Framgångsfaktorer för vård i kommun

17 mars


I transformationen av svensk hälso- och sjukvården har kommunerna en nyckelroll för att möta invånarnas behov av en god och nära vård. För att lyckas behöver arbetssätt utvecklas, samarbeten tryggas, kompetens byggas på och ny teknik implementeras i allt högre takt. Hur ser framtidens vård i kommunal regi ut? Vilka byggstenar finns redan på plats, och vilka saknas?


Välkommen till en dag med fokus på den kommunala vårdens särskilda utmaningar och lösningar, där du får ta del av  goda exempel från kommunerna som ligger i framkant.

Preliminärt program


08.00-09.00 Registrering 


08.30-08.55 Partnerfrukost: Har vägen till en sjukt bra vård för kroniskt sjuka hjärtkärlpatienter förbättrats?

Emma Spak, sektionschef sektionen för Hälso-och sjukvård på Sveriges Kommuner och Regjoner (SKR)

Inger Ros, ordf. Riksförbundet Hjärtlung, m fl

Partner: Boehringer Ingelheim och Amgen


09.05-09.15 Välkommen!

Moderator Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin, hälsar välkommen och samtalar med Jonas Bergstedt, Ung diabetes på Vårdarenans huvudscen.


09.15-09.35 Så ser vården ut om God och nära vård-förslagen genomförs 
Efter tre år av intensivt insamlings- och förankringsarbete med hundratals möten, kontaktytor och inspel lämnas huvudutredningen om God och nära vård in till socialdepartementet i mars 2020. Här får du ta del av inriktningen på de förslag som lämnas om en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård. Och svar på frågan: Hur ser den nya hälso- och sjukvården ut för patienter och personal? Regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh talar med fokus på primärvård i regional och kommunal regi.

Anna Nergårdh, regeringen särskilda utredare


09.35-09.50 Panel: Blev det som vi tänkt?
Transformationen av svensk hälso- och sjukvård är redan igång, även om mycket återstår. Vad har blivit bra? Vad saknas? En expertpanel resonerar om utvecklingen så här långt.

Anna Nergårdh, regeringen särskilda utredare

Göran Stiernstedt, regeringens särskilde utredare

Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare för Nära vård, Sveriges Kommuner och Regioner

​Magnus Isacson, ordförande Svensk förening för allmänmedicin, SFAM


09.50-10.15 Förmiddagskaffe i utställningsområdet


10.15-10.40  Med en gemensam färdplan flyttas fokus från sjukdom till hälsa

Målet är en nära vård och omsorg designad för människor. En personcentrerad vård och omsorg som bygger långsiktiga relationer och som har fokus på hälsa. För att klara omställningen behövs både en gemensam målbild och färdplan och att vi arbetar över organisationsgränser på riktigt. Hur kan stuprörs- och revirtänk slängas överbord och samarbete bli på riktigt med hälsa som gemensamt mål?  
Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare för Nära vård, Sveriges Kommuner och Regioner


10.45-11.10 Skräddarsydda lösningar för den nära vården 

Nya närvårdssystem behöver möta patientgrupper med både varierande sjuklighet och tillstånd. Det finns många goda exempel ute i landet, exempelvis mobila team med hemsjukvårdsläkare och närsjukvårdsteam med geriatrisk kompetens, förstärkta samverkanskedjor kring kritiska ansvarsväxlingar och system för tidig upptäckt av riskpatienter. Här presenteras tre olika modeller för vårdlösningar skräddarsydda efter behov, och vilken nytta de gjort för patienter och närstående.
Dag Norén, verksamhetskonsult, Governo AB


11.15-11.40 Digitaliserade lägenheter bygger trygghet för äldre

Ett prisbelönt initiativ i Halmstad har med med teknikens hjälp kunna erbjuda nya välfärdstjänster som ger vardagen säkrare för de boende. Digitala tittögon, automatiserad ledbelysning för nattliga promenader och digitala lås ger ökat medbestämmande och självständighet och kan göra det lättare att bo kvar längre hemma. I ett unikt samarbete mellan bland andra hemvårdsförvaltningen, det lokala fastighetsbolaget, region och högskola flyttar vård och omsorg närmare på ett respektfullt sätt. Och på köpet har personal kunnat lägga mer tid på kärnverksamheten. 

Jennie Vidal, förvaltningschef, Halmstads kommun

11.40-12.35 Lunch i utställningsområdet


12.35-13.00 Digitalt vapen i kampen mot såren som inte vill läka
Nya arbetssätt, gärna med hjälp av e-hälsolösningar, krävs i allt högre grad för att lyckas med förbättringsarbetet i vården. Ett exempel på det är det nationella beslutsstödet med en digital plattform kopplat till kvalitetsregistret RiksSår. Den underlättar för kommunikation både inom sårteam och över vårdgivargränser och ger tillgång till expertstöd från sårkonsulter. Vad är resultatet? Jo, mer kompetensutveckling och multidisciplinärt samarbete mellan kommuner och primärvården.

Rut F Öien, distriktsläkare, docent i allmänmedicin samt ordförande i RiksSårs styrgrupp

Emil Logrim, såransvarig distriktssköterska, Krokoms Hälsocentral, Region Jämtland Härjedalen

Linda Jervidal, sårsjuksköterska/distriktssköterska, Region Jämtland Härjedalen

13.05-13.30 Programpunkt presenteras inom kort


13.35-14.00 Teamträningen som lyfter samverkan till nya höjder - praktiskt taget

Fungerande samverkan är ofta avgörande för att ta verkliga kliv framåt. Men hur lär man sig att samverka i team och få till ett förhållningssätt som på allvar är personcentrerat? Esther SimLab är ett metodstöd för praktiskt lärande med fokus på hur just detta kan utvecklas och ge dem som tränar nya perspektiv. Med metodstödet kan vårdpersonal och patientföreträdare öva så kallade icke-tekniska färdigheter, till exempel samverkan, kommunikation och bemötande.

Maria Johansson, utvecklingsledare Qulturum Region Jönköpings län

Marcus Lidin, utvecklingsledare Metodikum, Region Jönköpings län

​Henrik Ånfors, patientstödjare Region Jönköpings län


14.05-14.30 Så tog Hammarö kommun på sig ledartröjan för att göra digitalt normalt för alla
Nya arbetssätt och öppenhet för förändring av invanda beteenden är viktigare än tekniken när fokuset ska bli digitalt. Lyssna på när socialförvaltningen på Hammarö delar med sig av sina erfarenheter av att göra skillnade på riktigt i en utvecklingsresa som gjort dem dubbelt prisbelönta, bland annat som Sveriges ehälsokommun 2019.
Mia Hernell Blomqvist, utvecklingsledare, Hammarö kommun


14.30-15.00 Eftermiddagskaffe i utställningsområdet


15.00-15.30 Keynote: Tillgänglig, hållbar och nära vård - så ser regeringen på vägen framåt
Socialminister Lena Hallengren intervjuas på scen av chefredaktör Christina Kennedy


Årets brobyggare i svensk hälso- och sjukvård

Sveriges största samarbetspris för vården delas ut för andra året i rad. 

Prisutdelare: Socialminister Lena Hallengren


15.30-16.10 Keynote: Integrated care - the Scottish way

Dr. Michelle Watts, Associate Medical Director, Primary care adviser Scottish Government


16.10-16.20 Summering - Vårdarenans första dag avslutasKommunal sjukvård hålls den 17 mars på Vårdarenan. Säkra din plats idag!

Info Vårdarenan 2020

Datum: 17-18 mars 2020

Tid: ​Registrering från kl 08.30

Var: Stockholm City Conference Center, Barnhusgatan 12-14, Stockholm 

Dagens schema uppdateras kontinuerligt. 

Deltagaravgift

För dig som är prenumerant på Dagens Medicin och är anställd i sjukvården, förtroendevald, företrädare för myndigheter och patienter, maila: deltagare@dagensmedicin.se för rabatt.


Pris för 1 dag:

3.795:- exkl. moms för anställda i sjukvården, förtroendevalda, företrädare för myndigheter och patienter.


7.995:- exkl. moms för leverantörer av produkter och tjänster till hälso- och sjukvården.


Kombopris för 2 dagar (priset gäller samma person 2 dagar):

6.490:- exkl. moms för anställda i sjukvården, förtroendevalda, företrädare för myndigheter och patienter.


10.995:- exkl. moms för leverantörer av produkter och tjänster till hälso- och sjukvården.

Kontakta oss

Image

Gabriella Lundström 

Produktionsledare

deltagare@dagensmedicin.se 

+46 76 940 30 72

Image

Maritza Pavlov

Partneransvarig

Maritza.pavlov@dagensmedicin.se

+46 70 003 34 77


Image

Pernilla Åbrink

Projektledare

pernilla.abrink@dagensmedicin.se
+46 73 558 65 59
Stockholm City Conference Center
Barnhusgatan 12-14, Stockholm 11124, Sweden