Introduktion av nya läkemedel
​29 aug 2019

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Dagens program
torsdag, augusti 29, 2019
09:00 - 09:30 CEST

Registrering och frukost

09:30 - 09:35 CEST

Moderator Jonny Sågänger hälsar välkommen

09:35 - 10:00 CEST

Behandling i övergången mellan kliniska prövningar, godkännande och prioriteringsbeslut

Inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin pågår just nu en kartläggning av problem med att delta eller ej i kliniska prövningar eller i ett compassionate use-program på grund av de finansiella konsekvenserna i ett senare skede. Hur ser problemet ut, hur kommer kartläggningen gå till och vilka eventuella åtgärder kan komma att föreslås för att minska problemet?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 10:25 CEST

Läkemedlen som ger migrändrabbade nytt hopp

Att få tillgång till fungerande medicinsk behandling har oftast en avgörande betydelse för personer med återkommande huvudvärk. Varför behövs nya läkemedel till denna patientgrupp, och hur ser livet ut när den medicinska behandlingen fungerar?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:25 - 10:50 CEST

Utmaningar för vården vid införandet av nya avancerade terapiläkemedel och nationella initiativ för ökad tillgång

Vilka utmaningar står vi inför när läkemedel som CAR T-celler eller andra cell- och genterapier ska införas i vården? Hur påverkas vården när man inte längre bara ska använda läkemedel utan också vara del av tillverkningskedjan och uppfylla läkemedelsföretagens kvalitetskrav? Användning av nya avancerade terapiläkemedel kräver ofta förändringar i processer, ökad och specialiserad kompetens och nya sätt att arbeta. Nationella initiativ, som CAMP och Swelife ATMP, arbetar för att fler avancerade terapiläkemedel ska nå patienter.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:50 - 11:05 CEST
11:05 - 11:30 CEST

Värdering av och betalning för avancerade terapiläkemedel (ATMP)

Inom en snar framtid förväntas genombrottet för ATMP. Med nuvarande metoder för värdering och betalning av läkemedel för ATMP finns en del svårigheter. En ny rapport från IHE visar på nya metoder för att analysera en mer ändamålsenlig värdering- och betalningsmodell för ATMP. Vilka resultat har man kommit fram till för att skapa så användbara och effektiva möjligheter för patienter och svensk hälso- och sjukvård

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:00 CEST

Panel - Finansiering av nya avancerade terapiläkemedel. Vem ska betala och vilka betalningslösningar är att föredra?

12:00 - 13:00 CEST
13:00 - 13:25 CEST

Vägen framåt för NT-rådet

NT-rådet ger landets regioner stöd om vilka nya läkemedel som ska införas i svensk sjukvård. Rekommendationerna bygger på beslut som rättvisa, jämlikhet och ändamålsenlig läkemedelsanvändning för alla patienter. Vad är vägen framåt för NT-rådet och vilka förutsättningar finns för introduktion av nya läkemedel?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:25 - 13:50 CEST

Real World Evidence - vilka utmaningar finns utifrån compliance och etik ?

Vid insamling av patientdata finns det alltid risker. Vad skall vi tänka på för att inte gå fel, i en snårskog av regler och företagsprocesser? Hur ser vägen ut framåt ut för branschens etiska regelverk och vilka utmaningar finns att ta tag i?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:50 - 14:15 CEST

Spelregler för nya kommunikationskanaler

Nya kommunikationskanaler ger nya möjligheter att marknadsföra sina läkemedel vid introduktion på marknaden. Men vilka faktiska risker finns med nya kommunikationsvägar och hur kan man arbeta för att inte bryta mot lagstiftning eller tappa kontrollen i sociala medier. Vilka aspekter är viktiga att tänka på, och vilken betydelse har sociala medier för kommunikation och marknadsföring av läkemedel?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:15 - 14:35 CEST
14:35 - 15:00 CEST

Värdering och uppföljning av nya läkemedel

Hur ser TLV på framtida utmaningarna, nödvändiga verktyg, utvecklade arbetssätt och uppföljning för prissättning av kombinationsterapier och precisionsläkemedel.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:00 - 15:30 CEST

Regionernas samverkansmodell för medicinteknik och hur ska den interagera med läkemedel?

09:00 - 09:30 CEST

Registrering och frukost

09:30 - 09:35 CEST

Moderator Jonny Sågänger hälsar välkommen

09:35 - 10:00 CEST

Behandling i övergången mellan kliniska prövningar, godkännande och prioriteringsbeslut

Inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin pågår just nu en kartläggning av problem med att delta eller ej i kliniska prövningar eller i ett compassionate use-program på grund av de finansiella konsekvenserna i ett senare skede. Hur ser problemet ut, hur kommer kartläggningen gå till och vilka eventuella åtgärder kan komma att föreslås för att minska problemet?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 10:25 CEST

Läkemedlen som ger migrändrabbade nytt hopp

Att få tillgång till fungerande medicinsk behandling har oftast en avgörande betydelse för personer med återkommande huvudvärk. Varför behövs nya läkemedel till denna patientgrupp, och hur ser livet ut när den medicinska behandlingen fungerar?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:25 - 10:50 CEST

Utmaningar för vården vid införandet av nya avancerade terapiläkemedel och nationella initiativ för ökad tillgång

Vilka utmaningar står vi inför när läkemedel som CAR T-celler eller andra cell- och genterapier ska införas i vården? Hur påverkas vården när man inte längre bara ska använda läkemedel utan också vara del av tillverkningskedjan och uppfylla läkemedelsföretagens kvalitetskrav? Användning av nya avancerade terapiläkemedel kräver ofta förändringar i processer, ökad och specialiserad kompetens och nya sätt att arbeta. Nationella initiativ, som CAMP och Swelife ATMP, arbetar för att fler avancerade terapiläkemedel ska nå patienter.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:50 - 11:05 CEST
11:05 - 11:30 CEST

Värdering av och betalning för avancerade terapiläkemedel (ATMP)

Inom en snar framtid förväntas genombrottet för ATMP. Med nuvarande metoder för värdering och betalning av läkemedel för ATMP finns en del svårigheter. En ny rapport från IHE visar på nya metoder för att analysera en mer ändamålsenlig värdering- och betalningsmodell för ATMP. Vilka resultat har man kommit fram till för att skapa så användbara och effektiva möjligheter för patienter och svensk hälso- och sjukvård

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:00 CEST

Panel - Finansiering av nya avancerade terapiläkemedel. Vem ska betala och vilka betalningslösningar är att föredra?

12:00 - 13:00 CEST
13:00 - 13:25 CEST

Vägen framåt för NT-rådet

NT-rådet ger landets regioner stöd om vilka nya läkemedel som ska införas i svensk sjukvård. Rekommendationerna bygger på beslut som rättvisa, jämlikhet och ändamålsenlig läkemedelsanvändning för alla patienter. Vad är vägen framåt för NT-rådet och vilka förutsättningar finns för introduktion av nya läkemedel?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:25 - 13:50 CEST

Real World Evidence - vilka utmaningar finns utifrån compliance och etik ?

Vid insamling av patientdata finns det alltid risker. Vad skall vi tänka på för att inte gå fel, i en snårskog av regler och företagsprocesser? Hur ser vägen ut framåt ut för branschens etiska regelverk och vilka utmaningar finns att ta tag i?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:50 - 14:15 CEST

Spelregler för nya kommunikationskanaler

Nya kommunikationskanaler ger nya möjligheter att marknadsföra sina läkemedel vid introduktion på marknaden. Men vilka faktiska risker finns med nya kommunikationsvägar och hur kan man arbeta för att inte bryta mot lagstiftning eller tappa kontrollen i sociala medier. Vilka aspekter är viktiga att tänka på, och vilken betydelse har sociala medier för kommunikation och marknadsföring av läkemedel?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:15 - 14:35 CEST
14:35 - 15:00 CEST

Värdering och uppföljning av nya läkemedel

Hur ser TLV på framtida utmaningarna, nödvändiga verktyg, utvecklade arbetssätt och uppföljning för prissättning av kombinationsterapier och precisionsläkemedel.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:00 - 15:30 CEST

Regionernas samverkansmodell för medicinteknik och hur ska den interagera med läkemedel?