Det digitala vårdmötet


2 okt 2019

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder

När patienten medverkar i digital vård  

Den nya tekniken öppnar upp för möjligheter att låta patienten själv övervaka och styra vården i sitt sjukdomsförlopp. Vinsten för den enskilda patienten, och för samhället, har potential att bli enorm och kan kanske vara en del av det som krävs för att vi ska klara framtidens vårdbehov. Samtidigt får patienten mer kontroll och större delaktighet i sin egen vård. Möjligheterna till personcentrerad vård ökar – inte minst om patienterna också är delaktiga i utvecklingen av nya vårdtjänster och arbetssätt.


Hur ska patienterna ta plats i vårdens utvecklingsarbete?  Hur kan man dela vårddata och göra den värdefull för patienten? Vad säger forskningen om lösningar som finns idag?

Talare

Göran Larsson

Göran Larsson

Forsknings- och utbildningsdirektör, adj. Professor, Region Jämtland Härjedalen
Sofia Svanteson

Sofia Svanteson

vd och grundare, Elsa science
 Jenny Christensson

Jenny Christensson

chief patient officer, Elsa science
Anders Stridh

Anders Stridh

strateg, ledningsstaben, Skatteverket
Emma Spak

Emma Spak

chef för sektionen för hälso- och sjukvård, SKL
Christer Rosenberg

Christer Rosenberg

läkare, specialist i allmänmedicin
Frida Beijer Brondén

Frida Beijer Brondén

utvecklingsstrateg och projektledare för testbädd DIDEC.
 Annmargreth Kvarnefors

Annmargreth Kvarnefors

utvecklingsledare på Qulturum, Region Jönköpings län
Henrik Ånfors

Henrik Ånfors

patientrepresentant i Levande bibliotek
Patrik Blomqvist

Patrik Blomqvist

patientrepresentant i Levande bibliotek
Jessica Ekberg Collin

Jessica Ekberg Collin

Digital Health Specialist, Telia
Alex Jaranka

Alex Jaranka

Chief Medical Informatics Officer, Capio Närsjukvård.
Maria Pettersson

Maria Pettersson

enhetschef för sammanhållen journal, Inera
Hikmete Zeneli

Hikmete Zeneli

projektambassadör för testbädd DIDEC, Perstorps kommun
Info

Datum: Onsdag 2 oktober 2019

Tid: ​Registrering från kl 08.15

Var: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm​

Deltagaravgift

3.095:- exkl. moms för prenumeranter på Dagens Medicin. En deltagare per prenumeration.


3.495:- exkl. moms för anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter och patienter.


6.995:- exkl. moms för leverantörer av produkter och tjänster till ovanstående.


8.495:- exkl. moms för båda dagarna i augusti och oktober för anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter och patienter.


19.490:- exkl. moms för båda dagarna i augusti och oktober för leverantörer av produkter och tjänster till ovanstående.

Programmet uppdateras kontinuerligt
onsdag, oktober 2, 2019
08:45 - 09:15 CEST

Frukostseminarium tillsammans med Telia: Att monitorera patienter på distans – hur gå från idé till handling?

Genom att erbjuda patienter möjligheten att dela hälsodata med vården kan vården ges ytterligare underlag för kliniska beslut, preventivt förhindra försämrade tillstånd och behandla patienter där patientens trygghet är som störst, nämligen i hemmet. Ser du värdet av detta, men har svårt att veta i vilken ände du ska börja?

Telia Healthcare och Capio Närsjukvård delar med sig av deras erfarenheter inom distansmonitorering av kroniskt sjuka patienter. Jessica Ekberg Collin, Digital Health Specialist på Telia, berättar mer om vilka parametrar som är viktiga att tänka på utöver själva tekniken och Alex Jaranka, Chief Medical Informatics Officer på Capio Närsjukvård, delar med sig av sina konkreta tips och lärdomar från att monitorera patienter på distans.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:25 - 09:30 CEST

Moderator hälsar välkomna

09:30 - 10:00 CEST

Hack for health – när patienterna får vara med från början

10:00 - 10:30 CEST

Att ge multisjuka makten över den egna hälsan – vad säger forskningen?

Hälso- och sjukvården står inför en snabbt ökande andel åldrande befolkning med kraftigt ökande vårdbehov samtidigt som regioner och kommuner förväntas gå med underskott. Vård på distans prövas i Sverige såväl som internationellt, för att möta utmaningen. Utifrån ett större antal systematiska översikter över randomiserade studier inom området RPM, Remote Patient Monitoring, distans- eller hemmonitorering, presenterar allmänläkaren Christer Rosenberg resultat.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:30 - 10:50 CEST
10:50 - 11:20 CEST

Beteendedesign - en nyckel till bättre hälsa och större engagemang

Oavsett om det handlar om prevention, eller att svara bättre på sin behandling och leva så väl som möjligt med en kronisk sjukdom, innebär det för många av oss att vi måste ändra våra levnadsvanor. Hur kan digitala tjänster hjälpa oss med något av de svåraste som finns? Vi får höra om en process med fokus på patienternas behov och beteenden och hur det påverkar en tjänsts innehåll och utformning.​

Visa detaljer Gömma detaljer
11:20 - 11:50 CEST

Därför söker unga digitala vårdtjänster

Vilka är användarna av digitala vårdmöten med läkare och av vilken anledning tar de kontakt? Varför väljer användaren ett digitalt vårdmöte? Det är frågeställningar som studerats av Jönköpings Academy for Improvement of Health and Welfare i ett forskningsprojekt initierat av SKL och i samarbete med Region Jönköpings län.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:50 - 13:00 CEST
13:00 - 13:30 CEST

Skatteverket 2.1: Från kundfokus till kundens fokus

Från att ha tidigare ha varit en fruktad skattefogde har Skatteverket genom värdestyrning och målmedvetet arbete med attityder blivit en omtyckt servicemyndighet som medborgarna litar på. Men det räcker inte. Nu har det blivit dags för nästa uppgradering. I sin andra föreläsning berättar strategen Anders Stridh om Skatteverkets strategi för att rucka på perspektivet på nytt.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:00 CEST

Digitalisering av demensvård på individens villkor

Perstorp kommun har en testbädd för flera olika produkter som ska bidra till en bättre hälsa, större självständighet, bibehållen integritet och identitet. 

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:25 CEST
14:25 - 14:55 CEST

Levande bibliotek - låna en patient till utvecklingsprojektet

14:55 - 15:25 CEST

Så har Journalen på nätet förändrat vården

15:25 - 15:30 CEST
08:45 - 09:15 CEST

Frukostseminarium tillsammans med Telia: Att monitorera patienter på distans – hur gå från idé till handling?

Genom att erbjuda patienter möjligheten att dela hälsodata med vården kan vården ges ytterligare underlag för kliniska beslut, preventivt förhindra försämrade tillstånd och behandla patienter där patientens trygghet är som störst, nämligen i hemmet. Ser du värdet av detta, men har svårt att veta i vilken ände du ska börja?

Telia Healthcare och Capio Närsjukvård delar med sig av deras erfarenheter inom distansmonitorering av kroniskt sjuka patienter. Jessica Ekberg Collin, Digital Health Specialist på Telia, berättar mer om vilka parametrar som är viktiga att tänka på utöver själva tekniken och Alex Jaranka, Chief Medical Informatics Officer på Capio Närsjukvård, delar med sig av sina konkreta tips och lärdomar från att monitorera patienter på distans.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:25 - 09:30 CEST

Moderator hälsar välkomna

09:30 - 10:00 CEST

Hack for health – när patienterna får vara med från början

10:00 - 10:30 CEST

Att ge multisjuka makten över den egna hälsan – vad säger forskningen?

Hälso- och sjukvården står inför en snabbt ökande andel åldrande befolkning med kraftigt ökande vårdbehov samtidigt som regioner och kommuner förväntas gå med underskott. Vård på distans prövas i Sverige såväl som internationellt, för att möta utmaningen. Utifrån ett större antal systematiska översikter över randomiserade studier inom området RPM, Remote Patient Monitoring, distans- eller hemmonitorering, presenterar allmänläkaren Christer Rosenberg resultat.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:30 - 10:50 CEST
10:50 - 11:20 CEST

Beteendedesign - en nyckel till bättre hälsa och större engagemang

Oavsett om det handlar om prevention, eller att svara bättre på sin behandling och leva så väl som möjligt med en kronisk sjukdom, innebär det för många av oss att vi måste ändra våra levnadsvanor. Hur kan digitala tjänster hjälpa oss med något av de svåraste som finns? Vi får höra om en process med fokus på patienternas behov och beteenden och hur det påverkar en tjänsts innehåll och utformning.​

Visa detaljer Gömma detaljer
11:20 - 11:50 CEST

Därför söker unga digitala vårdtjänster

Vilka är användarna av digitala vårdmöten med läkare och av vilken anledning tar de kontakt? Varför väljer användaren ett digitalt vårdmöte? Det är frågeställningar som studerats av Jönköpings Academy for Improvement of Health and Welfare i ett forskningsprojekt initierat av SKL och i samarbete med Region Jönköpings län.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:50 - 13:00 CEST
13:00 - 13:30 CEST

Skatteverket 2.1: Från kundfokus till kundens fokus

Från att ha tidigare ha varit en fruktad skattefogde har Skatteverket genom värdestyrning och målmedvetet arbete med attityder blivit en omtyckt servicemyndighet som medborgarna litar på. Men det räcker inte. Nu har det blivit dags för nästa uppgradering. I sin andra föreläsning berättar strategen Anders Stridh om Skatteverkets strategi för att rucka på perspektivet på nytt.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:00 CEST

Digitalisering av demensvård på individens villkor

Perstorp kommun har en testbädd för flera olika produkter som ska bidra till en bättre hälsa, större självständighet, bibehållen integritet och identitet. 

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:25 CEST
14:25 - 14:55 CEST

Levande bibliotek - låna en patient till utvecklingsprojektet

14:55 - 15:25 CEST

Så har Journalen på nätet förändrat vården

15:25 - 15:30 CEST

Partner

Kontakta oss

Image

Charlotta Kjellberg 
Projektledare

charlotta.kjellberg@dagensmedicin.se 
+46 70 722 76 72

Image

Marko Mujic

Deltagaransvarig

marko.mujic@bonniernews.se

+46 72 252 68 32

Image

Annika Östholm

Partneransvarig

annika.ostholm@dagensmedicin.se

Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, Stockholm 113 21 , Sweden