Myelomdagen 2019


​27 sep 2019

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Myelom – nya möjligheter för en bättre vård

I programmet diskuteras hur vi kan ta vara på de stora framstegen som har gjorts i behandlingen av patienter med myelom.

I Sverige insjuknar omkring 600 personer årligen i blodcancersjukdomen myelom. I takt med ökade behandlingsmöjligheter och ökad överlevnad, blir det allt fler människor som lever med myelom under många år. Behandlingsmöjligheterna vid myelom fortsätter att utvecklas men kräver ofta olika kombinationer av läkemedel vilket kan bli kostsamt. Hur ska vi prioritera så att patienterna kan få tillgång till behandling? Vem ser till att patienterna får en jämlik vård?

Talare

Ola Landgren

Ola Landgren

Professor of Medicine, chief Myeloma Service, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York
Lars Sandman

Lars Sandman

Professor, avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys, Linköpings universitet
Hareth Nahi

Hareth Nahi

Överläkare, karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
Lise-lott Eriksson

Lise-lott Eriksson

Ordförande, Blodcancerförbundet
Markus Hansson

Markus Hansson

Överläkare, Skånes Universitetssjukhus
Cecilie Hveding

Cecilie Hveding

Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Anders Blanck

Anders Blanck

Vd, Läkemedelsindustriföreningen, LIF
Gerd Lärfars

Gerd Lärfars

Docent, ordförande i NT-rådet, chef för enheten Läkemedelsstöd på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm
Jonathan Lind-Martinsson

Jonathan Lind-Martinsson

Avdelningschef, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV
Anna-Lena Hogerud (S)

Anna-Lena Hogerud (S)

Vice ordförande, SKL:s sjukvårdsdelegation
Jimmy Loord (KD)

Jimmy Loord (KD)

Ledamot, SKL:s sjukvårdsdelegation
Madeleine Jacobi

Madeleine Jacobi

Hälsoekonom TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Dental and Pharmaceutical Benefits Agency
Info

Datum: Fredag 27 september 2019

Tid: ​Registrering från kl 08:45

Var: Bygget fest konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm


Arrangör: Dagens Medicin Agenda i samarbete med Blodcancerförbundet.

Deltagaravgift

1995 kr + moms för medlemmar i Svensk Förening för Hematologi anställda i vården.


3.095:- exkl. moms för prenumeranter på Dagens Medicin. En deltagare per prenumeration.


3.595:- exkl. moms för anställda i sjukvården, förtroendevalda, företrädare för myndigheter och patienter.


5.995:- exkl. moms för leverantörer av produkter och tjänster

 till hälso- och sjukvården.

Dagens program
fredag, september 27, 2019
08:45 - 09:15 CEST

Registrering med kaffe och smörgås

09:15 - 09:20 CEST

Moderator hälsar välkommen

09:20 - 09:35 CEST

Hur ska vi föra myelompatienternas talan?

Lise-lott Eriksson, förbundsordförande, Blodcancerförbundet.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:35 - 10:25 CEST

Utökade kombinationsbehandlingar - vad betyder det för patienten?

Ola Landgren, Professor of Medicine, Myeloma Service Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York.

Presentationen sker via videoföredrag

Visa detaljer Gömma detaljer
10:25 - 10:50 CEST

Vårdprogram och kunskapsstyrning för myelom- vad är det som gäller?

Markus Hansson, överläkare, Skånes Universitetssjukhus

Visa detaljer Gömma detaljer
10:50 - 11:05 CEST
11:05 - 11:35 CEST

Behandling av myelom- vad säger kvalitetsregistret?

Cecilie Hveding, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Visa detaljer Gömma detaljer
11:35 - 12:05 CEST

Behandling av myelom och horisontella prioriteringar

Lars Sandman, professor, avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys, Linköpings universitet

Visa detaljer Gömma detaljer
12:05 - 13:00 CEST
13:00 - 13:25 CEST

Nyttan av nya behandlingar med patienten i fokus

Hareth Nahi, överläkare, karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Visa detaljer Gömma detaljer
13:25 - 13:50 CEST

Prissättning och finansiering av kombinationsbehandlingar- hur ska man beräkna?

Jonathan Lind-Martinsson, avdelningschef, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

Visa detaljer Gömma detaljer
13:50 - 14:30 CEST

Diskussion: Hur ska vi finansiera nya innovativa behandlingar?

Gerd Lärfars, docent, överläkare, enhetschef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting, ordförande i NT-rådet, Anna-Lena Hogerud (S), vice ordf, SKL:s sjukvårdsdelegation, Anders Blanck ,Vd, Läkemedelsindustriföreningen, LIF, med flera.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:00 CEST

Myelomdagen avslutas med kaffe med tillbehör

08:45 - 09:15 CEST

Registrering med kaffe och smörgås

09:15 - 09:20 CEST

Moderator hälsar välkommen

09:20 - 09:35 CEST

Hur ska vi föra myelompatienternas talan?

Lise-lott Eriksson, förbundsordförande, Blodcancerförbundet.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:35 - 10:25 CEST

Utökade kombinationsbehandlingar - vad betyder det för patienten?

Ola Landgren, Professor of Medicine, Myeloma Service Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York.

Presentationen sker via videoföredrag

Visa detaljer Gömma detaljer
10:25 - 10:50 CEST

Vårdprogram och kunskapsstyrning för myelom- vad är det som gäller?

Markus Hansson, överläkare, Skånes Universitetssjukhus

Visa detaljer Gömma detaljer
10:50 - 11:05 CEST
11:05 - 11:35 CEST

Behandling av myelom- vad säger kvalitetsregistret?

Cecilie Hveding, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Visa detaljer Gömma detaljer
11:35 - 12:05 CEST

Behandling av myelom och horisontella prioriteringar

Lars Sandman, professor, avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys, Linköpings universitet

Visa detaljer Gömma detaljer
12:05 - 13:00 CEST
13:00 - 13:25 CEST

Nyttan av nya behandlingar med patienten i fokus

Hareth Nahi, överläkare, karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Visa detaljer Gömma detaljer
13:25 - 13:50 CEST

Prissättning och finansiering av kombinationsbehandlingar- hur ska man beräkna?

Jonathan Lind-Martinsson, avdelningschef, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

Visa detaljer Gömma detaljer
13:50 - 14:30 CEST

Diskussion: Hur ska vi finansiera nya innovativa behandlingar?

Gerd Lärfars, docent, överläkare, enhetschef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting, ordförande i NT-rådet, Anna-Lena Hogerud (S), vice ordf, SKL:s sjukvårdsdelegation, Anders Blanck ,Vd, Läkemedelsindustriföreningen, LIF, med flera.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:00 CEST

Myelomdagen avslutas med kaffe med tillbehör

I samarbete med

Partners

Kontakta oss

Image

Gabriella Lundström 

Produktionsledare

deltagare@dagensmedicin.se 

+46 76 940 30 72

Image

Annika Östholm

Partneransvarig

annika.ostholm@dagensmedicin.se

Bygget fest konferens
Norrlandsgatan 11, Stockholm 111 43, Sweden