Psykiatriarenan

15 okt 2019

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder

OBS! Psykiatriarenan är inställd.


Talare

Åsa Westrin

Åsa Westrin

professor i psykiatri vid Lunds universitet och Psykiatriforskning Skåne
Erik Jedenius

Erik Jedenius

medicinsk rådgivare, Janssen-Cilag
 Anna Norlén

Anna Norlén

leg psykolog och leg psykoterapeut, verksamhetschef och rektor vid Ericastiftelsen
 Sonny Wåhlstedt

Sonny Wåhlstedt

nationell samordnare, Peer support, NSPH
Ing-Marie Wieselgren

Ing-Marie Wieselgren

projektchef, Uppdrag psykisk hälsa, SKL
Steve Berggren

Steve Berggren

leg. psykolog och specialist i neuropsykologi, Centrum för Neurodevelopmental Disorders, KI (KIND), enhetschef för BUP KIND, CAP Research center
 Maja Molin

Maja Molin

biträdande enhetschef BUP heldygnsvårdsenhet på S:t Görans sjukhus, styrelseledamot Frisk&Fri
Simone Gynnemo

Simone Gynnemo

ordförande, Riksförbundet Balans
Christian Rück

Christian Rück

psykiater, lektor i psykiatri och forskningsgruppsledare vid Karolinska Institutet
Lars-Åke Nygren

Lars-Åke Nygren

senior professor, Karolinska institutet
Henric Jansson

Henric Jansson

konsultpsykiater, Region Dalarna
Tatja Hirvikoski

Tatja Hirvikoski

docent Karolinska Institutet, forskargruppledare vid Center for Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND), samt FoU-chef, Habilitering & Hjälpmedel, SLSO, Region Stockholm
 Heli Ristiniemi

Heli Ristiniemi

leg fysioterapeut, Stressmottagningen
Info

Datum: Tisdag 15 oktober 2019

Tid: ​Registrering från kl 08.30

Var: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm

Deltagaravgift

3.095:- exkl. moms för prenumeranter på Dagens Medicin. Få 10% rabatt vid köp av 3 biljetter eller fler, ange koden 1030 vid betalning.


3.595:- exkl. moms för anställda i vården, förtroendevalda, företrädare för myndigheter och patientorganisationer. Få 10% rabatt vid köp av 3 biljetter eller fler, ange koden 1030 vid betalning. 


5.995:- exkl. moms för leverantörer av produkter och tjänster till hälso- och sjukvården samt skolhälsan.

Dagens program
tisdag, oktober 15, 2019
08:40 - 09:05 CEST

Frukostseminarium tillsammans med Janssen-Cilag: Antipsykotiska läkemedels effekt på återinläggningar, mortalitet och anhörigas hälsa

Erik Jedenius, medicinsk rådgivare på Janssen-Cilag, föreläser kring en stor, svensk kohortstudie om schizofreni som forskaren Jari Tiihonen vid Karolinska Institutet genomfört och som gett eko världen runt. Tack vare Sveriges system med personnummer så har man kunnat kartlägga alla patienter med diagnos schizofreni och schizoaffektiv sjukdom och deras väg genom vården och livet. Studien har gett möjlighet att inhämta omfattande information om patienternas vårdbehov och livslängd kopplat till läkemedelseffekter, men även närståendes psykiska och somatiska hälsa och vårdbehov.

 

Visa detaljer Gömma detaljer
09:15 - 09:30 CEST

På önskelistan: helhetssyn och snabbare utredningar

Simone Gynnemo intervjuas av moderator och chefredaktör Christina Kennedy.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:30 - 10:00 CEST

Kraftsamling för psykisk hälsa

SKL har tagit initiativ till en kraftsamling för att lägga grunderna för ett långsiktigt och brett arbete för att främja psykisk hälsa. Alla samhällets delar behöver främja psykisk hälsa. För att nå dit krävs ett sammanhållet arbete tvärs alla aktörer i samhället och som omfamnar helheten; samhällsklimatet, individens egna förutsättningar och stödinsatser till de som behöver. Hur ser arbetet ut framöver?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 10:40 CEST

Varför blir vi sjukare fast allt blir bättre?

Vad är friskt och vad är sjukt? Frågan är högaktuell inom psykiatrin eftersom sjuktalen för psykisk ohälsa växer i Sverige och i resten av västvärlden. Fler får diagnos och fler än någonsin tidigare behandlas, ändå vänder det inte? Så vad beror det på?

På seminariet kommer Christian Rück berätta om tillståndet i Sverige utifrån data på hälsa, ohälsa och sjukdom, inte minst bland unga, och vrida och vända på den psykiatriska modellens moderna attraktionskraft.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:40 - 10:55 CEST
10:55 - 11:25 CEST

Landsomfattande journalgranskning för bättre suicidprevention

Runt 1500 personer i Sverige tar varje år sitt liv. Åsa Westrin och hennes forskarkollegor djupstuderar journaler från ett särskilt utvalt år några år tillbaka i tiden. Nästan alla landsting och regioner är med och forskarna vill få svar på vad som kan ha föregått självmordet, som till exempel sjukdom, smärta eller missbruk och kontakt med vården. Här finns nu preliminära resultat. Studien är en fortsättning på den tidigare uppmärksammade journalgranskningen från Kalmar län. Åsa Westrin kommer också att ge en utblick över forskningsfronten kring hantering av suicidala patienter.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:25 - 11:50 CEST

Kartläggning av vårdkedjan för barn med ADHD och autism

Hur fungerar vårdkedjan för barn med ADHD och autism i Stockholm idag? Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin (CES) och Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) har kartlagt vårdkedjan i Stockholm på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting. Utredningen som ska ligga till grund för eventuella förbättringar tar avstamp i första kontakten, vidare till utredning, insatser och uppföljning.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:50 - 12:50 CEST
12:50 - 13:15 CEST

Autism och ökad risk för självmordsbeteenden

Risken för självmordsförsök och självmord är högre bland individer med autismspektrumdiagnos än hos befolkningen i övrigt. Särskilt hög risk för självmordsbeteenden har kvinnor som förutom autism även har adhd. Det visar en populationsbaserad studie från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Psychological Medicine.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:15 - 13:45 CEST

Samarbetsvård – arbetsmodell för depression och ångestsyndrom i primärvården

Collaborative care, ursprungligen en amerikansk modell, har översatts till svenska och heter Samarbetsvård Psykisk Hälsa. Det är ett arbetssätt för depression och ångestsyndrom i primärvård som har börjat spridas till fler regioner. Grunden i samarbetsvård är att vården ska vara personcentrerad, mätbaserad, evidensbaserad, ansvarstagande och del i omställningen till nära vård. I modellen arbetar en vårdsamordnare som är sjuksköterska med utbildning i depression och ångestsyndrom. Fokus ligger till stor del på uppföljning av läkemedelsbehandling.

 

Visa detaljer Gömma detaljer
13:45 - 14:15 CEST

Unga och trauma – Konsekvenser, stöd och behandling

Idag finns goda kunskaper om hur trauma och svåra påfrestningar påverkar barns och ungas psykiska och fysiska hälsa samt utveckling i många avseenden. Föreläsningen belyser konsekvenser av traumatisering och vad vi genom forskning vet om hur stöd och behandling bör utformas för bästa effekt.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:15 - 14:40 CEST

Gå på rätt sätt – kroppen, sinnet och tankarna på samma ställe

Vid ett första besöket hos fysioterapeuten Heli Ristiniemi på Stressmottagningen i Stockholm får patienterna lära sig att gå på rätt sätt. Långvarig stress sätter sig i kroppen som spänningar, andningen är hastig och kroppen orytmisk. I sitt föredrag berättar Heli hur hon arbetar för att lära utmattade hålla kroppen, sinnet och tankarna på samma ställe, här och nu, och varför det är viktigt.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:40 - 15:05 CEST
15:05 - 15:30 CEST

Professionsspecifik rehabilitering vid utmattningssyndrom

I en studie fick en grupp svenska lärare genomgå multimodal behandling  på heltid under tre veckor på Gran Canaria. 

Intensivbehandlingen skedde i en stressfri miljö, långt borta från vardagen, tillsammans med deltagare som har samma bakgrund och diagnos. Och det verkar som att internatet med kollegiala samtalsgrupper, fysisk och mental träning, enskilda samtal med psykolog gav positiv effekt. Fler deltagare än i kontrollgruppen återgick  i arbete.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 15:55 CEST

När patienten är ett barn med ätstörning - vad förväntas vi göra då?

Tidig upptäckt med direkt efterföljande behandlingsinsatser har visat sig vara det absolut bästa för den drabbades möjligheter att snabbt bli frisk. Maja Molin förmedlar kunskap om diagnosen ätstörning, tidiga tecken och om vad du kan göra initialt för den drabbade.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:55 - 16:25 CEST

Peer support – när själverfarnas kompetens används i vården

08:40 - 09:05 CEST

Frukostseminarium tillsammans med Janssen-Cilag: Antipsykotiska läkemedels effekt på återinläggningar, mortalitet och anhörigas hälsa

Erik Jedenius, medicinsk rådgivare på Janssen-Cilag, föreläser kring en stor, svensk kohortstudie om schizofreni som forskaren Jari Tiihonen vid Karolinska Institutet genomfört och som gett eko världen runt. Tack vare Sveriges system med personnummer så har man kunnat kartlägga alla patienter med diagnos schizofreni och schizoaffektiv sjukdom och deras väg genom vården och livet. Studien har gett möjlighet att inhämta omfattande information om patienternas vårdbehov och livslängd kopplat till läkemedelseffekter, men även närståendes psykiska och somatiska hälsa och vårdbehov.

 

Visa detaljer Gömma detaljer
09:15 - 09:30 CEST

På önskelistan: helhetssyn och snabbare utredningar

Simone Gynnemo intervjuas av moderator och chefredaktör Christina Kennedy.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:30 - 10:00 CEST

Kraftsamling för psykisk hälsa

SKL har tagit initiativ till en kraftsamling för att lägga grunderna för ett långsiktigt och brett arbete för att främja psykisk hälsa. Alla samhällets delar behöver främja psykisk hälsa. För att nå dit krävs ett sammanhållet arbete tvärs alla aktörer i samhället och som omfamnar helheten; samhällsklimatet, individens egna förutsättningar och stödinsatser till de som behöver. Hur ser arbetet ut framöver?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 10:40 CEST

Varför blir vi sjukare fast allt blir bättre?

Vad är friskt och vad är sjukt? Frågan är högaktuell inom psykiatrin eftersom sjuktalen för psykisk ohälsa växer i Sverige och i resten av västvärlden. Fler får diagnos och fler än någonsin tidigare behandlas, ändå vänder det inte? Så vad beror det på?

På seminariet kommer Christian Rück berätta om tillståndet i Sverige utifrån data på hälsa, ohälsa och sjukdom, inte minst bland unga, och vrida och vända på den psykiatriska modellens moderna attraktionskraft.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:40 - 10:55 CEST
10:55 - 11:25 CEST

Landsomfattande journalgranskning för bättre suicidprevention

Runt 1500 personer i Sverige tar varje år sitt liv. Åsa Westrin och hennes forskarkollegor djupstuderar journaler från ett särskilt utvalt år några år tillbaka i tiden. Nästan alla landsting och regioner är med och forskarna vill få svar på vad som kan ha föregått självmordet, som till exempel sjukdom, smärta eller missbruk och kontakt med vården. Här finns nu preliminära resultat. Studien är en fortsättning på den tidigare uppmärksammade journalgranskningen från Kalmar län. Åsa Westrin kommer också att ge en utblick över forskningsfronten kring hantering av suicidala patienter.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:25 - 11:50 CEST

Kartläggning av vårdkedjan för barn med ADHD och autism

Hur fungerar vårdkedjan för barn med ADHD och autism i Stockholm idag? Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin (CES) och Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) har kartlagt vårdkedjan i Stockholm på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting. Utredningen som ska ligga till grund för eventuella förbättringar tar avstamp i första kontakten, vidare till utredning, insatser och uppföljning.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:50 - 12:50 CEST
12:50 - 13:15 CEST

Autism och ökad risk för självmordsbeteenden

Risken för självmordsförsök och självmord är högre bland individer med autismspektrumdiagnos än hos befolkningen i övrigt. Särskilt hög risk för självmordsbeteenden har kvinnor som förutom autism även har adhd. Det visar en populationsbaserad studie från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Psychological Medicine.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:15 - 13:45 CEST

Samarbetsvård – arbetsmodell för depression och ångestsyndrom i primärvården

Collaborative care, ursprungligen en amerikansk modell, har översatts till svenska och heter Samarbetsvård Psykisk Hälsa. Det är ett arbetssätt för depression och ångestsyndrom i primärvård som har börjat spridas till fler regioner. Grunden i samarbetsvård är att vården ska vara personcentrerad, mätbaserad, evidensbaserad, ansvarstagande och del i omställningen till nära vård. I modellen arbetar en vårdsamordnare som är sjuksköterska med utbildning i depression och ångestsyndrom. Fokus ligger till stor del på uppföljning av läkemedelsbehandling.

 

Visa detaljer Gömma detaljer
13:45 - 14:15 CEST

Unga och trauma – Konsekvenser, stöd och behandling

Idag finns goda kunskaper om hur trauma och svåra påfrestningar påverkar barns och ungas psykiska och fysiska hälsa samt utveckling i många avseenden. Föreläsningen belyser konsekvenser av traumatisering och vad vi genom forskning vet om hur stöd och behandling bör utformas för bästa effekt.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:15 - 14:40 CEST

Gå på rätt sätt – kroppen, sinnet och tankarna på samma ställe

Vid ett första besöket hos fysioterapeuten Heli Ristiniemi på Stressmottagningen i Stockholm får patienterna lära sig att gå på rätt sätt. Långvarig stress sätter sig i kroppen som spänningar, andningen är hastig och kroppen orytmisk. I sitt föredrag berättar Heli hur hon arbetar för att lära utmattade hålla kroppen, sinnet och tankarna på samma ställe, här och nu, och varför det är viktigt.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:40 - 15:05 CEST
15:05 - 15:30 CEST

Professionsspecifik rehabilitering vid utmattningssyndrom

I en studie fick en grupp svenska lärare genomgå multimodal behandling  på heltid under tre veckor på Gran Canaria. 

Intensivbehandlingen skedde i en stressfri miljö, långt borta från vardagen, tillsammans med deltagare som har samma bakgrund och diagnos. Och det verkar som att internatet med kollegiala samtalsgrupper, fysisk och mental träning, enskilda samtal med psykolog gav positiv effekt. Fler deltagare än i kontrollgruppen återgick  i arbete.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 15:55 CEST

När patienten är ett barn med ätstörning - vad förväntas vi göra då?

Tidig upptäckt med direkt efterföljande behandlingsinsatser har visat sig vara det absolut bästa för den drabbades möjligheter att snabbt bli frisk. Maja Molin förmedlar kunskap om diagnosen ätstörning, tidiga tecken och om vad du kan göra initialt för den drabbade.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:55 - 16:25 CEST

Peer support – när själverfarnas kompetens används i vården

Kontakta oss

Image

Annika Östholm

Partneransvarig

annika.ostholm@dagensmedicin.se

Image

Gabriella Lundström 

Produktionsledare

deltagare@dagensmedicin.se 

+46 76 940 30 72

Image

Charlotta Kjellberg 
Projektledare

charlotta.kjellberg@dagensmedicin.se 
+46 70 722 76 72

Image

Pernilla Åbrink

Projektledare

pernilla.abrink@dagensmedicin.se
+46 73 558 65 59

7A Odenplan
Norrtullsgatan 6, Stockholm 113 22, Sweden
Unpublished