Apotek - en framtidsbransch

17 sep 2019

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder
Schema
tisdag, september 17, 2019
09:00 - 09:30 CEST
09:30 - 10:10 CEST

Så utvecklas apoteken i samarbete med digitala vårdgivare

Samtliga apotekskedjor samarbetar idag med en eller flera digitala vårdgivare. Hur ser egentligen samarbetet ut och vad innebär det för patienten/kunden? Hör paneldeltagarnas visioner kring vad dessa samarbeten kan leda till i framtiden.
Ann Carlsson, vd Apoteket AB, Anders Nyberg, vd Apotek Hjärtat, Anders Torell, vd Kronans Apotek, Sara Mohammar, vd Apoteksgruppen, Daniel Johansson, vd Doktor24, Livia Holm, utvecklingschef Kry, Martin Lindman, vd Doktor.se

Visa detaljer Gömma detaljer
10:10 - 10:30 CEST

Ökad tillgänglighet eller onödig överkonsumtion av vård?

Apotekens samarbete med digitala vårdgivare har ökat kraftigt på senare tid. Vad betyder det för apoteken och för vårdföretagen. Vissa tycker att samarbetena enbart är till nytta för patienterna eftersom tillgängligheten till vården ökar. Andra anser att samarbetena riskerar att leda till ett överutnyttjande av vårdtjänster. Kan samägande mellan apotek och värdtjänstföretag också utgöra en fara? Hur ska vi nå en sund branschutveckling? Ann Carlsson, vd Apoteket AB, Anders Torell, vd Kronans apotek , Elin Karlsson, läkare och ledamot i Sveriges läkarförbund, Elin Norén oppositionsråd, Landstinget Dalarna

Visa detaljer Gömma detaljer
10:30 - 11:00 CEST
11:00 - 11:45 CEST

Vad AI kan göra för apoteksbranschen

11:45 - 12:00 CEST

Ny framtidsvision för Sveriges Farmaceuter

I november kommer Sveriges Farmaceuter att presentera sin nya vision. Ta del av några ingredienser i programförklaringen.
Ulf Janzon, ordförande Sveriges Farmaceuter

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:00 CEST
13:00 - 13:30 CEST

Ökat antal apotek och färre farmaceuter - hur löser vi ekvationen

En stor utmaning för apoteksbranschen är behovet av legitimerade farmaceuter. Omfattande pensionsavgångar väntas, vilket tillsammans med Statens krav på att enbart utbildade farmaceuter ska få expediera recept ytterligare har aktualiserat bristen på utbildad personal. Vilka lösningar finns i sikte? Hur vässar apoteken sina varumärken? Vad kan branschen göra och vilka medel måste till?
Anna Rogmark, hr- och hållbarhetsdirektör Apoteket AB, Ingrid Nylander, professor Farmaceutiska fakulteten Uppsala universitet, Ava Joher, ordförande Sveriges Farmaceuters studentsektion, m fl.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 13:45 CEST

Så bidrar SENNA till att lösa farmaceutbristen

Senna-projektet är inne på sitt tredje verksamhetsår. Projektet finansieras av främjandemedel från Arbetsförmedlingen och syftar till att nyanlända farmaceuter ska etablera nätverk i Sverige och så snabbt som möjligt komma ut i arbete. Projektledaren berättar om vilken effekt projektet hittills har gett.
Sara Antar, projektledare SENNA

Visa detaljer Gömma detaljer
13:45 - 14:00 CEST

Nätapotek som utmanar med tillgänglighet

14:00 - 14:15 CEST
14:15 - 14:45 CEST
14:45 - 14:55 CEST

Detta blir apotekens roll i framtiden

Apoteksmarknaden har stabiliserats efter omregleringen, samtidigt som stora behov hos patienterna, ökad digitalisering och nya tjänster öppnar för en spännande utveckling och en viktig roll för apoteken att fylla. Hur ska vi ta till vara på apotekens tillgänglighet och kompetens för att få bästa möjliga nytta för medborgare och samhälle?
Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

Visa detaljer Gömma detaljer
14:55 - 15:30 CEST

Så bör apotekens roll utvecklas för att de ska vara relevanta för patienter och kunder i framtiden

09:00 - 09:30 CEST
09:30 - 10:10 CEST

Så utvecklas apoteken i samarbete med digitala vårdgivare

Samtliga apotekskedjor samarbetar idag med en eller flera digitala vårdgivare. Hur ser egentligen samarbetet ut och vad innebär det för patienten/kunden? Hör paneldeltagarnas visioner kring vad dessa samarbeten kan leda till i framtiden.
Ann Carlsson, vd Apoteket AB, Anders Nyberg, vd Apotek Hjärtat, Anders Torell, vd Kronans Apotek, Sara Mohammar, vd Apoteksgruppen, Daniel Johansson, vd Doktor24, Livia Holm, utvecklingschef Kry, Martin Lindman, vd Doktor.se

Visa detaljer Gömma detaljer
10:10 - 10:30 CEST

Ökad tillgänglighet eller onödig överkonsumtion av vård?

Apotekens samarbete med digitala vårdgivare har ökat kraftigt på senare tid. Vad betyder det för apoteken och för vårdföretagen. Vissa tycker att samarbetena enbart är till nytta för patienterna eftersom tillgängligheten till vården ökar. Andra anser att samarbetena riskerar att leda till ett överutnyttjande av vårdtjänster. Kan samägande mellan apotek och värdtjänstföretag också utgöra en fara? Hur ska vi nå en sund branschutveckling? Ann Carlsson, vd Apoteket AB, Anders Torell, vd Kronans apotek , Elin Karlsson, läkare och ledamot i Sveriges läkarförbund, Elin Norén oppositionsråd, Landstinget Dalarna

Visa detaljer Gömma detaljer
10:30 - 11:00 CEST
11:00 - 11:45 CEST

Vad AI kan göra för apoteksbranschen

11:45 - 12:00 CEST

Ny framtidsvision för Sveriges Farmaceuter

I november kommer Sveriges Farmaceuter att presentera sin nya vision. Ta del av några ingredienser i programförklaringen.
Ulf Janzon, ordförande Sveriges Farmaceuter

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:00 CEST
13:00 - 13:30 CEST

Ökat antal apotek och färre farmaceuter - hur löser vi ekvationen

En stor utmaning för apoteksbranschen är behovet av legitimerade farmaceuter. Omfattande pensionsavgångar väntas, vilket tillsammans med Statens krav på att enbart utbildade farmaceuter ska få expediera recept ytterligare har aktualiserat bristen på utbildad personal. Vilka lösningar finns i sikte? Hur vässar apoteken sina varumärken? Vad kan branschen göra och vilka medel måste till?
Anna Rogmark, hr- och hållbarhetsdirektör Apoteket AB, Ingrid Nylander, professor Farmaceutiska fakulteten Uppsala universitet, Ava Joher, ordförande Sveriges Farmaceuters studentsektion, m fl.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 13:45 CEST

Så bidrar SENNA till att lösa farmaceutbristen

Senna-projektet är inne på sitt tredje verksamhetsår. Projektet finansieras av främjandemedel från Arbetsförmedlingen och syftar till att nyanlända farmaceuter ska etablera nätverk i Sverige och så snabbt som möjligt komma ut i arbete. Projektledaren berättar om vilken effekt projektet hittills har gett.
Sara Antar, projektledare SENNA

Visa detaljer Gömma detaljer
13:45 - 14:00 CEST

Nätapotek som utmanar med tillgänglighet

14:00 - 14:15 CEST
14:15 - 14:45 CEST
14:45 - 14:55 CEST

Detta blir apotekens roll i framtiden

Apoteksmarknaden har stabiliserats efter omregleringen, samtidigt som stora behov hos patienterna, ökad digitalisering och nya tjänster öppnar för en spännande utveckling och en viktig roll för apoteken att fylla. Hur ska vi ta till vara på apotekens tillgänglighet och kompetens för att få bästa möjliga nytta för medborgare och samhälle?
Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

Visa detaljer Gömma detaljer
14:55 - 15:30 CEST

Så bör apotekens roll utvecklas för att de ska vara relevanta för patienter och kunder i framtiden