Vårdarenan 2020 är den nya stora mötesplatsen för svensk sjukvård. Vi sätter agendan och diskuterar vägen framåt i den stora transformation som just nu pågår inom vården. Programmet sätter särskilt fokus på sex olika områden där det just nu sker stora och avgörande förändringar.


 • Primärvården - resan mot den nya nära vården.
 • Kommunal sjukvård - framgångsfaktorer när vårdansvaret flyttar ut.
 • Digital vård - digitalisering på vårdens villkor.
 • Psykisk hälsa - vägen framåt med tidiga insatser och prevention.
 • Strategi och styrning - framtidens modeller för vårdens styrning.
 • Krisberedskap - det sårbara samhället och vården.


Vårdarenan är platsen för att skapa nya tankar och idéer i svensk sjukvård. Knyt kontakter inom ditt eget och angränsande kunskapsfält. Förra året samlades över 1000 deltagare för att få nya insikter, utbyta erfarenheter och nätverka. Varmt välkommen till Vårdarenan 2020 den 17-18 mars!

"Vårdarenan ger en möjlighet att propagera för nödvändiga förändringar av den svenska hälso- och sjukvården"


Göran Stiernstedt

regeringens särskilda utredare, Regeringskansliet”Vårdarenan är en viktig mötesplats för alla som tycker, känner, beslutar och berörs av hälso- och sjukvård. Möjligheten att träffa personer med egna erfarenheter från både kommun och region vill jag särskilt lyfta fram, sådana här gemensamma torg behövs för framtidens integrerade vård.”


Anna Nergårdh

regeringens särskilda utredare


Info Vårdarenan 2020

Datum: 17-18 mars 2020

Tid: ​Registrering från kl 08.30

Var: Stockholm City Conference Center, Barnhusgatan 12-14, Stockholm 

Dagens schema uppdateras kontinuerligt. 


Deltagaravgift

För dig som är prenumerant på Dagens Medicin och är anställd i sjukvården, förtroendevald, företrädare för myndigheter och patienter, maila: deltagare@dagensmedicin.se för rabatt.


10% grupprabatt vid anmälan av 4 personer eller fler (i en och samma anmälan). 


Pris för 1 dag:

3.795:- exkl. moms för anställda i sjukvården, förtroendevalda, företrädare för myndigheter och patienter.


7.995:- exkl. moms för leverantörer av produkter och tjänster till hälso- och sjukvården.


Kombopris för 2 dagar (priset gäller samma person 2 dagar):

6.490:- exkl. moms för anställda i sjukvården, förtroendevalda, företrädare för myndigheter och patienter.


10.995:- exkl. moms för leverantörer av produkter och tjänster till hälso- och sjukvården.

Talare

Olivia Wigzell

Olivia Wigzell

generaldirektör, Socialstyrelsen
Julia Schou

Julia Schou

specialist allmänmedicin, projektledare Capio Ringen Online, Capio Vårdcentral Ringen
Inger Ros

Inger Ros

ordförande Riksförbundet HjärtLung
Peter Seger

Peter Seger

vd Sophiahemmet och ordförande i Vårdföretagarnas bransch sjukvård
Karin Liljeblad

Karin Liljeblad

näringspolitisk expert Vårdföretagarna
Lena Hallengren

Lena Hallengren

socialminister
Örjan Frid

Örjan Frid

vd Apotekstjänst
Anna Nergårdh

Anna Nergårdh

regeringens särskilda utredare
Michelle Watts

Michelle Watts

Associate Medical Director, Primary care adviser Scottish Government
Emma Spak

Emma Spak

Sektionschef sektionen för Hälso-och sjukvård på Sveriges Kommuner och Regjoner (SKR)
Johan Carlson

Johan Carlson

generaldirektör, Folkhälsomyndigheten
Shari Langemak

Shari Langemak

Chief Digital Officer Neuro Recovery Group
Stefan.Jutterdal

Stefan.Jutterdal

förbundsordförande Fysioterapeuterna
Ann-Marie Wennberg

Ann-Marie Wennberg

sjukhusdirektör, professor, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Pelle Johnsson

Pelle Johnsson

klinisk programchef SDV, Skånes digitala vårdsystem
Bjørn Hofmann

Bjørn Hofmann

professor, Department of Health Sciences Gjøvik samt vid Centre for medical ethics, University of Oslo
Anki Sandberg

Anki Sandberg

ordförande NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa
Anna-Karin Edstedt Bonamy

Anna-Karin Edstedt Bonamy

chefläkare Doctrin och docent Karolinska Institutet
Ulf Österstad

Ulf Österstad

distriktsläkare och verksamhetschef för Bra Liv nära, Region Jönköping
Åsa Kullgren

Åsa Kullgren

regeringens särskilda utredare, svensk hälso- och sjukvårds krisberedskap
Björn Eriksson

Björn Eriksson

Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm
Göran Stiernstedt

Göran Stiernstedt

regeringens särskilde utredare, Regeringskansliet
Daniel Forslund (L)

Daniel Forslund (L)

biträdande regionråd, ordförande för Beredningen för digitalisering i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Heta Kolanen

Heta Kolanen

Development manager, HUS IT management, Finland
Göran Henriks

Göran Henriks

utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län samt chef för utvecklingsenheten Qulturum
Britt Östlund

Britt Östlund

professor i teknisk vårdvetenskap, Kungliga tekniska högskolan, KTH
Lina Nordquist (L)

Lina Nordquist (L)

riksdagsledamot, sjukvårdspolitisk talesperson, Liberalerna
Piret Hirv

Piret Hirv

Health Tech Manager, Science Park Tehnopol, Estonia
Ing-Marie Wieselgren

Ing-Marie Wieselgren

projektchef, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Dan Eliasson

Dan Eliasson

generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Magnus Isacson

Magnus Isacson

ordförande SFAM
Johanna Ulfvarson

Johanna Ulfvarson

sakkunnig forskning och eHälsa, Svensk Sjuksköterskeförening
Sofie Zetterström

Sofie Zetterström

vice vd, Inera
Lisbeth Löpare-Johansson

Lisbeth Löpare-Johansson

samordnare för Nära vård, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Anna Bergström

Anna Bergström

forskare och handläggare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
Sofia Ljung

Sofia Ljung

förvaltningschef Primärvård, Region Skåne
Mats Hogmark

Mats Hogmark

specialist i allmänmedicin Svärdsjö vårdcentral samt samordnare Motiverande samtal, Region Dalarna
Emma Tonnes

Emma Tonnes

generalsekreterare Ung Cancer
Anastacia Simonchik

Anastacia Simonchik

product manager på Visiba Care
Åsa Himmelsköld

Åsa Himmelsköld

programchef Nära vård, Region Uppsala
Åsa Westrin

Åsa Westrin

professor och avdelningschef, Psykiatri, Lunds universitet
Eva Bengtsson

Eva Bengtsson

Beredskapssamordnare Region Östergötland
Helena Palm

Helena Palm

ansvarig handläggare, Nationell läkemedelslista, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Markus Lingman

Markus Lingman

MD, PhD, strateg sjukhusledningen, överläkare, Region Halland
Johan Quist

Johan Quist

docent i företagsekonomi, vice föreståndare centrum för tjänsteforskning, CTF, Karlstad universitet
Heli Ristiniemi

Heli Ristiniemi

fysioterapeut, Stressmottagningen
Charlotte Barouma

Charlotte Barouma

Specialist i allmänmedicin, konsult primärvårdsutveckling
Henrik Eriksson

Henrik Eriksson

bitr professor vid avdelningen för Service Management and Logistics, Centre for Healthcare Improvement (CHI), Chalmers
Jennie Vidal

Jennie Vidal

Förvaltningschef, Halmstads kommun
Jan Haak

Jan Haak

spetspatient, senior rådgivare och samarbetspartner till RCC för hälso- och sjukvårdsresan genom Sverige
Ellinor Linde-Blidegård

Ellinor Linde-Blidegård

Beredskapssamordnare, Södersjukhuset, Region Stockholm.
Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

riksdagsledamot, sjukvårdspolitisk talesperson, Moderaterna
Jan-Olof Olsson

Jan-Olof Olsson

Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, Myndigheten för samhällsberedskap
Alex Jaranka

Alex Jaranka

chief medical informatics officer, Capio Närsjukvård
Maria Johansson

Maria Johansson

utvecklingsledare Qulturum Region Jönköpings län
Linda Jervidal

Linda Jervidal

sårsjuksköterska och distriktssköterska, Region Jämtland Härjedalen
Marcus Lidin

Marcus Lidin

utvecklingsledare Metodikum, Region Jönköpings län
Laila Davidsson

Laila Davidsson

biträdande verksamhetschef, Cederkliniken
Terese Pettersson

Terese Pettersson

terapeut, Cederkliniken
Rut F Öien

Rut F Öien

distriktsläkare, docent i allmänmedicin samt ordförande i RiksSårs styrgrupp
Irene Svenningsson

Irene Svenningsson

projektledare, Västra Götalandsregionen
Emil Logrim

Emil Logrim

såransvarig distriktssköterska, Krokoms Hälsocentral, Region Jämtland Härjedalen
Mia Hernell Blomqvist

Mia Hernell Blomqvist

utvecklingsledare, Hammarö kommun
Alireza Malakuti

Alireza Malakuti

Healthcare Transformation Manager, Telia
Acko Ankarberg Johansson (KD)

Acko Ankarberg Johansson (KD)

sjukvårdspolitisk talesperson, riksdagsledamot
Anders W Jonsson (C)

Anders W Jonsson (C)

sjukvårdspolitisk talesperson, riksdagsledamot
Karin Rågsjö (V)

Karin Rågsjö (V)

sjukvårdspolitisk talesperson
Pernilla Stålhammar (MP)

Pernilla Stålhammar (MP)

sjukvårdspolitisk talesperson, riksdagsledamot
Dag Norén

Dag Norén

verksamhetskonsult, Governo
Henrik Ånfors

Henrik Ånfors

patientstödjare Region Jönköpings län

Tisdagen den 17 mars

Dag 1 av Vårdarenan 2020 äger rum den 17 mars. Klicka dig vidare för att läsa mer och boka din plats. 

Vi rekommenderar att anmäla dig på ett av dagens tre spår men möjlighet finns att på plats fritt välja seminariepunkter efter dina intressen.

 • Primärvårdens dag - Resan mot en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv nära vård.
 • Kommunal sjukvård - Framgångsfaktorer och exempel från kommuner i framkant.
 • Psykisk hälsa - Vad krävs av vården för att möta den ökande psykiska ohälsan.

Onsdagen den 18 mars

Dag 2 av Vårdarenan 2020 äger rum den 18 mars. Klicka dig vidare för att läsa mer och boka din plats.

Vi rekommenderar att anmäla dig på ett av dagens tre spår men möjlighet finns att på plats fritt välja seminariepunkter efter dina intressen.

 • Den digitala vården - Nya digitala möjligheter och arbetssätt för framtiden.
 • Strategi och styrning - Vårdens viktigaste förändringsprocesser och utmaningar.
 • Krisberedskap - Samverkan och planering stärker vårdens krisberedskap.  

Sagt av tidigare deltagare

Image

"Vårdarenan är som ett mini-Almedalen".


"Jättebra forum för samtal och dialog! Oerhört uppskattat!"

 

"Två mycket givande dagar!"


"Bra mix av visioner och verklighet. Fantastiskt bra moderator på huvudscenen!"

"Intressanta och aktuella föreläsningar. Proffsigt genomförande."


"Mycket bra med framtidsspaning och goda exempel!"


"Bra konferens om ett komplext system."


"Injektion med energi!"

Image
Image

Partneranmälan

Dagens Medicin Agenda samarbetar med partners som vill vara en del av vägen framåt för svensk hälso- och sjukvård.

Är du intresserad av att bli partner för Vårdarenan 2020? Kontakta oss.


Maritza Pavlov

Partneransvarig

Maritza.pavlov@dagensmedicin.se

+46 70 003 34 77

Kontakta oss

Image

Gabriella Lundström 

Produktionsledare

deltagare@dagensmedicin.se 

+46 76 940 30 72

Image

Louise Olheden

Projektledare

louise.olheden@dagensmedicin.se

Image

Pernilla Åbrink

Projektledare

pernilla.abrink@dagensmedicin.se
+46 73 558 65 59

Image

Jessica Bergh

Projektledare

jessica.bergh@dagensmedicin.se

+46704235016

Partners

Stockholm City Conference Center
Barnhusgatan 12-14, Stockholm 11124, Sweden