Sjuksköterskans dag 2019

​10 sep 2019

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Sjuksköterskans dag 2019

Den svenska hälso- och sjukvården står inför en strukturförändring i syfte att forma framtidens nära vård. En modern, jämlik vård och miljö för såväl patienter som för dig som sjuksköterska och arbetstagare. Att arbetssituationen idag har utmaningar är alla överens om, men hur kan vi nå konsensus gällande lösningarna för en bättre miljö i framtiden? Hur långt når vi med till exempel ökad samverkan och är personcentrerad vård en av nycklarna?

 

Ta del av stor erfarenhet, gedigen forskning och nya metoder på Sjuksköterskans dag.

Välkommen den 10 september.

Talare

Anna Nergårdh

Anna Nergårdh

Regeringens särskilda utredare
Elisabeth Carlson

Elisabeth Carlson

Docent i vårdvetenskap
Elisabeth Eero

Elisabeth Eero

Verksamhetschef Övertorneå hälsocentral
Johanna Ulfvarson

Johanna Ulfvarson

Sakkunnig, Svensk sjuksköterskeförening
Viviana Lundberg

Viviana Lundberg

Leg. sjuksköterska, ordf. European Nursing Students Association
Helen Conte

Helen Conte

Specialistsjuksköterska, adjunkt Karolinska Institutet
Helena Berggren

Helena Berggren

Sjuksköterska och stresspedagog
Maria Rännare

Maria Rännare

AKS, Övertorneå hälsocentral
Ann Johansson

Ann Johansson

vice förbundsordförande Vårdförbundet
Eva-Lisa Krabbe

Eva-Lisa Krabbe

Leg sjuksköterska (1974), fd förbundssekreterare och förbundsombudsman, Vårdförbundet.
Info

Datum: Tisdag 10 september 2019

Tid: ​Registrering från kl 09.00

Var:  ​Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm

Deltagaravgift

3.095:- exkl. moms för prenumeranter Dagens Medicin. En deltagare per prenumeration.

3.595:- exkl. moms för anställda i sjukvården, förtroendevalda, företrädare för myndigheter och patienter. 


5.995:- exkl. moms för leverantörer av produkter och tjänster till till hälso- och sjukvården. 

Dagens program
tisdag, september 10, 2019
09:00 - 09:30 CEST

Registrering och kaffe

09:30 - 10:15 CEST

Slutspurten för utredningen En god nära vård

Regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh presenterar innehållet i den senaste delredovisningen. Utredningen God och nära vård ska ytterst medverka till strukturförändring av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och göra primärvården till den verkliga basen och första linjen i hälso- och sjukvården. Hittills har flera förslag som lyfter fram vikten av den kommunala hälso- och sjukvårdens omsorg presenterats, vilket branschen har mottagit positivt. Nästa år är det dags för slutbetänkandet - hör Anna Nergårdh ge sin bild av var man står idag.  

Visa detaljer Gömma detaljer
10:15 - 10:45 CEST

Samarbeta eller inte samarbeta. Vad är bäst för patienten?

Vad är syftet med att sjuksköterskor ska samarbeta med andra professioner? På vilket sätt gynnar det patienten?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:45 - 11:15 CEST
11:15 - 11:30 CEST

Betydelsen av sjuksköterskors insatser för en personcentrerad vård och jämlik hälsa i den nära vården.

Hälsoperspektivet behöver få ett större fokus inom hälso- och sjukvården. Dels handlar det om förebyggande insatser, dels om att den som är sjuk ska kunna leva ett hälsosamt liv. För det krävs ett befolkningsinriktat hälsoarbete – sådant arbete som ofta utförs av sjuksköterskor. Därför behöver uppdraget bli tydligt och ges tillräckligt med resurser. Insatserna behöver bli mindre fragmentariska, utgå från person istället för organisation - där vården blir mer sammanhållen.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:00 CEST

Gör vi vad vi vet och vet vi vad vi gör: Handledning på evidensbaserad grund

Det har länge pratats om satsningar på fler utbildningsplatser, om bristen på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor och om utbildningsplatser som står tomma. Och trots att flera kloka förslag för att säkerställa sjuksköterskans yrkeskompetens har presenterats saknas en viktig faktor - en seriös diskussion kring den pedagogik som används för lärande, enligt Elisabeth Carlson. Inte minst i den handledning för alla de sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som möter studenter i verksamhetsförlagd utbildning. Elisabeth Carlsson är docent i vårdvetenskap med särskilt fokus på vårdpedagogiska frågor. Ta del av hennes erfarenhet kring varför en god lärandemiljö också ger en god arbetsmiljö.   

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:00 CEST
13:00 - 13:45 CEST

Nära vård - på vårt sätt

Demografin har tvingat fram nytänkande i Övertorneå vilket har resulterat i en egen arbetsmodell för en god hälso- och sjukvård. Modellens utgångspunkt är ett promotivt arbete där patienter får ta allt större ansvar för sin egen hälsa. Verksamhetschefen Elisabeth Eero berättar om vilka framgångsfaktorer som har varit viktigast och vad som krävs för att lyckas.

Övertorneå var också först med AKS-sköterskor, avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, i primärvården. Elisabeth Eero importerade idén från Finland och övertygade landstinget om att få göra ett pilotprojekt. I utredningen om framtidens specialistsjuksköterska som presenterade i november 2018 föreslogs att avancerad klinisk specialistsjuksköterska, AKS bli en ny högskoleexamen.
I Norrbotten kommer inom kort 20 AKS-sköterskor att vara verksamma. Ta del av deras erfarenheter den nya kompetensen.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:45 - 14:30 CEST

Två Generationer av Omvårdnad

En ny generation sjuksköterskor har börjat komma ut i arbetslivet. En generation som från och med utbildningens första dag har talat personcentrerad vård och arbete i team. Lyssna till två generationer sjuksköterskor som samtalar om utmaningar i arbetslivet, om att vara ny i sjuksköterskeprofessionen, digitaliseringen och om framtidens nya nära vård.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:00 CEST
15:00 - 15:30 CEST

Nya metoder och processer inom omvårdnad leder till mer säker, tillgänglig och trygg vård

Sjuksköterskor initierar och utvecklar fortlöpande nya arbetsmetoder och processer inom omvårdnad. Johanna Ulfvarson visar på en sjukvård som bättre behöver ta tillvara detta engagemang för att erbjuda nya sätt att möta patienter på deras villkor.
 
Kan den digitala tekniken blir ett verktyg till mer säker, tillgänglig och trygg vård? Hur kan vi bättre bygga sjukvården utifrån patientens behov - med omvårdnad i fokus. Och vad krävs för att vårdsystemet ska generera högre nytta för både patient, vårdgivare och - inte minst - samhället som bär de stora kostnaderna?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 16:00 CEST

Kan man skydda sig mot stress?

Sjuksköterskan Helena Berggren insåg försent att det var dags att stanna upp och lyssna till sin kropp. Efter åtta-månaders sjukskrivning utbildade hon sig till Stresspedagog och jobbar nu som företagssjuksköterska. Vad krävs för att skapa en hållbar arbetssituation inom vården? Helena Berggren ger sin professionella syn på frågan samt delar med sig av några redskap för att hantera ett hektiskt arbetsliv.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:15 CEST

Dagens summeras och avslutas

09:00 - 09:30 CEST

Registrering och kaffe

09:30 - 10:15 CEST

Slutspurten för utredningen En god nära vård

Regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh presenterar innehållet i den senaste delredovisningen. Utredningen God och nära vård ska ytterst medverka till strukturförändring av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och göra primärvården till den verkliga basen och första linjen i hälso- och sjukvården. Hittills har flera förslag som lyfter fram vikten av den kommunala hälso- och sjukvårdens omsorg presenterats, vilket branschen har mottagit positivt. Nästa år är det dags för slutbetänkandet - hör Anna Nergårdh ge sin bild av var man står idag.  

Visa detaljer Gömma detaljer
10:15 - 10:45 CEST

Samarbeta eller inte samarbeta. Vad är bäst för patienten?

Vad är syftet med att sjuksköterskor ska samarbeta med andra professioner? På vilket sätt gynnar det patienten?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:45 - 11:15 CEST
11:15 - 11:30 CEST

Betydelsen av sjuksköterskors insatser för en personcentrerad vård och jämlik hälsa i den nära vården.

Hälsoperspektivet behöver få ett större fokus inom hälso- och sjukvården. Dels handlar det om förebyggande insatser, dels om att den som är sjuk ska kunna leva ett hälsosamt liv. För det krävs ett befolkningsinriktat hälsoarbete – sådant arbete som ofta utförs av sjuksköterskor. Därför behöver uppdraget bli tydligt och ges tillräckligt med resurser. Insatserna behöver bli mindre fragmentariska, utgå från person istället för organisation - där vården blir mer sammanhållen.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:00 CEST

Gör vi vad vi vet och vet vi vad vi gör: Handledning på evidensbaserad grund

Det har länge pratats om satsningar på fler utbildningsplatser, om bristen på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor och om utbildningsplatser som står tomma. Och trots att flera kloka förslag för att säkerställa sjuksköterskans yrkeskompetens har presenterats saknas en viktig faktor - en seriös diskussion kring den pedagogik som används för lärande, enligt Elisabeth Carlson. Inte minst i den handledning för alla de sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som möter studenter i verksamhetsförlagd utbildning. Elisabeth Carlsson är docent i vårdvetenskap med särskilt fokus på vårdpedagogiska frågor. Ta del av hennes erfarenhet kring varför en god lärandemiljö också ger en god arbetsmiljö.   

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:00 CEST
13:00 - 13:45 CEST

Nära vård - på vårt sätt

Demografin har tvingat fram nytänkande i Övertorneå vilket har resulterat i en egen arbetsmodell för en god hälso- och sjukvård. Modellens utgångspunkt är ett promotivt arbete där patienter får ta allt större ansvar för sin egen hälsa. Verksamhetschefen Elisabeth Eero berättar om vilka framgångsfaktorer som har varit viktigast och vad som krävs för att lyckas.

Övertorneå var också först med AKS-sköterskor, avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, i primärvården. Elisabeth Eero importerade idén från Finland och övertygade landstinget om att få göra ett pilotprojekt. I utredningen om framtidens specialistsjuksköterska som presenterade i november 2018 föreslogs att avancerad klinisk specialistsjuksköterska, AKS bli en ny högskoleexamen.
I Norrbotten kommer inom kort 20 AKS-sköterskor att vara verksamma. Ta del av deras erfarenheter den nya kompetensen.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:45 - 14:30 CEST

Två Generationer av Omvårdnad

En ny generation sjuksköterskor har börjat komma ut i arbetslivet. En generation som från och med utbildningens första dag har talat personcentrerad vård och arbete i team. Lyssna till två generationer sjuksköterskor som samtalar om utmaningar i arbetslivet, om att vara ny i sjuksköterskeprofessionen, digitaliseringen och om framtidens nya nära vård.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:00 CEST
15:00 - 15:30 CEST

Nya metoder och processer inom omvårdnad leder till mer säker, tillgänglig och trygg vård

Sjuksköterskor initierar och utvecklar fortlöpande nya arbetsmetoder och processer inom omvårdnad. Johanna Ulfvarson visar på en sjukvård som bättre behöver ta tillvara detta engagemang för att erbjuda nya sätt att möta patienter på deras villkor.
 
Kan den digitala tekniken blir ett verktyg till mer säker, tillgänglig och trygg vård? Hur kan vi bättre bygga sjukvården utifrån patientens behov - med omvårdnad i fokus. Och vad krävs för att vårdsystemet ska generera högre nytta för både patient, vårdgivare och - inte minst - samhället som bär de stora kostnaderna?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 16:00 CEST

Kan man skydda sig mot stress?

Sjuksköterskan Helena Berggren insåg försent att det var dags att stanna upp och lyssna till sin kropp. Efter åtta-månaders sjukskrivning utbildade hon sig till Stresspedagog och jobbar nu som företagssjuksköterska. Vad krävs för att skapa en hållbar arbetssituation inom vården? Helena Berggren ger sin professionella syn på frågan samt delar med sig av några redskap för att hantera ett hektiskt arbetsliv.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:15 CEST

Dagens summeras och avslutas

Kontakta oss

Image

Pernilla Åbrink

Projektledare

pernilla.abrink@bbm.bonnier.se 

073-558 65 59

Image

Gabriella Lundström

Produktionsledare

deltagare@dagensmedicin.se 

076-940 30 72

Image

Annika Östholm

Partneransvarig

annika.ostholm@dagensmedicin.se

Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, Stockholm 113 21, Sweden