Myelomdagen 2019


​27 sep 2019

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Dagens program
fredag, september 27, 2019
08:45 - 09:15 CEST

Registrering med kaffe och smörgås

09:15 - 09:20 CEST

Moderator hälsar välkommen

09:20 - 09:35 CEST

Hur ska vi föra myelompatienternas talan?

Lise-lott Eriksson, förbundsordförande, Blodcancerförbundet.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:35 - 10:25 CEST

Utökade kombinationsbehandlingar - vad betyder det för patienten?

Ola Landgren, Professor of Medicine, Myeloma Service Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York.

Presentationen sker via videoföredrag

Visa detaljer Gömma detaljer
10:25 - 10:50 CEST

Vårdprogram och kunskapsstyrning för myelom- vad är det som gäller?

Markus Hansson, överläkare, Skånes Universitetssjukhus

Visa detaljer Gömma detaljer
10:50 - 11:05 CEST
11:05 - 11:35 CEST

Behandling av myelom- vad säger kvalitetsregistret?

Cecilie Hveding, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Visa detaljer Gömma detaljer
11:35 - 12:05 CEST

Behandling av myelom och horisontella prioriteringar

Lars Sandman, professor, avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys, Linköpings universitet

Visa detaljer Gömma detaljer
12:05 - 13:00 CEST
13:00 - 13:25 CEST

Nyttan av nya behandlingar med patienten i fokus

Hareth Nahi, överläkare, karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Visa detaljer Gömma detaljer
13:25 - 13:50 CEST

Prissättning och finansiering av kombinationsbehandlingar- hur ska man beräkna?

Jonathan Lind-Martinsson, avdelningschef, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

Visa detaljer Gömma detaljer
13:50 - 14:30 CEST

Diskussion: Hur ska vi finansiera nya innovativa behandlingar?

Gerd Lärfars, docent, överläkare, enhetschef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting, ordförande i NT-rådet, Anna-Lena Hogerud (S), vice ordf, SKL:s sjukvårdsdelegation, Anders Blanck ,Vd, Läkemedelsindustriföreningen, LIF, med flera.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:00 CEST

Myelomdagen avslutas med kaffe med tillbehör

08:45 - 09:15 CEST

Registrering med kaffe och smörgås

09:15 - 09:20 CEST

Moderator hälsar välkommen

09:20 - 09:35 CEST

Hur ska vi föra myelompatienternas talan?

Lise-lott Eriksson, förbundsordförande, Blodcancerförbundet.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:35 - 10:25 CEST

Utökade kombinationsbehandlingar - vad betyder det för patienten?

Ola Landgren, Professor of Medicine, Myeloma Service Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York.

Presentationen sker via videoföredrag

Visa detaljer Gömma detaljer
10:25 - 10:50 CEST

Vårdprogram och kunskapsstyrning för myelom- vad är det som gäller?

Markus Hansson, överläkare, Skånes Universitetssjukhus

Visa detaljer Gömma detaljer
10:50 - 11:05 CEST
11:05 - 11:35 CEST

Behandling av myelom- vad säger kvalitetsregistret?

Cecilie Hveding, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Visa detaljer Gömma detaljer
11:35 - 12:05 CEST

Behandling av myelom och horisontella prioriteringar

Lars Sandman, professor, avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys, Linköpings universitet

Visa detaljer Gömma detaljer
12:05 - 13:00 CEST
13:00 - 13:25 CEST

Nyttan av nya behandlingar med patienten i fokus

Hareth Nahi, överläkare, karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Visa detaljer Gömma detaljer
13:25 - 13:50 CEST

Prissättning och finansiering av kombinationsbehandlingar- hur ska man beräkna?

Jonathan Lind-Martinsson, avdelningschef, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

Visa detaljer Gömma detaljer
13:50 - 14:30 CEST

Diskussion: Hur ska vi finansiera nya innovativa behandlingar?

Gerd Lärfars, docent, överläkare, enhetschef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting, ordförande i NT-rådet, Anna-Lena Hogerud (S), vice ordf, SKL:s sjukvårdsdelegation, Anders Blanck ,Vd, Läkemedelsindustriföreningen, LIF, med flera.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:00 CEST

Myelomdagen avslutas med kaffe med tillbehör