Apotek - en framtidsbransch

17 sep 2019

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder
Schema
tisdag, september 17, 2019
09:00 - 09:30 CEST
09:30 - 10:10 CEST

Så utvecklas apoteken i samarbete med digitala vårdgivare

Samtliga apotekskedjor samarbetar idag med en eller flera digitala vårdgivare. Hur ser egentligen samarbetet ut och vad innebär det för patienten/kunden? Hör paneldeltagarnas visioner kring vad dessa samarbeten kan leda till i framtiden. 

Visa detaljer Gömma detaljer
10:10 - 10:30 CEST

Ökad tillgänglighet eller onödig överkonsumtion av vård?

Apotekens samarbete med digitala vårdgivare har ökat kraftigt på senare tid. Vad betyder det för apoteken och för vårdföretagen. Vissa tycker att samarbetena enbart är till nytta för patienterna eftersom tillgängligheten till vården ökar. Andra anser att samarbetena riskerar att leda till ett överutnyttjande av vårdtjänster. Kan samägande mellan apotek och värdtjänstföretag också utgöra en fara? Hur ska vi nå en sund branschutveckling?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:30 - 11:00 CEST
11:00 - 11:45 CEST

Hur hjälper AI apoteksbranschen in i framtiden?

Apoteksbranschen står inför stora utmaningar och förändringar, men också nya möjligheter med automation och AI. 
Möjligheter att ta en annan roll i vårdkedja och skapa värde för medborgare och patient på ett annat sätt än tidigare.
Vilken roll kommer AI ha i detta? Och hur kommer AI hjälpa apoteken att hjälpa fler kunder snabbare? Vad blir den nya rollen?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:45 - 12:00 CEST

Ny framtidsvision för Sveriges Farmaceuter

I november kommer Sveriges Farmaceuter att presentera sin nya vision. Ta del av några ingredienser i programförklaringen. 

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:00 CEST
13:00 - 13:30 CEST

Ökat antal apotek och färre farmaceuter - hur löser vi ekvationen

En stor utmaning för apoteksbranschen är behovet av legitimerade farmaceuter. Omfattande pensionsavgångar väntas, vilket tillsammans med Statens krav på att enbart utbildade farmaceuter ska få expediera recept ytterligare har aktualiserat bristen på utbildad personal. Vilka lösningar finns i sikte? Hur vässar apoteken sina varumärken? Vad kan branschen göra och vilka medel måste till? 

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 13:45 CEST

Så bidrar SENNA till att lösa farmaceutbristen

Senna-projektet är inne på sitt tredje verksamhetsår. Projektet finansieras av främjandemedel från Arbetsförmedlingen och syftar till att nyanlända farmaceuter ska etablera nätverk i Sverige och så snabbt som möjligt komma ut i arbete. Projektledaren berättar om vilken effekt projektet hittills har gett. 

Visa detaljer Gömma detaljer
13:45 - 14:00 CEST

Nätapotek som utmanar med tillgänglighet

14:00 - 14:15 CEST
14:15 - 14:45 CEST
14:45 - 14:55 CEST

Detta blir apotekens roll i framtiden

Apoteksmarknaden har stabiliserats efter omregleringen, samtidigt som stora behov hos patienterna, ökad digitalisering och nya tjänster öppnar för en spännande utveckling och en viktig roll för apoteken att fylla. Hur ska vi ta till vara på apotekens tillgänglighet och kompetens för att få bästa möjliga nytta för medborgare och samhälle? 

Visa detaljer Gömma detaljer
14:55 - 15:30 CEST

Så bör apotekens roll utvecklas för att de ska vara relevanta för patienter och kunder i framtiden

09:00 - 09:30 CEST
09:30 - 10:10 CEST

Så utvecklas apoteken i samarbete med digitala vårdgivare

Samtliga apotekskedjor samarbetar idag med en eller flera digitala vårdgivare. Hur ser egentligen samarbetet ut och vad innebär det för patienten/kunden? Hör paneldeltagarnas visioner kring vad dessa samarbeten kan leda till i framtiden. 

Visa detaljer Gömma detaljer
10:10 - 10:30 CEST

Ökad tillgänglighet eller onödig överkonsumtion av vård?

Apotekens samarbete med digitala vårdgivare har ökat kraftigt på senare tid. Vad betyder det för apoteken och för vårdföretagen. Vissa tycker att samarbetena enbart är till nytta för patienterna eftersom tillgängligheten till vården ökar. Andra anser att samarbetena riskerar att leda till ett överutnyttjande av vårdtjänster. Kan samägande mellan apotek och värdtjänstföretag också utgöra en fara? Hur ska vi nå en sund branschutveckling?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:30 - 11:00 CEST
11:00 - 11:45 CEST

Hur hjälper AI apoteksbranschen in i framtiden?

Apoteksbranschen står inför stora utmaningar och förändringar, men också nya möjligheter med automation och AI. 
Möjligheter att ta en annan roll i vårdkedja och skapa värde för medborgare och patient på ett annat sätt än tidigare.
Vilken roll kommer AI ha i detta? Och hur kommer AI hjälpa apoteken att hjälpa fler kunder snabbare? Vad blir den nya rollen?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:45 - 12:00 CEST

Ny framtidsvision för Sveriges Farmaceuter

I november kommer Sveriges Farmaceuter att presentera sin nya vision. Ta del av några ingredienser i programförklaringen. 

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:00 CEST
13:00 - 13:30 CEST

Ökat antal apotek och färre farmaceuter - hur löser vi ekvationen

En stor utmaning för apoteksbranschen är behovet av legitimerade farmaceuter. Omfattande pensionsavgångar väntas, vilket tillsammans med Statens krav på att enbart utbildade farmaceuter ska få expediera recept ytterligare har aktualiserat bristen på utbildad personal. Vilka lösningar finns i sikte? Hur vässar apoteken sina varumärken? Vad kan branschen göra och vilka medel måste till? 

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 13:45 CEST

Så bidrar SENNA till att lösa farmaceutbristen

Senna-projektet är inne på sitt tredje verksamhetsår. Projektet finansieras av främjandemedel från Arbetsförmedlingen och syftar till att nyanlända farmaceuter ska etablera nätverk i Sverige och så snabbt som möjligt komma ut i arbete. Projektledaren berättar om vilken effekt projektet hittills har gett. 

Visa detaljer Gömma detaljer
13:45 - 14:00 CEST

Nätapotek som utmanar med tillgänglighet

14:00 - 14:15 CEST
14:15 - 14:45 CEST
14:45 - 14:55 CEST

Detta blir apotekens roll i framtiden

Apoteksmarknaden har stabiliserats efter omregleringen, samtidigt som stora behov hos patienterna, ökad digitalisering och nya tjänster öppnar för en spännande utveckling och en viktig roll för apoteken att fylla. Hur ska vi ta till vara på apotekens tillgänglighet och kompetens för att få bästa möjliga nytta för medborgare och samhälle? 

Visa detaljer Gömma detaljer
14:55 - 15:30 CEST

Så bör apotekens roll utvecklas för att de ska vara relevanta för patienter och kunder i framtiden