och regioner. Hur långt har arbetet kommit?

Kerstin Evelius, tidigare nationell samordnare,
Ing-Marie Wieselgren, projektchef, Uppdrag psykisk hälsa, SKL,
Alessandra Hedlund, ordförande, Svenska Psykiatriska Föreningen,
Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten


Dans för psykisk hälsa

En vetenskaplig randomiserad studie från Universitetssjukvårdens forskningscentrum visar att regelbunden dans ger hälsoeffekter för tonårsflickor med stressrelaterade kroppsliga och emotionella besvär. Hör hur metodiken nu används över landet som komplement till elevhälsan, men också inom primärvården och barn- och ungdomspsykiatri.

Talare: Anna Duberg, fysioterapeut inom barn- och ungdomspsykiatri, medicine doktor i hälsovetenskap


Problematisk skolfrånvaro - en växande utmaning

Som specialpedagog ser Annelie Karlsson tydligt kopplingen mellan neuropsykiatriska diagnoser och stor problematisk skolfrånvaro. Annelie Karlsson presenterar verktyg för hur elevhälsoteamet kan arbeta förebyggande och samtidigt få tillbaka hemmasittare. 

Talare: Annelie Karlsson, specialpedagog och författare


Vad är en ätstörning?

Hur kan man upptäcka att någon drabbats och vad gör jag då? Tidig upptäckt med direkt efterföljande behandlingsinsatser har visat sig vara det absolut bästa för den drabbades möjligheter att bli frisk. Maja Molin ger kunskap om diagnosen ätstörning, tidiga tecken och om vad du kan göra initialt för den drabbade.

Talare: Maja Molin, Biträdande Enhetschef, BUP Heldygnsvårdsenhet S:t Göran, styrelseledamot Frisk&Fri

Kontakta oss

Image

Gabriella Lundström 

Produktionsledare

deltagare@dagensmedicin.se 

+46 76 940 30 72

Image

Mariam Muradyan

Partneransvarig

mariam.muradyan@bbm.bonnier.se

+46 73 890 61 35

Image

Charlotta Kjellberg 
Projektledare

charlotta.kjellberg@dagensmedicin.se 
+46 70 722 76 72

Image

Pernilla Åbrink

Projektledare

pernilla.abrink@dagensmedicin.se
+46 73 558 65 59

7A Odenplan
Norrtullsgatan 6, Stockholm 113 22, Sweden