Smärtdagen 2019


20 september

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder

Smärtdagen 2019

Smärta är bland de vanligaste symtom personer söker för hos primärvården. Den syns inte utanpå, men är en mycket vanlig anledning till sjukfrånvaro eller att inte lyckas få ett jobb. Det behöver tas krafttag mot onödigt lidande och onödiga kostnader för vården och samhället.

 

Beslutsfattare i regionerna och vårdens experter står inför stora utmaningar att bättre kunna hjälpa människor med kronisk smärta. 

 

Smärtdagen 2019 tar sikte på:

 

  • Möjligheter och utmaningar för en ny struktur i primärvården
  • Behandlingsmodeller – hur funkar det på nätet?
  • Om den nya nationella kunskapsstyrningen kan ge lindring i smärtpatienterna vardag?
  • Smärtpatienternas tankar kring hur livskvalitén kan stärkas
  • Sambandet smärta och psykisk ohälsa – vad kan vården göra?

 

Du får under en högaktuell dag de senaste rönen om smärta sett från nya behandlingsmetoder, ny forskning, nya strategier och förebyggande arbete, allt för att kunna utveckla ditt arbete och din verksamhet.

 

Välkommen till Dagens Medicins konferens Smärtdagen 2019!

Talare (fler under inbjudan)

Mats Rothman

Mats Rothman

Överläkare ortopedi och processansvarig för Krafttag mot vårdorsakat läkemedelsberoende i Region Västmanland. Guldpillervinnare 2018.
Maria Brygg

Maria Brygg

Specialist i allmänmedicin, Region Västmanland
Rikard Wicksell

Rikard Wicksell

Ordförande i Nationella programrådet för nervsystemets sjukdomar, Region Skåne
Irene Sjöberg

Irene Sjöberg

Fysioterapeut och processledare, Region Kalmar
Åsa Kadowaki

Åsa Kadowaki

Psykiater och leg. psykoterapeut, Region Kalmar
Jesper Petersson

Jesper Petersson

Ordf. i Nationella programrådet för nervsystemets sjukdomar, docent och verksamhetschef inom Skånes universitetssjukvård
Anna Starbrink

Anna Starbrink

Hälso- och sjukvårdsregionråd (L), Region Stockholm
Peter Dahm

Peter Dahm

Överläkare, verksamhetschef för anestesi och intensivvård, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal
Info

Datum: Fredag 20 september 2019

Tid: ​Registrering från kl 09.00

Var: Bygget, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Deltagaravgift

3.095:- exkl. moms gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter, patienter och forskning.


3.495:- exkl. moms ordinarie avgift.


6.995:- exkl. moms ​för leverantörer till hälso- och sjukvården.

Partners

Kontakta oss

Image

Hans Schmidt

Projektledare

hans.schmidt@bbm.bonnier.se

+46 708 76 49 49

Bygget
Norrlandsgatan 11, Stockholm 11143, Sweden