Postkonferens Diabetes

​25 okt 2019

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Dagens program
fredag, oktober 25, 2019
08:50 - 09:30 CEST

Registrering med kaffe och smörgås.

09:30 - 09:35 CEST

Välkommen!

Stig Attvall, docent, överläkare, Diabetes, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

Visa detaljer Gömma detaljer
09:35 - 10:00 CEST

Typ 1-diabetes- nya insikter

10:00 - 10:35 CEST
10:35 - 10:55 CEST
10:55 - 11:30 CEST

Behandling av typ 2-diabetes-ny kunskap och forskning ur ett primärvårdsperspektiv

11:30 - 12:00 CEST
12:05 - 13:05 CEST
13:00 - 13:45 CEST

Nya diabetesläkemedel vid typ 2-diabetes - en uppdatering

Magnus Löndahl, docent, sektionschef, endokrinologi, Skånes universitetssjukhus, Lund

Visa detaljer Gömma detaljer
13:45 - 14:20 CEST

Diskussion: Vilken betydelse har de vetenskapliga framstegen för utvecklingen av svensk diabetesvård?

14:20 - 14:25 CEST

Postkonferensen avslutas

14:25 - 14:55 CEST
08:50 - 09:30 CEST

Registrering med kaffe och smörgås.

09:30 - 09:35 CEST

Välkommen!

Stig Attvall, docent, överläkare, Diabetes, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

Visa detaljer Gömma detaljer
09:35 - 10:00 CEST

Typ 1-diabetes- nya insikter

10:00 - 10:35 CEST
10:35 - 10:55 CEST
10:55 - 11:30 CEST

Behandling av typ 2-diabetes-ny kunskap och forskning ur ett primärvårdsperspektiv

11:30 - 12:00 CEST
12:05 - 13:05 CEST
13:00 - 13:45 CEST

Nya diabetesläkemedel vid typ 2-diabetes - en uppdatering

Magnus Löndahl, docent, sektionschef, endokrinologi, Skånes universitetssjukhus, Lund

Visa detaljer Gömma detaljer
13:45 - 14:20 CEST

Diskussion: Vilken betydelse har de vetenskapliga framstegen för utvecklingen av svensk diabetesvård?

14:20 - 14:25 CEST

Postkonferensen avslutas

14:25 - 14:55 CEST