Framtidens patientupplevelse

​17 sep 2019

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Programmet uppdateras kontinuerligt
tisdag, september 17, 2019
09:30 - 09:35 CEST

Inledning och välkommen av dagens moderator Christina Kennedy

09:35 - 10:05 CEST

En krokig resa som gjort mig spetsig

10:05 - 10:30 CEST

Från mottagare till medskapare

Ett skifte där vi går från att se patienten som mottagare till medskapare, från en fragmentisering av vården till ett helhetsperspektiv och från färdiga lösningar till mer individanpassning. Var står vi idag gällande personcentrerad vård och hur måste vi prata framåt för att få en empatisk organisation där patienten är medskapare till sin egna vård.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:30 - 10:55 CEST

Förmiddagkaffe och nätverkande

10:55 - 11:25 CEST

Förändras med omvärlden och utgå från patienten

 

Ekosystemet för svensk sjukvård är i rullning och stora förändringar sker redan. Hur måste professionen tänka för att utgå från patienten och följa i deras fotspår? Och hur kan AI understödja och avlasta vården för att uppnå högre kvalitet redan idag? Kommer den traditionella sjukvården att mäkta med förändringen som krävs och hur kommer den nya vårdkartan se ut i framtidens sjukvård?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:25 - 12:00 CEST

Möjligheternas partnerskap

En god, personcentrerad och tillgänglig vård förutsätter att patienter och vård deltar i gemensamma processer, ett partnerskap med olika kompetenser som kompletterar och stärker varandra.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:10 CEST
13:10 - 13:40 CEST

Patientupplevelsen - skiss till verklighet, hur får vi det att fungera i praktiken?

13:40 - 14:10 CEST

Psykiatrin där fokus är på patientens behov

En av de första dagarna på jobbet som chef för psykiatrin i Region Skåne ställdes hon framför en tv-kamera och fick frågan om vilken kultur som sitter i psykiatrins väggar. Katarina Hartman fattade ett beslut där och då – vi ska bli den bästa psykiatrin i Sverige.

Hör henne berätta om den resa psykiatrin i Skåne är mitt uppe i. Resan som gått från mörka tidningsrubriker till att nu handla om patientforum, brukarrevisioner, att anställa patienter i vården och låta patienterna själva fatta beslut om inläggning. Psykiatrin i Skåne fokuserar på patients behov och på organisationen och dess möjligheter.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:10 - 14:40 CEST

Eftermiddagskaffe och nätverkande

14:40 - 15:10 CEST

Personcentrerad vård- om mod, mening och mänskliga möten

Hur vi kan förstå skillnaden mellan patient och person? Att vara patient är en roll, något som är utbytbart, medan person handlar om identitet, något som är unikt och oersättligt. Patienten identifieras vanligen utifrån tecken och diagnoser medan personen är knuten till en levnadshistoria. Att säga ”diabetespatienten” är inte är illa menat, men anspelar på att patienten är en sak eller en företeelse, snarare än en person med identitet och levnadshistoria. Rollen som patient är sällan eller aldrig självvald och patienten hamnar per automatik i ett underläge ur flera aspekter i vården. 

Under föreläsningen lyfter vi betydelsen av att bli tagen på allvar och hur vi kan utveckla personcentrerad vård som den kanske viktigaste kärnkompetens vi har för vårdens professioner.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:10 - 15:40 CEST

Can empathy help heal healthcare?

Talarpunkten sker via videoföredrag

Visa detaljer Gömma detaljer
15:40 - 15:45 CEST

Konferensen avslutas

09:30 - 09:35 CEST

Inledning och välkommen av dagens moderator Christina Kennedy

09:35 - 10:05 CEST

En krokig resa som gjort mig spetsig

10:05 - 10:30 CEST

Från mottagare till medskapare

Ett skifte där vi går från att se patienten som mottagare till medskapare, från en fragmentisering av vården till ett helhetsperspektiv och från färdiga lösningar till mer individanpassning. Var står vi idag gällande personcentrerad vård och hur måste vi prata framåt för att få en empatisk organisation där patienten är medskapare till sin egna vård.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:30 - 10:55 CEST

Förmiddagkaffe och nätverkande

10:55 - 11:25 CEST

Förändras med omvärlden och utgå från patienten

 

Ekosystemet för svensk sjukvård är i rullning och stora förändringar sker redan. Hur måste professionen tänka för att utgå från patienten och följa i deras fotspår? Och hur kan AI understödja och avlasta vården för att uppnå högre kvalitet redan idag? Kommer den traditionella sjukvården att mäkta med förändringen som krävs och hur kommer den nya vårdkartan se ut i framtidens sjukvård?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:25 - 12:00 CEST

Möjligheternas partnerskap

En god, personcentrerad och tillgänglig vård förutsätter att patienter och vård deltar i gemensamma processer, ett partnerskap med olika kompetenser som kompletterar och stärker varandra.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:10 CEST
13:10 - 13:40 CEST

Patientupplevelsen - skiss till verklighet, hur får vi det att fungera i praktiken?

13:40 - 14:10 CEST

Psykiatrin där fokus är på patientens behov

En av de första dagarna på jobbet som chef för psykiatrin i Region Skåne ställdes hon framför en tv-kamera och fick frågan om vilken kultur som sitter i psykiatrins väggar. Katarina Hartman fattade ett beslut där och då – vi ska bli den bästa psykiatrin i Sverige.

Hör henne berätta om den resa psykiatrin i Skåne är mitt uppe i. Resan som gått från mörka tidningsrubriker till att nu handla om patientforum, brukarrevisioner, att anställa patienter i vården och låta patienterna själva fatta beslut om inläggning. Psykiatrin i Skåne fokuserar på patients behov och på organisationen och dess möjligheter.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:10 - 14:40 CEST

Eftermiddagskaffe och nätverkande

14:40 - 15:10 CEST

Personcentrerad vård- om mod, mening och mänskliga möten

Hur vi kan förstå skillnaden mellan patient och person? Att vara patient är en roll, något som är utbytbart, medan person handlar om identitet, något som är unikt och oersättligt. Patienten identifieras vanligen utifrån tecken och diagnoser medan personen är knuten till en levnadshistoria. Att säga ”diabetespatienten” är inte är illa menat, men anspelar på att patienten är en sak eller en företeelse, snarare än en person med identitet och levnadshistoria. Rollen som patient är sällan eller aldrig självvald och patienten hamnar per automatik i ett underläge ur flera aspekter i vården. 

Under föreläsningen lyfter vi betydelsen av att bli tagen på allvar och hur vi kan utveckla personcentrerad vård som den kanske viktigaste kärnkompetens vi har för vårdens professioner.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:10 - 15:40 CEST

Can empathy help heal healthcare?

Talarpunkten sker via videoföredrag

Visa detaljer Gömma detaljer
15:40 - 15:45 CEST

Konferensen avslutas