Akutsjuksköterskedagarna 2020

Den utsatta patienten – omvårdnad och bemötande i svåra situationer

Välkommen till 2020 års nationella konferens för akutsjuksköterskor. SENA och Dagens Medicin bjuder in till två högaktuella dagar med fortbildning, nätverkande och debatt i syfte att stärka en yrkeskår med tuffa villkor. På agendan har vi den utsatta och sköra patienten i fokus: det handlar om äldre, om våldsutsatta personer och om unga. Vi kommer också att lyfta triagering, patientsäkerhet och akutsjukvård i glesbygd. 

Program

Konferensdag 1, vår temadag, fördjupar vi oss i bemötande och omvårdnad av sköra och utsatta patienter. 


09.00 Frukost och registrering


10.00 Akutsjuksköterskeföreningen, SENA, hälsar välkomna


10.05 Moderatorn inleder agendan 


10.10 Att skapa trygga möten – en aktiv handling

Så formar du mötet med en skör patient med kommunikation, empati, kroppsspråk och beröring. 
Katarina Almén, Föreläsare och medförfattare till boken Skapa trygga möten i demensvården.


10.55 Fragile - Handle with care
Geriatriskt trauma på akuten: Vad är vanligast? Vad är farligast? Vi går igenom det viktigaste för dig att veta, bland annat: den åldrande kroppen, riskfaktorer, associerade sjukdomar, triagering, höftfrakturer, skalltrauman och blödningar.
Andreas Wiklund, Överläkare, Flödesledare Ortopedi, Anestesikliniken, Capio S:t Görans sjukhus


11.30  Den döende patienten på akutmottagningen – att se hela patienten och sammanhanget

Kanske ska man inte reflexmässigt påbörja behandling av en skör och äldre patient? Det förlänger ofta inte livet utan riskerar bara att förlänga döendet. Vi får viktig kunskap om hur man skiljer patienten som är akut sjuk från den som är döende.

Vi får också ta del av pilotprojektet på Danderyds sjukhus med en nyöppnad akutavdelning med specialistsjuksköterskor i palliativ medicin.

Johan Herlin-Ejerhed, specialistläkare i internmedicin, Medicinkliniken, Danderyds sjukhus


12.00 Rehab på akuten för sköra äldre patienter
Socialstyrelsens statistik visar att äldre utgör en stor andel av de sökande och tillbringar lång tid på akutmottagningen Ta del av de bästa erfarenheterna från ett framgångsrikt nytt arbetssätt på Akutmottagningen vid Skånes universitetssjukhus Lund där arbetsterapeut och fysioterapeut kan stötta verksamheten och bidra till bättre patientflöde, säkrare hemgångar och tryggare personal.
Karin Strand, leg arbetsterapeut, och
​Maja Cronert, leg. fysioterapeut, VO Akutsjukvård och internmedicin rehab, Skånes universitetssjukvård


12.30 Lunch 


13.30 Sjuksköterskans utmaningar vid barntriagering
Satu Selling, Specialistsjuksköterska inom barn och ungdom, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm


14.00 14.00 När samhället sviker söker unga det destruktiva
Föreningen Tilia delar med sig av sina erfarenheter av unga som mår psykiskt dåligt, deras upplevelser av akutsjukvård, samt ger deras perspektiv på den vanligt återkommande frågeställningen: "Hur vet jag om det är psykisk ohälsa eller bara livet som gör ont?".
Louise Aronsson och Adam Werner, Föreningen Tilia 


14.30 Eftermiddagskaffe


15.00 Ett möte i känslomässig kris – att möta våldtagna
Vad ska du tänka på när du möter en våldtagen patient? Ta del av praktiska tips och råd från Sveriges enda akutmottagning för våldtagna?
Linda Karlsson, barnmorska, Akutmottagningen för våldtagna, Södersjukhuset


15.30 Att möta hedersförtryck

  • Arbetssätt för att upptäcka och skydda patienter.
  • Vad ska du vara vaksam kring?
  • Vanliga misstag i vården.

Camilla Starck, Överläkare i psykiatri, Prima psykosteam, Stockholm och aktiv i GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime)


16.00 Konferensdagen sammanfattas


16.15 Konferensdagen avslutas


17.00 SENAs årsmöte
Vi går till årsmötet på Svensk sjuksköterskeförening, Baldersgatan 1, Stockholm. SENA bjuder på något att äta och dricka. 

Konferensdag 2 bjuder vi på ett smörgåsbord med några av de mest efterfrågade ämnena:


08.30 Kaffe och registrering


09.00 Moderatorn inleder konferensdagen


KEY NOTE:
09.00 Safe Nurse Staffing and Skill-Mix in Emergency Departments: The Evidence to Date

Jonathan Drennan, Professor of Nursing and Health Services Research, School of Nursing and Midwifery, College of Medicine and Health, University College Cork


9.45 Arbetsbelastning på sjukhusbundna akutmottagningar
Hösten 2019 genomförde SENA en första nationell benchmark studie om akutmottagningars arbetsbelastning, dvs hur många patienter som sjuksköterskor och undersköterskor ansvarar för under ett arbetspass. Ta del av de första resultaten från studien.

Åsa Muntlin Athlin, docent, adjungerad lektor, leg sjuksköterska, Akademiska sjukhuset samt SENAs vetenskapliga råd

09.50 Crowding, multitasking och avbrott - patientsäkerhetsrisker på akutmottagning
Lena Berg, Omvårdnadsansvarig, Leg.ssk, Med.Dr, Funktionsområde Akut Solna, Karolinska


10.15 Förmiddagsfika


10.45 Patientsäkerhet: Säker traumavård
Det senaste från projektet att höja kvalitet och säkerhet vid omhändertagande av traumapatienter. 
Kristian Skillborg, akutsjuksköterska, akutmottagningen Kristianstad


11.10 Senaste forskningen om adrenalin – vi räddar hjärtat men inte livet?
Senaste forskningen om Adrenalin som i många år ingått i behandlingen av hjärtstopp. Ökar Adrenalin verkligen överlevnaden och till vilket liv räddar vi de drabbade?
Ulrika Karlgren, Anestesisjuksköterska, Processansvarig sjukvård Svenska rådet för hjärt-lungräddning och utbildare på KTC, Karlskoga lasarett


11.30 Sjukvårdspersonal i sociala medier – vad är okej och vad är inte okej att lägga upp?
Ferhat Baysal - Specialistsjuksköterska & inspirationsföreläsare


11.50 Lunch 


12.50 Akutsjukvård i glesbygd  avstånd, resurser och utmaningar
Helena Fredriksson Ågren, verksamhetschef akut omhändertagande, Kiruna


13.10 Akutsjukvård i glesbygd  utvecklingssjuksköterskans arbetet i verksamheten
Emil Sandberg, leg sjuksköterska, specialist utbildning i ambulanssjukvård och
Julia Marainen, leg sjuksköterska, specialistutbildning i intensivvård, Kiruna


13.30 Eftermiddagskaffe


14.00 Triagering: Triagemetoder idag
Hur jobbar vi idag i Sverige med triage, hur har det sett ut historiskt och var ska vi i framtiden?
 
14.15 Triagering: Tankar om framtiden
Ta del av den senaste kunskapen kring triagering: Vad gör vi och varför gör vi så?  
Översikt med fördelar och nackdelar med olika arbetssätt. Vad används idag? Vilka modeller fungerar, varför fungerar de? 
 
14.30 Triagering: Interaktivt patientcase
Hur skulle du göra? 


Katarina Göransson, leg sjuksköterska, docent, omvårdnadsansvarig, Funktion Akut, Karolinska Universitetssjukhuset och 
Sara Wireklint, leg. sjuksköterska, Msc i omvårdnad samt doktorand i vårdvetenskap, Inst. för Hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet och Region Kronoberg


14.45 Långtidsuppföljning efter trauma. Hur mår patienterna?
Gunilla Wihlke, anestesisjuksköterska, traumakoordinator, Karolinska Universitetssjukhuset


15.15 Konferensen sammanfattas


15.30 Konferensen avslutas

Följ oss på Facebook för uppdateringar och nyheter.


Talare

Jonathan Drennan

Jonathan Drennan

Professor, University College Cork
Johan Herlin-Ejerhed

Johan Herlin-Ejerhed

Johan Herlin-Ejerhed, specialistläkare i internmedicin på medicinkliniken på Danderyds sjukhus
Katarina Göransson

Katarina Göransson

Omvårdnadsansvarig, Funktion Akut, Karolinska Universitetssjukhuset
Helena Fredriksson Ågren

Helena Fredriksson Ågren

Verksamhetschef akut omhändertagande Kiruna
Lena Berg

Lena Berg

Omvårdnadsansvarig, Leg.ssk, Med.Dr, Funktionsområde Akut Solna, Karolinska Universitetssjukhuset
Sara Wireklint

Sara Wireklint

Sjuksköterska och doktorand, Region Kronoberg och Linnéuniversitet
Camilla Starck

Camilla Starck

Överläkare i psykiatri, Prima psykosteam, Stockholm.
Ferhat Baysal

Ferhat Baysal

Specialistsjuksköterska inom anestesi, Karolinska Universitetssjukhuset
Julia Marainen

Julia Marainen

Leg sjuksköterska, specialistutbildning i intensivvård, Kiruna
Emil Sandberg

Emil Sandberg

Leg sjuksköterska, specialist utbildning i ambulanssjukvård, Kiruna
Kristian Skillborg

Kristian Skillborg

Kristian Skillborg, akutsjuksköterska, akutmottagningen Kristianstad
Ulrika Karlgren

Ulrika Karlgren

Specialistsjuksköterska i anestesi, Karlskoga lasarett
Andreas Wiklund

Andreas Wiklund

Överläkare, Flödesledare Ortopedi, Anestesikliniken, Capio S:t Görans sjukhus
Satu Selling

Satu Selling

Specialistsjuksköterska inom barn och ungdom, Karolinska Universitetssjukhuset
Karin Strand

Karin Strand

Leg arbetsterapeut
Maja Cronert

Maja Cronert

Leg. fysioterapeut, VO Akutsjukvård och internmedicin rehab, Skånes universitetssjukvård
Gunilla Wihlke

Gunilla Wihlke

Anestesisjuksköterska, traumakoordinator, Karolinska Universitetssjukhuset
Info

Datum: 6-7 februari 2020

Tid: 09.00-16.30

Var: Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm

Dagens program uppdateras kontinuerligt.

Deltagaravgift

3.095:- exkl. moms för 1 dag.

4.495:- exkl. moms för 2 dagar.

Samarrangör

Partners


Kontakta oss

Image

Gabriella Lundström 

Produktionsledare

deltagare@dagensmedicin.se 

+46 76 940 30 72

Image

Annika Östholm

Partneransvarig

annika.ostholm@dagensmedicin.se

Image

Louise Olheden

Projektledare

louise.olheden@dagensmedicin.se

Birger Jarlsgatan 61 A
Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm 11356 , Sweden