Framtidens möjligheter för en smartare vård

Idag görs investeringar i nya sjukhus i Sverige för flera miljarder. Samtidigt ifrågasätts om de fastigheter som konstrueras kommer att hålla måttet när de väl står klara.


Hur bygger man sjukhus som fortfarande är moderna när de är färdigbyggda? Vilka nya tekniska lösningar kommer behövas i framtiden? Hur bygger man hållbart?


Den 16 april 2020 anordnar Dagens Medicin Agenda konferensen Smarta sjukhus – teknik, flöden, människor.

Under dagen diskuteras hur lokalerna planeras och vad det är som faktiskt avgör behoven – när det kommer till allt från fastigheterna i sin helhet, till tekniska innovationer, processer och arkitektur.


Vi samlar beslutsfattare inom privat och offentlig sjukvård samt politiker och experter som styr över framtidens sjukhus och dess utveckling.


Schema
torsdag, april 16, 2020
09:20 - 09:25 CEST

Välkommen!

Moderator Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin, hälsar välkommen.


Visa detaljer Gömma detaljer
09:25 - 09:50 CEST

Så ska dagens och morgondagens sjukhus möta framtidens behov

I höstas tillsattes Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård. Målet är fler lyckade projekt som går hand i hand med vårdutvecklingen. Både pågående och planerade projekt ska kartläggas och analyseras. Hur långt har utredningen kommit hittills, vilka fallgropar, utmaningar och lärdomar kan vi ta med oss redan idag?

Visa detaljer Gömma detaljer
09:50 - 10:15 CEST

Paradigmskiftet – så byggs framtidens sjukhus för nära vård

År 2023 ska Högsbo specialistsjukhus invigas. Här har man utmanat alla traditionella föreställningar om klinisk verksamhet för att stå rustad inför en oviss framtid. Patient- och personalflöden har separerats och här kommer inga fasta expeditioner, väntrum eller dedikerade arbetsrum att finnas. Istället byggs sjukhuset för flexibilitet, nya arbetsformer för nära vård och nya it-stöd med aktivitetsbaserade arbetsytor. Förändringsresan innebär mycket känslor och involvering är en nyckelfaktor.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:15 - 10:40 CEST

En byggresa från kulturkrock till gemensam vision

Hösten 2019 driftsattes Södersjukhusets nya vårdbyggnad med sju nya vårdavdelningar och behandlingsbyggnad med operationsverksamhet, sterilcentrum och patologilab. I vår är det dags för akutmottagningen att flytta. Här delar Södersjukhuset med sig av sina lärdomar och erfarenheter, samt tipsar om fallgropar och missförstånd som kan undvikas när sjukvården och byggbranschen ska arbeta sida vid sida. 


Visa detaljer Gömma detaljer
10:40 - 11:00 CEST
11:00 - 11:20 CEST

Panel: Bygga om och bygga nytt – och bygga om igen?

Skräckexemplet är att bygget är omodernt redan när det står klart. Hur bygger vi framtidens sjukhus som är moderna och långsiktigt hållbara? Som dessutom är kostnadseffektiva och med miljöperspektiv? Går det? Fallgroparna? Hur ska vi lyckas?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:20 - 11:45 CEST

Bygger framtidens förlossningsvård

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i flera år planerat för en ny vårdbyggnad för förlossningsverksamhet och neonatalsjukvård – år 2026 ska det nya höghuset stå klart. Att familjen ska få möjlighet att vara tillsammans i alla vårdkedjans delar har varit en grundsten i utformningen. Men också att skapa en lugn och rofylld miljö. Nu pågår också forskning i ett av de specialbyggda förlossningsrummen som står modell för den framtida förlossningsvården. Ta del av tankar och lärdomar om rummets betydelse för bättre förlossningsupplevelser och en vårdande arkitektur.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:45 - 12:05 CEST

Ljus, ljud, form och färg – vårdande arkitektur i högteknologisk miljö

I forskningsprogrammet Vårdande i högteknologiska miljöer har forskare tittat på hur interiör, ljus och ljud påverkar patient, närstående och medarbetare genom ett specialinrett intensivvårdrum på Södra Älvsborgs sjukhus. Miljön har visat sig ha effekt på det psykiska välbefinnandet och patientens återhämtning efter hemkomst. Här får du ta del av den senaste forskningen.


Visa detaljer Gömma detaljer
12:05 - 13:05 CEST
13:05 - 13:30 CEST

Partnerspår: Hur bygger vi för att möta framtidens vårdbehov?

Under de senaste tio åren har Locum och Region Stockholm genomfört den största satsningen någonsin på att bygga ut och om vårdlokalerna i länet. Åtta sjukhus har fått ny- eller tillbyggnationer till en kostnad av cirka 14 miljarder kronor. Med tanke på att det tidigare inte byggts något sjukhus i Stockholmsområdet på runt 40 år så var det i flera avseenden ett arbete som började med ett vitt papper. Vad krävs för att bygga lokaler som möter framtidens vårdbehov? Vi delar med oss av de största lärdomarna från dessa jätteprojekt.Partner: Locum


Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:05 CEST

Utblick: Nya barnsjukhuset i Helsingfors

På det nya barnsjukhuset vid Helsingfors universitetssjukhus står hela familjen i centrum. Här kan föräldrar delta i de flesta vårdskeenden och stanna hos sina barn dygnet runt under hela vårdtiden. Barn, föräldrar och kliniska medarbetare har varit en viktig del i hela processen tillsammans med arkitekter och ingenjörer. Eftersom sjukhuset ger specialiserad sjukvård för nyfödda till 15-åringar, många av dem svårt sjuka, har miljön spelat en stor roll. Tove Jansson och hennes muminberättelser genomsyrar designen och byggnaden är planerad så att man våning för våning rör sig från havets botten, stranden, skogen och upp till rymden. Det nya barnsjukhuset öppnade upp portarna 2018 och utvärderar nu sitt arbete.Seminariet är på engelska


Visa detaljer Gömma detaljer
14:05 - 14:30 CEST

Så formar och testar patienter Malmös nya vårdbyggnader

När Malmös nya sjukhusområde nu byggs är patientrepresentanter involverade i hela processen. Bland annat har de, tillsammans med sjukvårdspersonal, använt sig av VR för att testa de ritade miljöerna samt prövat de provbyggda rummen i en fysisk miljö. Här delar representanter från Skånes universitetssjukhus med sig om erfarenheter och lärdomar om samspelet mellan olika funktioner i byggnadsprocessen, tips och framgångsrika arbetssätt.


Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 14:50 CEST
14:50 - 15:10 CEST

NKS: Lärdomar, erfarenheter och lyckade satsningar

Uppförandet av den nya sjukhusbyggnaden på Karolinska universitetssjukhuset i Solna är det första sjukhuset i denna storlek som har byggts i Sverige på 40 år. Bygget har kantats av utmaningar och satt fokus på vikten av en gemensam syn, planering, struktur och organisation. Samtidigt är sjukhuset designat för att möta framtidens högspecialiserade vård och möjliggöra världsledande forskning, utbildning och innovation gällande infrastruktur, teknik och arbetssätt. Här ska varje kvadratmeter vara till nytta och principerna för delade vårdytor och utrustning samt just-in time leveranser har tagits långt. Ta del av några av lärdomarna från Sveriges mest kända sjukhusbygge. 


Visa detaljer Gömma detaljer
15:10 - 15:40 CEST

När vården morderniseras kan sjukhuset stå tomt – en nordisk överblick

Vad kommer sjukhuset som fysisk byggnad att spela för roll framöver? I östra Finland gick nio kommuner samman för att rädda sitt sjukhus. Men idag ekar sjukhuset nästintill tomt då vården har flyttat hem till invånarna. Anledningen stavas samarbete och organisering mellan sjukvård, primärvård, kommun, socialtjänst och lokalbefolkning. Ta del av arbetet bakom och hur södra Lappland nu arbetar enligt ett liknande koncept. Inspireras också av distanslösningar i Norden med syfte att nå en god och nära vård. Här är trenden tydlig – när vården flyttar in i medborgarnas egna hem skapar det trygghet och frihet samt minskar belastningen på klimat, fysisk infrastruktur och ekonomi.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:40 - 16:05 CEST

Drönare och snabb filöverföring – Norrlands universitetssjukhus testar 5G

I december började Region Västerbotten tester med 5G inom vården. Det har bland annat handlat om drönare som filmar icensatta olyckor för att bättre förbereda ambulanspersonal och att skicka filer från mammografin för att undvika köbildning. Testerna är en del i arbetet med att skapa en god och nära vård och använda teknik för verksamhetsutveckling. Ta del av NUS olika idéer och hur medarbetarna agerar utvecklingsmotorer för framtidens vård.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:05 - 16:10 CEST

Dagen sammanfattas och avslutas

09:20 - 09:25 CEST

Välkommen!

Moderator Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin, hälsar välkommen.


Visa detaljer Gömma detaljer
09:25 - 09:50 CEST

Så ska dagens och morgondagens sjukhus möta framtidens behov

I höstas tillsattes Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård. Målet är fler lyckade projekt som går hand i hand med vårdutvecklingen. Både pågående och planerade projekt ska kartläggas och analyseras. Hur långt har utredningen kommit hittills, vilka fallgropar, utmaningar och lärdomar kan vi ta med oss redan idag?

Visa detaljer Gömma detaljer
09:50 - 10:15 CEST

Paradigmskiftet – så byggs framtidens sjukhus för nära vård

År 2023 ska Högsbo specialistsjukhus invigas. Här har man utmanat alla traditionella föreställningar om klinisk verksamhet för att stå rustad inför en oviss framtid. Patient- och personalflöden har separerats och här kommer inga fasta expeditioner, väntrum eller dedikerade arbetsrum att finnas. Istället byggs sjukhuset för flexibilitet, nya arbetsformer för nära vård och nya it-stöd med aktivitetsbaserade arbetsytor. Förändringsresan innebär mycket känslor och involvering är en nyckelfaktor.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:15 - 10:40 CEST

En byggresa från kulturkrock till gemensam vision

Hösten 2019 driftsattes Södersjukhusets nya vårdbyggnad med sju nya vårdavdelningar och behandlingsbyggnad med operationsverksamhet, sterilcentrum och patologilab. I vår är det dags för akutmottagningen att flytta. Här delar Södersjukhuset med sig av sina lärdomar och erfarenheter, samt tipsar om fallgropar och missförstånd som kan undvikas när sjukvården och byggbranschen ska arbeta sida vid sida. 


Visa detaljer Gömma detaljer
10:40 - 11:00 CEST
11:00 - 11:20 CEST

Panel: Bygga om och bygga nytt – och bygga om igen?

Skräckexemplet är att bygget är omodernt redan när det står klart. Hur bygger vi framtidens sjukhus som är moderna och långsiktigt hållbara? Som dessutom är kostnadseffektiva och med miljöperspektiv? Går det? Fallgroparna? Hur ska vi lyckas?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:20 - 11:45 CEST

Bygger framtidens förlossningsvård

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i flera år planerat för en ny vårdbyggnad för förlossningsverksamhet och neonatalsjukvård – år 2026 ska det nya höghuset stå klart. Att familjen ska få möjlighet att vara tillsammans i alla vårdkedjans delar har varit en grundsten i utformningen. Men också att skapa en lugn och rofylld miljö. Nu pågår också forskning i ett av de specialbyggda förlossningsrummen som står modell för den framtida förlossningsvården. Ta del av tankar och lärdomar om rummets betydelse för bättre förlossningsupplevelser och en vårdande arkitektur.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:45 - 12:05 CEST

Ljus, ljud, form och färg – vårdande arkitektur i högteknologisk miljö

I forskningsprogrammet Vårdande i högteknologiska miljöer har forskare tittat på hur interiör, ljus och ljud påverkar patient, närstående och medarbetare genom ett specialinrett intensivvårdrum på Södra Älvsborgs sjukhus. Miljön har visat sig ha effekt på det psykiska välbefinnandet och patientens återhämtning efter hemkomst. Här får du ta del av den senaste forskningen.


Visa detaljer Gömma detaljer
12:05 - 13:05 CEST
13:05 - 13:30 CEST

Partnerspår: Hur bygger vi för att möta framtidens vårdbehov?

Under de senaste tio åren har Locum och Region Stockholm genomfört den största satsningen någonsin på att bygga ut och om vårdlokalerna i länet. Åtta sjukhus har fått ny- eller tillbyggnationer till en kostnad av cirka 14 miljarder kronor. Med tanke på att det tidigare inte byggts något sjukhus i Stockholmsområdet på runt 40 år så var det i flera avseenden ett arbete som började med ett vitt papper. Vad krävs för att bygga lokaler som möter framtidens vårdbehov? Vi delar med oss av de största lärdomarna från dessa jätteprojekt.Partner: Locum


Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:05 CEST

Utblick: Nya barnsjukhuset i Helsingfors

På det nya barnsjukhuset vid Helsingfors universitetssjukhus står hela familjen i centrum. Här kan föräldrar delta i de flesta vårdskeenden och stanna hos sina barn dygnet runt under hela vårdtiden. Barn, föräldrar och kliniska medarbetare har varit en viktig del i hela processen tillsammans med arkitekter och ingenjörer. Eftersom sjukhuset ger specialiserad sjukvård för nyfödda till 15-åringar, många av dem svårt sjuka, har miljön spelat en stor roll. Tove Jansson och hennes muminberättelser genomsyrar designen och byggnaden är planerad så att man våning för våning rör sig från havets botten, stranden, skogen och upp till rymden. Det nya barnsjukhuset öppnade upp portarna 2018 och utvärderar nu sitt arbete.Seminariet är på engelska


Visa detaljer Gömma detaljer
14:05 - 14:30 CEST

Så formar och testar patienter Malmös nya vårdbyggnader

När Malmös nya sjukhusområde nu byggs är patientrepresentanter involverade i hela processen. Bland annat har de, tillsammans med sjukvårdspersonal, använt sig av VR för att testa de ritade miljöerna samt prövat de provbyggda rummen i en fysisk miljö. Här delar representanter från Skånes universitetssjukhus med sig om erfarenheter och lärdomar om samspelet mellan olika funktioner i byggnadsprocessen, tips och framgångsrika arbetssätt.


Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 14:50 CEST
14:50 - 15:10 CEST

NKS: Lärdomar, erfarenheter och lyckade satsningar

Uppförandet av den nya sjukhusbyggnaden på Karolinska universitetssjukhuset i Solna är det första sjukhuset i denna storlek som har byggts i Sverige på 40 år. Bygget har kantats av utmaningar och satt fokus på vikten av en gemensam syn, planering, struktur och organisation. Samtidigt är sjukhuset designat för att möta framtidens högspecialiserade vård och möjliggöra världsledande forskning, utbildning och innovation gällande infrastruktur, teknik och arbetssätt. Här ska varje kvadratmeter vara till nytta och principerna för delade vårdytor och utrustning samt just-in time leveranser har tagits långt. Ta del av några av lärdomarna från Sveriges mest kända sjukhusbygge. 


Visa detaljer Gömma detaljer
15:10 - 15:40 CEST

När vården morderniseras kan sjukhuset stå tomt – en nordisk överblick

Vad kommer sjukhuset som fysisk byggnad att spela för roll framöver? I östra Finland gick nio kommuner samman för att rädda sitt sjukhus. Men idag ekar sjukhuset nästintill tomt då vården har flyttat hem till invånarna. Anledningen stavas samarbete och organisering mellan sjukvård, primärvård, kommun, socialtjänst och lokalbefolkning. Ta del av arbetet bakom och hur södra Lappland nu arbetar enligt ett liknande koncept. Inspireras också av distanslösningar i Norden med syfte att nå en god och nära vård. Här är trenden tydlig – när vården flyttar in i medborgarnas egna hem skapar det trygghet och frihet samt minskar belastningen på klimat, fysisk infrastruktur och ekonomi.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:40 - 16:05 CEST

Drönare och snabb filöverföring – Norrlands universitetssjukhus testar 5G

I december började Region Västerbotten tester med 5G inom vården. Det har bland annat handlat om drönare som filmar icensatta olyckor för att bättre förbereda ambulanspersonal och att skicka filer från mammografin för att undvika köbildning. Testerna är en del i arbetet med att skapa en god och nära vård och använda teknik för verksamhetsutveckling. Ta del av NUS olika idéer och hur medarbetarna agerar utvecklingsmotorer för framtidens vård.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:05 - 16:10 CEST

Dagen sammanfattas och avslutas

Talare

Sofia Wallström

Sofia Wallström

generaldirektör, IVO
Niclas Forsling

Niclas Forsling

projektledare vård och omsorg på distans, Glesbygdsmedicinskt centrum
Anneli Falk

Anneli Falk

projektledare förlossningsvården Sahlgrenska universitetssjukhuset
Pekka Lahdenne

Pekka Lahdenne

Head of digital and innovation services Helsingfors universitetssjukhus
Christine Hammarling

Christine Hammarling

arkitekt Tengbom och adjungerad professor vid Centrum för vårdens arkitektur, Chalmers
Bengt Andersson

Bengt Andersson

seniorrådgivare välfärdsteknologi på Nordens välfärdscenter
Berit Lindahl

Berit Lindahl

professor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås och Lunds universitet
Johannes Hörnberg

Johannes Hörnberg

verksamhetschef it, Region Västerbotten
Sören Orehag

Sören Orehag

programdirektör, programkontoret, Södersjukhuset
Astrid Hansson

Astrid Hansson

lokalplanerare för Nya sjukhusområdet Malmö, Regionfastigheter, Region Skåne
Björn Åsander

Björn Åsander

projektdirektör, Locum
Henrik Almgren

Henrik Almgren

projektledare Göteborgssjukvården – Högsbo specialistsjukhus
Kristina Olsson

Kristina Olsson

patientrepresentant i IVA samt vårdavdelningsprocessen Nya sjukhusområdet Malmö
Nicke Svanvik

Nicke Svanvik

utvecklings- och innovationsdirektör på Karolinska universitetssjukhuset
Kirsti Marttila Gaard

Kirsti Marttila Gaard

verksamhetsledare för vårdavdelningsprocessen, Programkontoret SUS
Info

Datum: Torsdag 16 april 2020

Tid: ​09:00-16:00

Var: IVA Konferenscenter, Stockholm

Dagens program kommer inom kort. 

ORDINARIE PRISER

3.595:- exkl. moms för anställda i sjukvården, förtroendevalda, företrädare för myndigheter och patienter.

5.995:- exkl. moms för leverantörer av produkter och tjänster samt konsulter till hälso- och sjukvården.


3.095:- exkl. moms för prenumeranter på Dagens Medicin för anställda i sjukvården, förtroendevalda, företrädare för myndigheter och patienter. En deltagare per prenumeration.

5.495:- exkl. moms för prenumeranter på Dagens Medicin för leverantörer av produkter och tjänster samt konsulter till hälso- och sjukvården. En deltagare per prenumeration


Partners

Kontakta oss

Image

Gabriella Lundström 

Produktionsledare

deltagare@dagensmedicin.se 

+46 76 940 30 72

Image

Maritza Pavlov​

Partneransvarig

maritza.pavlov@dagensmedicin.se

Image

Jessica Bergh

Projektledare

jessica.bergh@dagensmedicin.se

IVA Konferenscenter
Grev Turegatan 16, Stockholm, Stockholm 10242, Sweden