Det digitala vårdmötet

​28 aug 2019

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder

Förändrade arbetssätt med digitaliseringens hjälp

Vårdbehoven ökar snabbt i takt med en åldrande befolkning. Allt fler blir gamla och multisjuka och en sjunkande andel står till arbetsmarknadens förfogande och därmed vårdens. Samtidigt förändras medborgarnas förväntningar på vården. Arbetssätten i vården tvingas i förändring. Digitaliseringen är ett självklart verktyg i den processen.

 

Hur ska vårdens organisation, styrning och verksamheter ta sig an omställningen? Hur leder man förändringsarbete? När ska vårdens medarbetare vara delaktiga i arbetet? Hur kommer vi att arbeta och vilka blir framtidens yrkesroller i vården?

Talare 

Erik Reinicke

Erik Reinicke

projektledare, Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
Louise Arodén

Louise Arodén

Chef enheten för e-hälsa, Region Uppsala
Patrik Sundström

Patrik Sundström

Programansvarig för e-hälsa, SKL
Jenni Nordborg

Jenni Nordborg

regeringens life science-samordnare
Anneli Uusitalo

Anneli Uusitalo

samordnare, Inera
Karina Tellinger

Karina Tellinger

strateg, SKL
Nasim Farrokhnia

Nasim Farrokhnia

ordförande, E-hälsoläkarföreningen
Björn Olars

Björn Olars

samordnare, Inera
Anders Stridh

Anders Stridh

strateg, ledningsstaben, Skatteverket
Johannes Westman

Johannes Westman

psykolog och projektledare, Region Jönköpings län
Anna Waxin

Anna Waxin

verksamhetschef, Knivsta vårdcentral
Eva Jansson

Eva Jansson

projektledare, Nära vård och Hälsa
Daniel Forslund (L)

Daniel Forslund (L)

innovationsregionråd, Region Stockholm
Firas Adla

Firas Adla

Business Concept Manager, Healthcare, Telia Sverige
Info

Datum: Onsdag 28 augusti 2019

Tid: ​Registrering från kl 08.30

Var: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm

Deltagaravgift

För er som är prenumeranter på Dagens medicin, maila: marko.mujic@bonniernews.se för rabatt.


4.495:- exkl. moms för anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter och patienter.


9.995:- exkl. moms för leverantörer av produkter och tjänster till ovanstående.


8.495:- exkl. moms för båda dagarna 28 augusti och 2 oktober för anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter och patienter.


19.490:- exkl. moms för båda dagarna 28 augusti och 2 oktober för leverantörer av produkter och tjänster till

hälso- och sjukvård.

Schema
onsdag, augusti 28, 2019
08:00 - 09:20 CEST
08:45 - 09:15 CEST

Frukostseminiarium tillsammans med Telia: Lagsport är nyckel till ett digitalt och hållbart Sverige

Hur skapar man förutsättningen för vården att digitaliseras?

Under passet får du ta del av hur region Skåne har arbetat med sin digitalisering av vården.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:25 - 09:30 CEST

Moderator hälsar välkomna

09:30 - 10:00 CEST

Digitala erbjudanden – hur får vi ihop det?

Många tycker att det långsamt med införande för digitala tjänster, men piloterna är många, särskilt för kroniskt sjuka. Och ibland erbjuds trygghetstjänster från alla håll: primärvård, sjukhus och privata vårdgivare. Ska alla erbjuda liknande tjänster? Hur ska vi få det här att fungera?
Och vad händer när både kommunen och landstinget ska in i patientens hem och erbjuda sina tjänster?
SKL har tagit fram en rapport Hemmet är nya platsen för vård och omsorg med digitalt stöd. SKL:s strateg Karina Tellinger berättar hur det ser ut i dag och vilka frågetecken som behöver rätas ut framöver.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 11:00 CEST

Digitala vårdmöten varsågoda – samma möjlighet på alla vårdcentraler

Region Uppsala har infört möjligheten att använda digitala vårdmöten i primärvården. På seminariet berättar Louise Arodén om regionens plan, strategi och mål för införandet. De enskilda verksamheterna fick stort införande över införandet av tjänsten. Anna Waxin är verksamhetschef för Knivsta vårdcentral och tillsammans med Eva Johansson, projektledare, kommer hon att berätta om hur vårdmötena implementeras i vardagen.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:20 CEST
11:20 - 11:50 CEST

E-tjänsten stöd och behandling – innovationslustan växer i regionerna

Anneli Uusitalo har jobbat i en av de regioner som kommit igång mest och använder 1177 Vårdguidens e-tjänst för stöd och behandling – Region Jönköpings län. Nu jobbar hon för Inera som samordnare för att öka användningen av plattformen i hela landet. Nästan alla regioner använder verktyg för iKBT, men det utvecklas och används tjänster inom långt fler områden: stöd till gravida, till personer med kronisk sjukdom som astma, stöd inför operation, uppföljning under och efter behandling, i cancervården med mera. Ett nätverk på över hundra personer har vuxit fram ur viljan att arbeta för kunskapsförsörjning, erfarenhetsutbyte och samverkan.

På seminariet får du veta vad som är på gång inom e-tjänsten runt om i landet.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:50 - 12:20 CEST

Realtidsdata eftertraktad förändring i life science-området

Realtidsdata – eftertraktad förändring i life science-området Vårdens arbetssätt kan omdanas med hjälp realtidsdata. Det är ett område som nästan alla lyfter i life science-arbetet: nyttiggörande av hälsodata, för bättre förebyggande hälsa och individanpassning, för sjukvårdens processer, utveckling av innovationer och för forskning. ”Vi måste kunna jobba med realtidsdata och realtidsevidens. Det kräver en policyutveckling där vi även tar hänsyn till etik och integritet”, säger Jenni Nordborg, regeringens life science-samordnare.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:20 - 13:20 CEST
13:20 - 13:50 CEST

Distansvård för multisjuka - ett breddinförande som vrickar på fundamenten

Det är en sak att driva projekt som omfattar 10 eller 100 patienter. En helt annan att driva igenom en ny vårdform som ska implementeras för 5000 – 10000 patienter. Just nu jobbar Region Östergötland med att skapa vård på distans för sina multisjuka äldre med kroniska sjukdomar. Projektet omfattar både primärvården och kommunal sjukvård och ”vrickar på fundamenten” i vården som den har varit. Första steget var att skapa kunskapsunderlag. Nu handlar det om att jobba nära verksamheterna för att hitta vårdprocesserna och svara på frågan vilka problem som ska lösas. Samtidigt jobbar regionen med upphandlingen. Så hur gör man då för att involvera professionen i ett så omfattande projekt? Hur många är med i utvecklingsarbetet? Vilka deltar i diskussionerna. Och hur skapar man engagemang i de första faserna?


Visa detaljer Gömma detaljer
13:50 - 14:20 CEST

Skatteverket 2.0: Från fruktad skattefogde till omtyckt servicemyndighet

Från att ha tidigare ha varit en fruktad skattefogde har Skatteverket genom värdestyrning och målmedvetet arbete med attityder blivit det man är i dag: en omtyckt servicemyndighet som medborgarna litar på. Så hur går det till att förändra kulturen på en stor myndighet? Hur fick Skatteverket med sig sina medarbetare i processen?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:20 - 14:40 CEST
14:40 - 15:10 CEST

Samförstånd och sammanhang – lärdomar från implementering av iKBT

Något år efter att Region Jönköping infört internetbaserad KBT gjorde dåvarande psykologkandidaterna Johannes Westman och Axel Vilhelmsson som sin examensuppsats en kvalitativ intervjustudie där behandlares upplevelse av den löpande implementeringen kartlades. Där förekom både motstånd och farhågor. I studien framgick vikten av samförstånd och professionella sammanhang för att implementering ska kännas meningsfull. På seminariet berättar Johannes Westman vilka slutsatser och lärdomar han drog av studien och hur han idag använder dessa lärdomar när han ska sjösätta ett nytt sätt att arbeta med digital föräldrarådgivning kring barn och ungas psykiska hälsa.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:10 - 15:40 CEST

E-hälsoläkarföreningen vill ta plats i transformationen

Det finns en ny intresseförening inom Sveriges läkarförbund, nämligen E-hälsoläkarföreningen. Dess medlemmar ser digitaliseringen som en nödvändighet och har förhoppningen att fler läkare ska bli mer aktiva i den digitala transformationen. Och hur kommer framtidens läkare att jobba om tio år? Det vill föreningen att läkarna själva är med och tar kommando över.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:40 - 16:05 CEST

Hur kan samverkan mellan regioner och mellan regioner och näringsliv utformas för att gynna den digitala utvecklingen?

16:05 - 16:10 CEST
08:00 - 09:20 CEST
08:45 - 09:15 CEST

Frukostseminiarium tillsammans med Telia: Lagsport är nyckel till ett digitalt och hållbart Sverige

Hur skapar man förutsättningen för vården att digitaliseras?

Under passet får du ta del av hur region Skåne har arbetat med sin digitalisering av vården.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:25 - 09:30 CEST

Moderator hälsar välkomna

09:30 - 10:00 CEST

Digitala erbjudanden – hur får vi ihop det?

Många tycker att det långsamt med införande för digitala tjänster, men piloterna är många, särskilt för kroniskt sjuka. Och ibland erbjuds trygghetstjänster från alla håll: primärvård, sjukhus och privata vårdgivare. Ska alla erbjuda liknande tjänster? Hur ska vi få det här att fungera?
Och vad händer när både kommunen och landstinget ska in i patientens hem och erbjuda sina tjänster?
SKL har tagit fram en rapport Hemmet är nya platsen för vård och omsorg med digitalt stöd. SKL:s strateg Karina Tellinger berättar hur det ser ut i dag och vilka frågetecken som behöver rätas ut framöver.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 11:00 CEST

Digitala vårdmöten varsågoda – samma möjlighet på alla vårdcentraler

Region Uppsala har infört möjligheten att använda digitala vårdmöten i primärvården. På seminariet berättar Louise Arodén om regionens plan, strategi och mål för införandet. De enskilda verksamheterna fick stort införande över införandet av tjänsten. Anna Waxin är verksamhetschef för Knivsta vårdcentral och tillsammans med Eva Johansson, projektledare, kommer hon att berätta om hur vårdmötena implementeras i vardagen.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:20 CEST
11:20 - 11:50 CEST

E-tjänsten stöd och behandling – innovationslustan växer i regionerna

Anneli Uusitalo har jobbat i en av de regioner som kommit igång mest och använder 1177 Vårdguidens e-tjänst för stöd och behandling – Region Jönköpings län. Nu jobbar hon för Inera som samordnare för att öka användningen av plattformen i hela landet. Nästan alla regioner använder verktyg för iKBT, men det utvecklas och används tjänster inom långt fler områden: stöd till gravida, till personer med kronisk sjukdom som astma, stöd inför operation, uppföljning under och efter behandling, i cancervården med mera. Ett nätverk på över hundra personer har vuxit fram ur viljan att arbeta för kunskapsförsörjning, erfarenhetsutbyte och samverkan.

På seminariet får du veta vad som är på gång inom e-tjänsten runt om i landet.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:50 - 12:20 CEST

Realtidsdata eftertraktad förändring i life science-området

Realtidsdata – eftertraktad förändring i life science-området Vårdens arbetssätt kan omdanas med hjälp realtidsdata. Det är ett område som nästan alla lyfter i life science-arbetet: nyttiggörande av hälsodata, för bättre förebyggande hälsa och individanpassning, för sjukvårdens processer, utveckling av innovationer och för forskning. ”Vi måste kunna jobba med realtidsdata och realtidsevidens. Det kräver en policyutveckling där vi även tar hänsyn till etik och integritet”, säger Jenni Nordborg, regeringens life science-samordnare.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:20 - 13:20 CEST
13:20 - 13:50 CEST

Distansvård för multisjuka - ett breddinförande som vrickar på fundamenten

Det är en sak att driva projekt som omfattar 10 eller 100 patienter. En helt annan att driva igenom en ny vårdform som ska implementeras för 5000 – 10000 patienter. Just nu jobbar Region Östergötland med att skapa vård på distans för sina multisjuka äldre med kroniska sjukdomar. Projektet omfattar både primärvården och kommunal sjukvård och ”vrickar på fundamenten” i vården som den har varit. Första steget var att skapa kunskapsunderlag. Nu handlar det om att jobba nära verksamheterna för att hitta vårdprocesserna och svara på frågan vilka problem som ska lösas. Samtidigt jobbar regionen med upphandlingen. Så hur gör man då för att involvera professionen i ett så omfattande projekt? Hur många är med i utvecklingsarbetet? Vilka deltar i diskussionerna. Och hur skapar man engagemang i de första faserna?


Visa detaljer Gömma detaljer
13:50 - 14:20 CEST

Skatteverket 2.0: Från fruktad skattefogde till omtyckt servicemyndighet

Från att ha tidigare ha varit en fruktad skattefogde har Skatteverket genom värdestyrning och målmedvetet arbete med attityder blivit det man är i dag: en omtyckt servicemyndighet som medborgarna litar på. Så hur går det till att förändra kulturen på en stor myndighet? Hur fick Skatteverket med sig sina medarbetare i processen?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:20 - 14:40 CEST
14:40 - 15:10 CEST

Samförstånd och sammanhang – lärdomar från implementering av iKBT

Något år efter att Region Jönköping infört internetbaserad KBT gjorde dåvarande psykologkandidaterna Johannes Westman och Axel Vilhelmsson som sin examensuppsats en kvalitativ intervjustudie där behandlares upplevelse av den löpande implementeringen kartlades. Där förekom både motstånd och farhågor. I studien framgick vikten av samförstånd och professionella sammanhang för att implementering ska kännas meningsfull. På seminariet berättar Johannes Westman vilka slutsatser och lärdomar han drog av studien och hur han idag använder dessa lärdomar när han ska sjösätta ett nytt sätt att arbeta med digital föräldrarådgivning kring barn och ungas psykiska hälsa.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:10 - 15:40 CEST

E-hälsoläkarföreningen vill ta plats i transformationen

Det finns en ny intresseförening inom Sveriges läkarförbund, nämligen E-hälsoläkarföreningen. Dess medlemmar ser digitaliseringen som en nödvändighet och har förhoppningen att fler läkare ska bli mer aktiva i den digitala transformationen. Och hur kommer framtidens läkare att jobba om tio år? Det vill föreningen att läkarna själva är med och tar kommando över.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:40 - 16:05 CEST

Hur kan samverkan mellan regioner och mellan regioner och näringsliv utformas för att gynna den digitala utvecklingen?

16:05 - 16:10 CEST

Partner

Kontakta oss

Image

Charlotta Kjellberg
Projektledare

charlotta.kjellberg@dagensmedicin.se 
+46 70 722 76 72

Image

Marko Mujic

Deltagaransvarig

marko.mujic@bonniernews.se
+46 72 252 68 32

Image

Annika Östholm

Partneransvarig

annika.ostholm@dagensmedicin.se


Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, Stockholm 113 21 , Sweden